Poprawka: błąd FiveM ros-patches-five.dll

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „nie można załadować komponentu ros-patches-five.dll – kod błędu Windows 127. Nie można znaleźć określonej procedury”, który napotkali gracze FiveM podczas łączenia się z grą.

Wrzesień 14, 2022 - 12:12
Poprawka: błąd FiveM ros-patches-five.dll
Poprawka: błąd FiveM ros-patches-five.dll

Gracze FiveM, gdy chcą połączyć się z grą, napotykają błąd „nie można załadować komponentu ros-patches-five.dll – kod błędu systemu Windows 127. Nie można znaleźć określonej procedury ”, ograniczając im dostęp do gry. Jeśli napotkasz taki problem, możesz znaleźć rozwiązanie, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

Co to jest błąd FiveM ros-patches-five.dll?

Błąd pięciu ros-patches-five.dll

Ten błąd może wynikać z faktu, że aplikacja FiveM nie może połączyć się ze zdalnym serwerem i nie można jej odczytać podczas aktualizacji. Oczywiście możemy spotkać się z takim błędem nie tylko z powodu tego problemu, ale także z powodu wielu problemów. W tym celu możesz rozwiązać problem, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

Jak naprawić błąd FiveM ros-patches-five.dll

Aby naprawić ten błąd, możesz znaleźć rozwiązanie problemu, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

1-) Edytuj ustawienia programu uruchamiającego

Możemy rozwiązać problem, dostosowując ustawienia programu uruchamiającego.

 • Przede wszystkim musimy dotrzeć do zainstalowanego folderu FiveM. Aby to zrobić, wpisz „%localappdata%” na ekranie początkowym wyszukiwania i otwórz go.
 • Otwórz folder „FiveM” w otwartym folderze i uzyskaj dostęp do folderu „Dane aplikacji FiveM”.
 • Otwórz plik „CitizenFX” w folderze za pomocą notatnika.
 • Zapisz plik, wklejając następujący kod w ostatnim wierszu.
  • UpdateChannel=produkcja

Błąd FiveM ros-patches-five.dll

Po tym procesie uruchom aplikację FiveM i sprawdź, czy problem nadal występuje.

2-) Sprawdź połączenie

Problem z połączeniem internetowym może powodować wiele błędów. Jeśli Twoje połączenie internetowe spowalnia lub jest rozłączone, podamy kilka sugestii, jak to naprawić.

 • Jeśli prędkość Twojego internetu spada, wyłącz modem i włącz go ponownie. Ten proces nieco odciąży Twój internet.
 • Możemy wyeliminować problem, czyszcząc pamięć podręczną Internetu.

Wyczyść pamięć podręczną DNS

 • Wpisz cmd na początkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jako administrator.
 • Wpisz kolejno następujące wiersze kodu na ekranie wiersza polecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • ipconfig /flushdns
  • netsh int ipv4 reset
  • Resetowanie netsh int IPv6
  • netsh winhttp reset proxy
  • Resetowanie netsh winsock
  • ipconfig /registerdns
 • Po tej operacji pokaże, że pamięć podręczna DNS i serwery proxy zostały pomyślnie wyczyszczone.

Po tym procesie możesz otworzyć program, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdźmy do innej sugestii.

3-) Wyłącz i włącz modem

Wyłącz modem, odczekaj 20 sekund i włącz go ponownie. Podczas tego procesu Twój adres IPulegnie zmianie i zapobiegnie różnym problemom z siecią. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdźmy do innej sugestii.

4-) Zarejestruj inny serwer DNS

Możemy wyeliminować problem, rejestrując inny serwer DNS na komputerze.

 • Otwórz Panel sterowania i wybierz opcję Sieć i Internet
 • Otwórz Centrum sieci i udostępniania na wyświetlonym ekranie.
 • Kliknij Zmień ustawienia adaptera po lewej stronie.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy typ połączenia, aby otworzyć menu Właściwości.
 • Kliknij dwukrotnie Protokół internetowy w wersji 4 (TCP /IPv4).
 • Zastosujmy ustawienia, wpisując serwer DNS Google, który podamy poniżej.
  • Preferowany serwer DNS: 8.8.8.8
  • Inny serwer DNS: 8.8.4.4
 • Następnie kliknij Zweryfikuj ustawienia przy wyjściu i naciśnij przycisk OK i zastosuj działania.

Po tym procesie uruchom ponownie komputer i uruchom aplikację FiveM.

5-) Utwórz prywatny port dla FiveM

Możemy rozwiązać problem, ustawiając port skonfigurowany dla FiveM.

 • Na początkowym ekranie wyszukiwania wpisz „Zapora systemu Windows Defender” i otwórz ją.
 • Kliknij „Ustawienia zaawansowane” po lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 • Kliknij opcję „Reguły ruchu przychodzącego” po lewej stronie okna, które się otworzy,anastępnie opcję „Nowa reguła” po prawej stronie.
 • Wybierz opcję „Port” w nowym oknie, które się otworzy, i kliknij przycisk „Dalej”.
 • Po tym procesie wybierz opcję „TCP” i wpisz port, który zostawimy poniżej, w polu,anastępnie kliknij przycisk „Dalej”.
  • 30120
 • Następnie wybierz opcję „Zezwól na połączenie”, naciśnij przycisk „Dalej”, ustaw trzy wybrane opcje i kliknij „Dalej przycisk .
 • Następnie podaj nazwę portu, na którym przeprowadziliśmy proces instalacji, i naciśnij przycisk „Zakończ”.

W tym procesie dodaliśmy nową regułę do portu TCP. W następnej akcji zakończmy nasz proces, podłączając port UDP.

 • Następnie dodaj nową regułę ponownie i wybierz „Port” i kliknij przycisk „Dalej”.
 • Po tym procesie wybierz opcję „UDP” i wpisz port, który zostawimy poniżej, w polu,anastępnie kliknij przycisk „Dalej”.
  • 30120
 • Następnie wybierz opcję „Zezwól na połączenie”, naciśnij przycisk „Dalej”, ustaw trzy wybrane opcje i kliknij „Dalej przycisk .
 • Następnie podaj nazwę portu, na którym przeprowadziliśmy proces instalacji, i naciśnij przycisk „Zakończ”.

Następnie uruchom FiveM i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Tak, przyjaciele, rozwiązaliśmy nasz problem pod tym tytułem. Jeśli problem będzie się powtarzał, możesz zapytać o napotkane błędy, wchodząc na naszą platformę FORUM.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!