Jak naprawić błąd eFootball 2022 Mobile Wykryto nieprawidłowe polecenie?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Wykryto nieprawidłowe polecenie”, który napotykają gracze eFootball 2022 Mobile w grze.

Czerwiec 20, 2022 - 19:42
Czerwiec 21, 2022 - 06:01
Jak naprawić błąd eFootball 2022 Mobile Wykryto nieprawidłowe polecenie?
Jak naprawić błąd eFootball 2022 Mobile Wykryto nieprawidłowe polecenie?

Gracze eFootball 2022 Mobile napotykająbłąd „Wykryto nieprawidłowepolecenie”podczas gry,aich dostęp do gry jest ograniczony. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jest eFootball 2022 Mobile Wykryto nieprawidłowepolecenie?

Tenbłąd jest zwykle spowodowany niepełnym odczytaniemplików gry. Jeślipliki gry są uszkodzone lub uszkodzone, nie można ich odczytać i możemy napotkaćbłędy. W tym celu udzielimy informacji, jak rozwiązaćproblem, wymieniając kilka sugestii.

Jak naprawićbłąd eFootball 2022 Mobile Wykryto nieprawidłowepolecenie

Aby naprawić tenbłąd, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Zaktualizuj systemowąaplikację Webview

Android WebView to składnik systemowy obsługiwanyprzez Chrome, który umożliwiaaplikacjom na Androida wyświetlanie treści internetowych. Jeśli nie jestaktualny, możemy napotkać różnebłędy.

 • Otwórz Sklep Google Play.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Android System WebView.
 • Jeśli na ekranie, który się otworzy,pojawi sięprzycisk Aktualizuj, zaktualizujaplikację, klikającprzycisk Aktualizuj.

Po tymprocesie uruchomponownie urządzenie i spróbuj zalogować się do gry. Jeśli Android System WebView jestaktualny lub tenproces nie został rozwiązany,przejdźmy do naszej drugiej sugestii.

2-) Zaktualizuj eFootball 2022 Mobile

Jeśli gra mobilna eFootball 2022 jest nieaktualna, możemy napotkać różnebłędy. W tym celu spróbuj zaktualizować grę eFootball 2022 Mobile, wchodząc doaplikacji Sklep Google Play. Jeśli gra nie jestaktualna, otwórz ją i sprawdź,aktualizując ją. Jeśli gra mobilna eFootball 2022 jest jużaktualna lubproblem nadal występujepoaktualizacji,przejdźmy do naszej innej sugestii.

3-) Wyczyść mobilnąpamięćpodręczną eFootball 2022

Jeślipamięcipodręczneprzechowywane w grze mobilnej eFootball 2022 zostaną zapisane jako uszkodzone lub uszkodzone, możemy napotkać różnebłędy. W tym celu możemy dojść do rozwiązaniaproblemupoprzez wyczyszczeniepamięcipodręcznej gry. Ale kiedy wyczyścimypamięćpodręczną, wszystkie zapisane dane w grze zostaną usunięte.

 • Otwórz ustawienia.
 • Otwórz kartę Aplikacje.
 • Wybierzaplikację eFootball 2022 Mobile z zakładki Listaaplikacji.
 • Otwórz Pamięć na ekranie, który się otworzy.Wyczyść wszystkie dane ipamięćpodręczną.
 • Po tymprocesie eFootball 2022 Mobileusuń iponownie zainstalujaplikację.

Po tymprocesie możesz to sprawdzić, logując się do gry. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do naszej innej sugestii.

4-) Sprawdźpamięć urządzenia

Jeślipamięć Twojego urządzenia nie wystarczy doprzechowywania gry, możesz usunąć hostowane niepotrzebnepliki i otworzyć je. Jeśli Twoje urządzenie ma małopamięci, możeszpobrać CCleaner iautomatycznie wyczyścić niepotrzebnepliki.

5-) Sprawdźaktualizację urządzenia

Jeśli Twoje urządzenie nie jestaktualne, możesz napotkać różnebłędypodczas otwieraniaaplikacji. W tym celu sprawdź, czy Twoje urządzenie jestaktualne. Jeśli Twoje urządzenie nie jestaktualne, możesz spróbować zalogować się do gry,aktualizując ją.

6-) Zaktualizuj datę i godzinę

Data i godzina nie sąaktualne, co możepowodować wieleproblemów w grze. W tym celu możebyć konieczne sprawdzenie, czy data i godzina sąaktualne.

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Otwórz menu daty i godziny.
 • Następnie włącz opcję „Automatyczna data i godzina”.

Po tymprocesie uruchom grę i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

7-) Sprawdź uprawnienia

Jeśli uprawnienia do gry są wyłączone, możemy napotkać takiproblem. W tym celu możemy zrozumieć, co jestprzyczynąproblemu, sprawdzając menu uprawnień.

 • Całkowicie wyłącz eFootball 2022 Mobile.
 • Otwórz ustawienia.
 • Otwórz kartę Aplikacje.
 • Wybierzaplikację eFootball 2022 Mobile z zakładki Listaaplikacji.
 • Kliknij opcję „Uprawnienia” na ekranie, który otwiera iaktywuje wszystkie uprawnienia.

Po tymprocesie możesz uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

7-) Serwer możebyć w trakcie konserwacji

Serwer w trakcieprac konserwacyjnych może ograniczać dostęp graczy do gry. W tym celu musisz śledzić oficjalną stronę eFootball i sprawdzić, czy serwery są w trakcie konserwacji.

Obserwuj oficjalną stronę eFootball Mobile

Przewiń ekran w dół, docierając dolinkupowyżej. Następnie możesz śledzić ogłoszenia, sprawdzając tabelę „Aktualizuj historię”.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!