Jak naprawić problem z nieotwieraniem Call Of Duty Black Ops 2?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem, na który napotykają gracze Call Of Duty Black Ops 2 podczas otwierania gry.

Czerwiec 20, 2022 - 06:24
Czerwiec 22, 2022 - 07:24
Jak naprawić problem z nieotwieraniem Call Of Duty Black Ops 2?
Jak naprawić problem z brakiem otwierania Anthem?

Problem nieotwierania, z którymborykają się gracze Call Of Duty Black Ops 2, można napotkać z wielupowodów. Tenbłąd, który występuje tylko w systemie operacyjnym Windows, możeprzynieść wielebłędów. Jeśli napotkasz takibłąd, możesz łatwo znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami. Abypozbyć się nieotwierającego Call Of Duty Black Ops 2, musimy najpierw dowiedzieć się, dlaczego napotykamy takibłąd. Następnie możemy znaleźć źródłobłędu i znaleźć rozwiązanie.

Dlaczego Call Of Duty Black Ops 2 nie jest otwarte?

Ogólnaprzyczyna tegobłędu jestpostrzegana jakoproblem występujący, gdyplik gry jest uszkodzony lub uszkodzony. Oczywiście nie możemy napotkać tegoproblemu sam. Możliwepowody, dla których Call Of Duty Black Ops 2 nie uruchamia się to:

 • Struktura może niebyć zainstalowana.
 • Sterowniki mogąbyć nieaktualne.
 • Może stanowićproblem zbezpieczeństwem.
 • System operacyjny Windows możebyć nieaktualny.
 • Może występowaćproblem zpołączeniem sieciowym.
 • Mogą występowaćbłędy lub uszkodzeniaplików Windows.

Powyżej wyjaśniliśmy ogólnypowód tegobłędu, z którym użytkownicy rzadko się spotykają. Przejdźmy teraz doponiższego rozwiązania ipodajmy informacje, jak rozwiązaćproblem.

Jak naprawićproblem z Call Of Duty Black Ops 2, który nie otwiera się?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

2-) Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Wprzypadku takichproblemów z ciągłością możemy napotkaćbłądaktualizacji karty graficznej. W tym celubędziemy musieli zaktualizować kartę graficzną. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Po zakończeniuprocesupobierania i instalacji otwieramy naszprogram i klikamyprzycisk Sprawdźaktualizacje w menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie i sprawdzamy, czy nasza karta wideo jestaktualna.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu sterownika karty graficznej iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć grę Call Of Duty Black Ops 2.

3-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz każdy używanyprogramantywirusowy lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Wyłącz Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłącz”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na wyświetlonym ekranie.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodać jako wyjątekpliki gry Call Of Duty Black Ops 2.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami wybierz Zarządzaj ustawieniami,anastępnie w obszarze Wykluczenia Wyklucz wybierz dodaj lub usuń.
 • Wybierz Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry Call Of Duty Black Ops 2 zapisany na dysku.

4-) Otwórz grę z lokalnegopliku

Niektórzy gracze twierdzą, że naprawiliproblem, uruchamiając grę w lokalnympliku. Możesz rozwiązaćproblem, wykonując tę ​​operację.

 • Dostęp do kataloguplików gry Call Of Duty Black Ops 2.
 • Uruchomprogram uruchamiający grę w otwartym oknie.

5-) Naprawbłędy systemu Windows

Pliki w systemie Windows są uszkodzone lub uszkodzone, co możeprowadzić do różnychbłędów. W tym celu udostępnimy Ci dwabloki kodu i spróbujemy zeskanować i naprawić uszkodzone lub uszkodzonepliki.

Wykonaj skanowanie SFC

Uszkodzone lub uszkodzonepliki występujące wplikach systemu Windows mogąpowodować wiele kodówbłędów. W tym celuprzedstawimy kilka sposobów rozwiązaniaproblemu.

 • Wpisz „cmd” na ekraniepoczątkowym wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz „sfc /scannow” w wierszupolecenia, który się otworzy i naciśnij Enter.

Po tymprocesie uszkodzone lub uszkodzonepliki zostanąprzeskanowane i zostaną wprowadzonepoprawki. Nie wyłączajani nie uruchamiajponownie komputera, dopókiproces się nie zakończy. Po tymprocesie zróbmy kolejną sugestię.

Wykonaj skanowanie DISM

 • Wpisz „cmd” na ekraniepoczątkowym wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz następującepolecenia w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Popomyślnym zakończeniuprocesu możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!