Jak naprawić kod błędu Valorant 7?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem „Kod błędu 7”, który napotykają gracze Valorant podczas otwierania gry.

Marzec 15, 2022 - 09:14
Marzec 15, 2022 - 09:21
Jak naprawić kod błędu Valorant 7?
Jak naprawić kod błędu Valorant 7?

Odważni gracze napotykająproblem „kodbłędu 7”podczas logowania do gry, ograniczający im dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jest kodbłędu Valorant 7?

Co to jest kodbłędu Valorant 7?

Tenbłąd wynika z niemożnościpołączenia się z usługą sesji. Prace konserwacyjne na serwerze mogąprzynieść wielebłędów. Z drugiej strony, tenproblem występuje wprzypadkuproblemów z konserwacją lubawarii, co ogranicza nasz dostęp do gry. Jeśli gra nie jest w trakcie konserwacji, Twoje konto może zostać tymczasowo lub na stałe zawieszone.

Jak naprawić kodbłędu Valorant 7

Postaramy się rozwiązaćproblem,podając kilka sugestii naprawienia napotkanegobłędu.

1-) Sprawdźpołączenie

Problem występujący wpołączeniu internetowym możepowodować wielebłędów. Jeśli doświadczasz spowolnienia lub rozłączeniapołączenia internetowego,podamy kilka sugestii, jak to naprawić.

 • Jeśliprędkość Twojego internetu spada, wyłącz modem i włącz goponownie. Tenproces nieco odciąży Twój internet.
 • Możemy wyeliminowaćproblem, czyszczącpamięćpodręczną Internetu.

Wyczyśćpamięćpodręczną DNS

 • Wpisz cmd na ekranie startowym wyszukiwania i uruchom jakoadministrator. 
 • Na ekranie wierszapolecenia wpisz kolejno następujące wiersze kodu i naciśnij enter.
  • ipconfig /flushdns
  • netsh int ipv4 reset
  • Resetowanie netsh int IPv6
  • netsh winhttp resetproxy
  • Resetowanie netsh winsock
  • ipconfig /registerdns
 • Po tej operacjipokaże, żepamięćpodręczna DNS i serweryproxy zostałypomyślnie wyczyszczone.

Po tymprocesie możeszponownie uruchomić komputer i otworzyć grę. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do innej sugestii.

2-) Uruchomponownie komputer

Ponowne uruchomienie komputera możepomóc nam rozwiązaćpotencjalnebłędy. Powodem tego jest to, że każda walecznaaplikacja, któraulegaawarii w tle, nie działa i możepowodowaćbłędy. W tym celupoponownym uruchomieniu komputerabędzie tak, jakbyśmy zresetowali waleczneaplikacje. Poponownym uruchomieniu komputera możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Serwer możebyć w trakcie konserwacji

Fakt, że serwery Valorant są w trakcie konserwacji, możepowodować wielebłędów. Możesz uzyskać dostęp do oficjalnych kont Valorant na Twitterze, Facebooku i Discord,aby otrzymywaćpowiadomienia oawariach lub konserwacji serwera.


Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!