Så här fixar du Fortnite 0xc00009a-fel

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa 0xc00009a-felet som Fortnite-spelare stöter på när de öppnar spelet.

Mars 11, 2022 - 16:18
Mars 11, 2022 - 16:23
Så här fixar du Fortnite 0xc00009a-fel
Så här fixar du Fortnite 0xc00009a-fel

Fortnite-spelare stöterpå 0xc00009a-felet när de öppnar spelet, vilketbegränsar deras tillgång till spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är

Fortnite 0xc00009a-fel?

Vad är Fortnite-fel 0xc00009a?

Dessa fel uppstår vanligtvis, vi kan stötapå ett sådant fel eftersom de nödvändiga filerna inte hittas i spelfilerna. För detta kan vi hitta lösningenpåproblemet genomatt skanna de saknade filerna.

Antivirusprogram kan få ossatt stötapå ett sådantproblem genomattblockera spelfiler. Vi kan lösaproblemet genomattavinstalleraallaantivirusprogram somanvänds för detta eller genomatt inte tillåtaatt spelfilerna skannas som ett undantag.

Du kan stötapå ett sådantproblem med föråldrade drivrutiner i Windows-operativsystemet. Vi kan elimineraproblemet genomatt kontrollera dina drivrutiner.

Avsaknadenav Windows OpenAL-biblioteket i ditt operativsystem kan orsaka sådanaproblem. För detta kan vi elimineraproblemet genomatt installerabiblioteketpå vår dator.

Hur åtgärdar jag

Fortnite 0xc00009a-felet?

Föratt åtgärda det här felet kan du hitta lösningenpåproblemet genomatt följa förslagen nedan.

1-) Kontrollera Game Frameworks

Avsaknadenav spelramverkpå din dator kan skapaolika fel i spelet. Därför måste din dator ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikationer.

När du har utfört uppdateringen kan du starta om datorn och köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

2-) Stängavantivirusprogrammet

Inaktiveraallaantivirusprogram duanvänder eller tabort dem helt från din dator. Om duanvänder Windows Defender, inaktivera det. För detta;

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Klicka sedanpå "Hantera inställningar".
 • Stängav realtidsskyddet till "Av".

Låt oss efter detta stängaavannat skydd mot ransomware.

 • Öppna skärmen för startsökning.
 • Öppna sökskärmen genomatt skriva Windows säkerhetsinställningar.
 • Klickapå Virus- och hotskyddpå skärmen som öppnas.
 • Klickapå Ransomware Protection i menyn.
 • Stängav Kontrollerad mappåtkomstpå skärmen som öppnas.

Efteratt ha utfört den här operationen måste vi lägga till Fortnite-spelfiler som ett undantag.

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Välj Hantera inställningar under Virus- och hotskyddsinställningar och sedan Lägg till eller tabort undantag under Uteslutningar.
 • Lägg till en uteslutning och välj sedan spelmappen Fortnite som är sparadpå din disk.

Efter dennaprocess, stäng Fortnite-spelet helt med hjälpav en uppgiftshanterare och försök köra Fortnite-spelet igen. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till vårt nästa förslag.

3-) Verifiera spelfilens integritet

Vi kommeratt verifiera spelfilens integritet, skanna och ladda ner eventuella saknade eller felaktiga filer. För detta;

 • Öppna Epic Games Launcher .
 • Bibliotek.
 • Klickapå de treprickarna under Fortnite till vänster och klickapå "Verifiera".

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

4-) Stäng och öppna Epic Games Launcher Program

Försökatt öppna Epic Games Launcher-programmet igen genomatt stänga det eller logga ut från ditt Epic Games-konto. Detta göratt du kan hämta informationenpå ditt konto och låta dig köra spelet smidigt. När du stänger Epic Games Launcher-programmet rekommenderar viatt du stänger det med hjälpav en uppgiftshanterare föratt stänga det helt. Efteratt ha loggat ut från ditt Epic Games-konto och loggat in igen kan du försöka köra Fortnite-spelet genomatt gå till Epic Games Library-menyn. Om duansluter via Epic Games Launcher, logga ut och logga inpå Epic Games Launcher.

5-) Installera OpenAL Library

Avsaknadenav OpenAL-biblioteket i Windows operativsystem kan göraatt du stöterpå sådanaproblem. För detta, låt oss ladda nerbiblioteket från utsidan och installera detpå operativsystemet. Du kan enkelt ladda ner genomatt klickapå länken nedan.

När du har slutfört installationsprocessen kan du försöka logga inpå Fortnite-spelet genomatt starta om din dator.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!