Jak naprawić błąd nie znaleziono punktu wejścia League of Legends?

Gracze LoL napotykają „Nie znaleziono punktu wejścia. Procedura, nie znaleziono punktu wejścia w bibliotece dołączanej dynamicznie”. Postaramy się rozwiązać błąd w tym artykule.

Czerwiec 13, 2022 - 14:41
Czerwiec 14, 2022 - 09:00
Jak naprawić błąd nie znaleziono punktu wejścia League of Legends?
Jak naprawić błąd nie znaleziono punktu wejścia League of Legends?

Błąd „Nie znalezionopunktu wejścia. Procedura, nie znalezionopunktu wejścia wbibliotece dołączanej dynamicznie.”, który napotykają gracze League of Legendspo uruchomieniuprogramu uruchamiającego, ogranicza dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd nie znalezionopunktu wejścia League of Legends?

Tenbłąd jestproblemem, który występuje, gdy dowolnyprogram w kataloguplików LoL jest uszkodzony lub uszkodzony. W tym celu musimy naprawić lubponownie zainstalowaćpliki gry League of Legends.

Jak naprawićbłąd „Nie znalezionopunktu wejścia League of Legends”?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić napotkanybłąd.

1-) Użyj narzędzia do naprawy Hextech

Możemypozbyć się takich różnychbłędów, korzystając z narzędzia do naprawy Hextexh opracowanegoprzez Riot Games. Ale nie wiemy, czy tenproces zapewnia ostateczne rozwiązanie. W końcu, skoro opracowali takąaplikację, dlaczego nie miałoby ona działać u nas?

 • Pobierz narzędzie naprawcze Hextech. Kliknij,abypobrać.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszypobranąaplikację Hextech.uruchom jakoadministrator
 • Po tymprocesiepoczekaj na zakończenieprocesu instalacji.
 • Po zainstalowaniu i otwarciuaplikacji Hextech wybierz ustawienia jak naponiższym obrazku i naciśnijprzycisk Start.

Błąd nie znalezionopunktu wejścia League of Legends

Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer i spróbuj zalogować się do gry League of Legends.

2-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Aktualizuj swój system operacyjny Windows

Korzystanie z najnowszej wersji Twojej wersji systemu Windows uchroni nasprzed wielomabłędami. Ponieważ innowacja jest dla nas zawsze zaletą.

 • Otwórzpasek wyszukiwania, wpisując Sprawdźaktualizacje.
 • Potwierdź, czy Twój system Windows jestaktualny, naciskającprzycisk sprawdźaktualizacje na ekranie, który się otworzy.
 • Jeślipojawi się ostrzeżenie oaktualizacji, możesz jepobrać i zainstalować.

4-) Naprawbłędy systemu Windows

Pliki w systemie Windows są uszkodzone lub uszkodzone, co możeprowadzić do różnychbłędów. W tym celu udostępnimy Ci dwabloki kodu i spróbujemy zeskanować i naprawić uszkodzony lub nie znalezionopunktu wejścia.

Wykonaj skanowanie SFC

Uszkodzony lub nie znalezionopunktu wejścia wplikach systemu Windows możeprowadzić do wielu kodówbłędów. W tym celuprzedstawimy kilka sposobów rozwiązaniaproblemu.

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz „sfc /scannow” na wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij Enter.

Po tymprocesie uszkodzone lub uszkodzonepliki zostanąprzeskanowane i zostaną wprowadzonepoprawki. Nie wyłączajani nie uruchamiajponownie komputera, dopókiproces się nie zakończy. Po tymprocesie zróbmy kolejną sugestię.

Wykonaj skanowanie DISM

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz następującepolecenia w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • Odrzuć /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Popomyślnym zakończeniuprocesu możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

5-) Usuń i zainstaluj gręponownie

Każdybłąd wplikach gry możepowodować różneproblemy. W tym celu całkowite usunięcieplików gry z komputera iponowna instalacja grypomoże wprawidłowym załadowaniuplików w grze.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!