Hur man fixar Raft Misslycked to Load Mono Error?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa felet "Failed to Load Mono" som Raft-spelare stöter på när de öppnar spelet.

Juli 22, 2022 - 18:07
Juli 31, 2022 - 09:36
Hur man fixar Raft Misslycked to Load Mono Error?
Hur man fixar Raft Misslycked to Load Mono Error?

Flottspelare som stöterpå felet "Det gick inteatt ladda mono" efteratt ha kört spelet, vilketbegränsar deras åtkomst till spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är Raft Failed to Load Mono Error?

Det här felet orsakas vanligtvisav skadad eller ofullständig installationav spelfiler. Naturligtvis kan vi stötapå ett sådant fel intebarapå grundav dettaproblem, utan ocksåpå grundav mångaproblem. För detta kommer viatt försöka lösaproblemet genomatt ge dig några förslag.

Hur åtgärdar man Raft Misslycked to Load Mono-fel?

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet.

1-) Verifiera spelfilens integritet

Vi kommeratt verifiera spelfilens integritet och skanna och ladda ner eventuella saknade eller felaktiga filer. För detta;

 1. Öppna Steam-programmet.
 2. Öppnabiblioteksmenyn.
 3. Högerklickapå spelet Flotte till vänster och öppna fliken Egenskaper.
 4. Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 5. Klickapå knappen Verifiera spelfilers integritet i menyn Lokala filer som vi stöttepå.

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

2-) Kontrollera Game Frameworks

Avsaknadenav spelramverkpå din dator kan skapaolika fel i spelet. Därför måste din dator ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikationer.

När du har utfört uppdateringen kan du starta om datorn och köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

3-) Stängavantivirusprogrammet

Inaktiveraallaantivirusprogram duanvänder eller tabort dem helt från din dator. Om duanvänder Windows Defender, inaktivera det. För detta;

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Klicka sedanpå "Hantera inställningar".
 • Stängav realtidsskyddet till "Av".

Efter detta stänger viavannat skydd mot ransomware.

 • Öppna skärmen för startsökning.
 • Öppna sökskärmen genomatt skriva Windows säkerhetsinställningar.
 • Klickapåalternativet Virus- och hotskyddpå skärmen som öppnas.
 • Klickapåalternativet Ransomware Protection i menyn.
 • Stängav Kontrollerad mappåtkomstpå skärmen som öppnas.

Efteratt ha utfört den här operationen måste vi lägga till Raft-spelfiler som ett undantag.

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Inställningar för virus och hotskydd väljer du Hantera inställningar och sedan under Uteslutningar Uteslut välj lägg till eller tabort.
 • Välj Lägg till en uteslutning och välj sedan spelmappen Raft som är sparadpå din disk.

Efter dennaprocess, försökatt köra Raft-spelet igen genomatt stänga Steam-programmet helt med hjälpav en uppgiftshanterare. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till vårt nästa förslag.

4-) Öppna spel från lokal fil

Vissa spelare sägeratt de lösteproblemet genomatt köra spelet över den lokala filen. Du kan nå lösningenpåproblemet genomatt utföra den här åtgärden.

 • Åtkomst till filkatalogen för Raft-spelet.
 • Kör spelstartprogrammet i det öppnade fönstret.

5-) Stängav Data Execution Prevention (DEP)

Föratt skydda data i minnet från skadligprogramvara kan vi inaktivera skyddet genom undantag med hjälpav DEP-plugin.

 • Skriv "Justera utseende ochprestanda för Windows"på startskärmen och öppna den.
 • Aktivera "Dataexekveringsförebyggande" i menyn.
 • Välj "Aktivera DEP föralla Windows-program och tjänster förutom de jag har valt"på skärmen som öppnas.
 • Klickapå knappen "Lägg till" nedan föratt välja flotten och klickapå knappen "Använd".
Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!