Jak naprawić kursor myszy, który nie pojawia się w menu CS:GO?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem „Nie pojawia się kursor myszy”, który gracze CS:GO napotykają w menu po otwarciu gry.

Czerwiec 16, 2022 - 14:42
Czerwiec 17, 2022 - 08:57
Jak naprawić kursor myszy, który nie pojawia się w menu CS:GO?
Jak naprawić kursor myszy, który nie pojawia się w menu CS:GO?

Counter-Strike: Gracze Global Offensive napotykają kursor myszy, który niepojawia się w menupo otwarciu gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Dlaczego kursor myszy niepojawia się w menu CS:GO?

Tenproblem może wystąpić z wielupowodów. Naprzykład nieodpowiednie skonfigurowanie rozdzielczości ekranu może spowodować takieproblemy. Z tegopowodu w tymartykulepostaramy się rozwiązaćproblem,porównując wiele takichpowodów.

Jak naprawić kursor myszy, który niepojawia się w menu CS:GO?

Aby rozwiązać tenproblem, możemy go rozwiązać,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Sprawdź integralnośćpliku

Zweryfikujemy integralnośćplików gry orazprzeskanujemy ipobierzemybrakujące lub nieprawidłowepliki. W tym celu;

 1. Otwórzprogram Steam.
 2. Otwórz menubiblioteki.
 3. Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę Counter-Strike: Global Offensive po lewej stronie i otwórz kartę Właściwości.
 4. Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 5. Kliknijprzycisk Zweryfikuj integralnośćplików gry w menu Lokalnepliki, które napotkaliśmy.

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

2-) Dostosuj rozdzielczość gry

Możemy ustawić domyślną rozdzielczość gry zapomocą menu opcji uruchamiania Steam.

 • Jeśli gra CS:GO jest otwarta, zamknij ją.
 • Otwórzprogram Steam.
 • Otwórz menu Biblioteka i kliknijprawymprzyciskiem myszy Counter-Strike: Global Offensive i otwórz menu „Właściwości”.
 • Menu „Ogólne” w nowym oknie, które się otworzy,będzie otwarte. Wejdź wpole „Ustawienia uruchamiania” w menu Ogólne i wpisz następujący wierszpolecenia.
  • -w 1920 -h 1080

W wierszu kodu, który określiliśmypowyżej, chcieliśmy,aby grabyła otwierana z szerokością 1920x1080. Po tymprocesie możesz uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Wprzypadku takichproblemów z ciągłością możemy napotkaćbłądaktualizacji karty graficznej. W tym celubędziemy musieli zaktualizować kartę graficzną. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Po zakończeniuprocesupobierania i instalacji otwieramy naszprogram i klikamyprzycisk Sprawdźaktualizacje w menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie i sprawdzamy, czy nasza karta wideo jestaktualna.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu naszego sterownika graficznego iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć Counter-Strike: Global Offensive.

4-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!