Jak naprawić błąd Persona 3 Portable 0xc000007b?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd 0xc000007b, który napotykają gracze Persona 3 Portable podczas łączenia się z grą.

Jak naprawić błąd Persona 3 Portable 0xc000007b?
Jak naprawić błąd Persona 3 Portable 0xc000007b?

Błąd „0xc000007b” napotykany przez graczy Persona 3 Portable po uruchomieniu gry ogranicza wrażenia z gry, uniemożliwiając graczom dostęp do gry. Jeśli napotkasz taki błąd, możesz znaleźć rozwiązanie, wykonując następujące czynności.

 1. Co to jest błąd Persona 3 Portable 0xc000007b?
 2. Jak naprawić błąd 0xc000007b Persona 3 Portable?
  1. Sprawdź ramy gry
  2. Sprawdź integralność plików
  3. Wyłącz program antywirusowy

Co to jest błąd Persona 3 Portable 0xc000007b?

Co to jest błąd 0xc000007b Persona 3 Portable?

Ten błąd może być spowodowany faktem, że pakiety redystrybucyjne Visual C++ w systemie operacyjnym Windows nie są aktualne, powodując takie problemy i powodując wyświetlanie błędów dll. Oczywiście możemy nie napotkać takiego błędu tylko z tego powodu. Jeśli twoje sterowniki nie są aktualne, może to również powodować takie problemy. W tym celu nie zapomnij aktualizować sterowników.

Mogła wystąpić sytuacja kwarantanny w Twoim systemie antywirusowym. Każdy plik w grze może zostać uznany za podejrzany. W tym celu możemy również osiągnąć rozwiązanie problemu, wyłączając system antywirusowy. Możemy rozważyć wiele takich możliwości. Jeśli napotkasz taki błąd, postaramy się rozwiązać problem, podając kilka sugestii.

Jak naprawić błąd Persona 3 Portable 0xc000007b

Przede wszystkim ten błąd, który napotkaliśmy, to brak pakietów redystrybucyjnych Visual C++ na naszym komputerze, co może prowadzić do różnych błędów dll. W tym celu spróbujemy rozwiązać problem, omawiając kilka Frameworków.

1-) Sprawdź ramy gry

Brak ram gry na twoim komputerze może powodować różne błędy w grze. Dlatego Twój komputer musi mieć aplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po przeprowadzeniu aktualizacji możesz ponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czy problem nadal występuje.

2-) Sprawdź integralność plików

Zweryfikujemy integralność plików gry oraz przeskanujemy i pobierzemy wszelkie brakujące lub nieprawidłowe pliki. Do tego;

 Dla graczy Steam;

 1. Otwórz program Steam.
 2. Otwórz menu biblioteki.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy grę „Persona 3 Portable” po lewej stronie i otwórz kartę „Właściwości”.
 4. Otwórz menu „Pliki lokalne” po lewej stronie otwartego ekranu.
 5. Kliknij przycisk „Sprawdź spójność plików gry” w napotkanym menu Pliki lokalne.

Po tym procesie pobieranie zostanie przeprowadzone poprzez skanowanie uszkodzonych plików gry. Po zakończeniu procesu spróbuj ponownie otworzyć grę.

3-) Wyłącz program antywirusowy

Wyłącz używany program antywirusowy lub całkowicie go usuń z komputera. Jeśli używasz programu Windows Defender, wyłącz go. Do tego;

 • Wpisz „ochrona przed wirusami i zagrożeniami” na ekranie startowym wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Wyłącz Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłącz”.

Następnie wyłączmy inną ochronę przed oprogramowaniem ransomware.

 • Otwórz ekran rozpoczęcia wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami na wyświetlonym ekranie.
 • Kliknij opcję Ochrona przed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na ekranie, który się otworzy.

Po wykonaniu tej operacji będziemy musieli dodać jako wyjątek pliki gry Persona 3 Portable.

 • Wpisz „ochrona przed wirusami i zagrożeniami” na ekranie startowym wyszukiwania i otwórz go.
 • W sekcji
 • Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami wybierz Zarządzaj ustawieniami,anastępnie w sekcji Wykluczenia Wyklucz wybierz dodaj lub usuń.
 • Wybierz opcję Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry Persona 3 Portable zapisany na dysku.

Po zakończeniu tego procesu zamknij całkowicie grę Persona 3 Portable za pomocą menedżera zadań i spróbuj ponownie uruchomić grę Persona 3 Portable. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdźmy do naszej następnej sugestii.

Tak, przyjaciele, rozwiązaliśmy nasz problem pod tym tytułem. Jeśli problem będzie się powtarzał, możesz zapytać o napotkane błędy, wchodząc na naszą platformę FORUM.