Assassin's Creed IV: Black Flag nie otwiera się

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem, na który napotykają gracze Assassin's Creed IV: Black Flag podczas otwierania gry.

Kwiecień 6, 2022 - 20:46
Kwiecień 6, 2022 - 20:49
Assassin's Creed IV: Black Flag nie otwiera się
Assassin's Creed IV: Black Flag nie otwiera się

Assassin's Creed IV: Gracze Black Flag napotykający naproblem z nieotwieraniem ograniczają ich dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Assassin's Creed IV: Dlaczego Black Flag nie chce się otworzyć?

Chociaż tenproblem nie jest całkowiciepewny, każdaaplikacja działająca w tle może uruchomić grę ipowodowaćproblemy. Oczywiścieprzestarzałe sterowniki mogąpowodować wieleproblemów.

Może się to zdarzyć nie tylko jako sterownik,ale także jakoproblem ze zgodnością gry. Innymproblemem związanym z takimibłędami jest to, żebrakujeplików gry lub są one nieprawidłowe. Jeślibrakujeplików gry lub są one zainstalowane nieprawidłowo, może to ograniczyć dostęp,powodując różneproblemy.

Poza tym możemy napotkać takiproblem ze względu na wiele możliwości. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićproblem z Assassin's Creed IV: Black Flag nie otwiera się?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Sprawdź integralnośćplików gry

Zweryfikujemy integralnośćplików gry,przeskanujemy ipobierzemybrakujące lub nieprawidłowepliki. 

 1. Steam .
 2. Biblioteka.
 3. Kliknijprawymprzyciskiem myszy  Assassin's Creed IV: Black Flagpo lewej stronie Właściwości kartę.
 4. Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 5. Kliknijprzycisk Zweryfikuj integralnośćplików gry w menu Napotkanepliki lokalne.

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

2-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Zaktualizuj swoje sterowniki

Sprawdź, czy Twoja karta graficzna i inne sterownikiplatformy sąaktualne. W tym celu;

 • Pobierz i zainstaluj Driver Booster.
 • Otwórzprogram Driver Booster.
 • Przeprowadźproces skanowania, naciskającprzycisk SKANUJ na wyświetlonym ekranie.

Po zakończeniu skanowania ujawni różne nieaktualne sterowniki. Wykonajaktualizację, wybierając nieaktualne sterowniki i uruchomponownie komputer. Po tymprocesie otwórz naszą grę i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

4-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz dowolnyprogramantywirusowy, którego używasz, lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłączone”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed oprogramowaniem ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na wyświetlonym ekranie.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na wyświetlonym ekranie.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodaćpliki gry Assassin's Creed IV: Black Flag jako wyjątki.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniamiZarządzaj ustawieniami,anastępnie W Wykluczenia wybierz Dodaj lub usuń wykluczenia.
 • Dodaj wykluczenie,anastępnie Assassin's Creed IV: Black Flag span>wybierz folder gry.

Po tymprocesie zamknij całkowicieprogram Steam zapomocą menedżera zadań i spróbujponownie uruchomić Assassin's Creed IV: Black Flag. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do następnej sugestii.

5-) Zamknij i otwórzprogram Steam

Spróbujponownie otworzyćprogram Steam, zamykając go lub wylogowując się z konta Steam. Umożliwi topobranie informacji z Twojego konta ipłynne uruchomienie gry. Podczas zamykaniaprogramu Steam zalecamy zamknięcie go zapomocą menedżera zadań,aby całkowicie go zamknąć. Po wylogowaniu się ze swojego konta Steam iponownym zalogowaniu się, możesz spróbować uruchomić Assassin's Creed IV: Black Flag,przechodząc do menu Mojebiblioteki Steam. Jeśli łączysz sięprzez Steam, zamknijprogram Steam i zaloguj sięponownie.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!