Jak naprawić nieaktywny błąd iPhone'a?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „iPhone nieaktywny”, który użytkownicy iPhone'a napotykają przy wielokrotnym wprowadzaniu nieprawidłowego hasła na ekranie głównym.

Marzec 12, 2022 - 20:15
Marzec 12, 2022 - 20:16
Jak naprawić nieaktywny błąd iPhone'a?
Jak naprawić nieaktywny błąd iPhone'a?

Użytkownicy iPhone'aaktywująblokadę ekranu ze względówbezpieczeństwa. Gdypoprawnie wprowadzimyblokadę ekranu, możemybezproblemu wykonywać nasze operacjebez żadnychproblemów. Jednakbłąd „iPhone nieaktywny”, którypojawia się, gdy kilka razy niepoprawnie wejdziemy wblokadę ekranu, na chwilę uniemożliwia dostęp i nie można korzystać z telefonu. Jeśli napotkasz takiproblem, możemy go rozwiązać,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd nieaktywności iPhone'a?

Co to jestbłąd nieaktywności iPhone'a?

Tenproblem napotykany na ekranie logowania zwykle występuje, gdy wielokrotnie wprowadzasz niepoprawnąblokadę ekranu głównego. Błąd „iPhone nie jestaktywny Spróbujponownie za 1 minutę”po kilku nieprawidłowych hasłach tymczasowo uniemożliwia dostęp. To ostrzeżeniepojawia się, gdy 5 razy z rzędu wprowadzisz nieprawidłowe hasło. Jeśli wpiszesz nieprawidłowe hasło 10 razy z rzędu,pojawi się monit „iPhone jest wyłączony” lub „Połącz z iTunes”.

Jak naprawićbłąd nieaktywności iPhone'a?

Postaramy się rozwiązać tenproblem,podając kilka sugestii naprawienia tego ostrzeżenia.

1-) Przywróć zapomocą iTunes

Przywróć zapomocą iTunes>

W tej sugestii, jeśli wcześniej sparowałeśprogram iTunes z telefonem, możesz wykonać tę operację. Powodem tego jest to, że wcześniej sparowane telefony tworząpunktprzywracania wprogramie. Możemy równieżprzywrócić nasz telefon, korzystając z tej sytuacji.

 • Połącz telefon z komputerem zapomocą kabla.
 • Otwórzaplikację iTunes.
 • Po tymprocesieprogram iTunes zsynchronizuje telefon i rozpocznie tworzenie kopii zapasowej.
 • Popomyślnym zakończeniu synchronizacji kliknij „Urządzenie” w lewym górnym rogu,aby uzyskać dostęp do menu „Kopia zapasowaEdycje”.
 • Kliknijprzycisk „Przywróć kopię zapasową” w menu ipoczekaj na otwarcie nowego okna.
 • Kontynuuj, klikając Przywróć” lub „Przywróć i zaktualizuj” w oknie, które się otworzy.

2-) Zresetuj telefon

Ta operacja spowoduje usunięcie wszystkich danych z telefonu. W tym celupamiętaj, że wcześniej wykonałeś kopię zapasową.

 • Podłącz telefon do komputera zapomocą kabla i otwórzaplikację iTunes.
 • Przełącz na tryb DFU, gdy telefon jestpodłączony do komputera.

Modele zprzyciskiem Home

 • Naciśnij iprzytrzymaj „Klawisz Home + Przycisk zasilania”,ażpojawi się ekran odzyskiwania,aby uruchomić tryb DFU.

Modele z karbowanym ekranem

 • Wyłącz urządzenie, naciskając iprzytrzymującprzycisk zasilaniaprzez 3 sekundy,abyprzejść do trybu DFU.
 • Po wyłączeniu urządzenia naciśnij iprzytrzymajprzycisk zasilania orazprzycisk zmniejszania głośnościprzez 6-7 sekund.

Poprzełączeniu telefonu w tryb DFU kontynuujmy naszproces.

 • Poprzełączeniu naszego telefonu w tryb DFU, iTunes zrozumie, że jesteś w trybie odzyskiwania i wyświetli na ekranie dwie opcje.
 • Możesz rozpocząćproces resetowania, klikając Przywróć iPhone'a” na ekranie, który się otworzy.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!