Hur fixar jag Assassin's Creed Odyssey Not Opening Issue?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa problemet som Assassin's Creed Odyssey-spelare stöter på när de öppnar spelet.

Juli 22, 2022 - 18:04
Juli 31, 2022 - 09:45
Hur fixar jag Assassin's Creed Odyssey Not Opening Issue?
Hur fixar jag ett problem med att MTA inte öppnas?

Problemet inte öppnar som Assassin's Creed Odyssey-spelare står inför kan stötaspåav mångaanledningar. Detta fel, sombarapåträffas i Windows-operativsystemet, kan ge många fel. Om du stöterpå ett sådant fel kan du enkelt hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan. Förattbliav medatt Assassin's Creed Odyssey inte öppnar, måste vi först ta redapå varför vi stöttepå ett sådant fel. Sedan kan vi hitta roten till felet och hitta lösningen.

Varför inte Assassin's Creed Odyssey öppnas

Denallmänna orsaken till detta fel ses som ettproblem som uppstår när spelfilen är skadad eller korrupt. Naturligtvis kanske vi inte stöterpå dettaproblem ensamma. Möjliga orsaker tillatt Assassin's Creed Odyssey inte öppnar är följande:

 • Framework kanske inte installeras.
 • Drivrutiner kanske inte är uppdaterade.
 • Kan vara ett säkerhetsproblem.
 • Windows-operativsystemet kanske inte är uppdaterat.
 • Det kan varaproblem med nätverksanslutningen.
 • Det kan finnas fel eller skadorpå Windows-filer.

Vi har förklarat ovan denallmänna orsaken till detta fel somanvändare sällan stöterpå. Låt oss nu gå vidare till lösningen nedan och ge information om hur du åtgärdarproblemet.

Hur åtgärdar jag Assassin's Creed Odyssey Not Opening Issue?

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet.

1-) Kontrollera Game Frameworks

Avsaknadenav spelramverkpå din dator kan skapaolika fel i spelet. Därför måste din dator ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikationer.

När du har utfört uppdateringen kan du starta om datorn och köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

2-) Uppdatera grafikkortsdrivrutinen

I sådana kontinuitetsproblem kan vi stötapå ett uppdateringsfelpå grafikkortet. För detta måste vi uppdatera grafikkortet. Om du är redo, låt oss komma igång.

Föranvändare med Nvidia-grafikkort;

 • Förstavallt, Nvidia-företagets Geforce Erfarenhet Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och öppnar menyn Drivrutiner ovan.
 • Hämta vår uppdatering genomatt klickapå knappen Hämta som visas ovan.
 • När vår nedladdning är klar, låt oss utföra installationsprocessen genomatt klickapå snabbinstallationsknappen.
 • Starta om datorn när den härprocessen är klar.

Föranvändare med AMD-grafikkort;

 • Publiceradav AMD-företaget AMD Radeon Software Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och klickarpå knappen Sök efter uppdateringar under drivrutins- och mjukvarumenyn till höger och kontrollerar om vårt grafikkort är uppdaterat.
 • Du kan starta om datorn genomatt utföra uppdateringen.

Efteratt ha uppdaterat vår grafikdrivrutin och startat om datorn kan vi försöka öppna Assassin's Creed Odyssey.

3-) Stängavantivirusprogrammet

Inaktiveraallaantivirusprogram duanvänder eller tabort dem helt från din dator. Om duanvänder Windows Defender, inaktivera det. För detta;

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Klicka sedanpå "Hantera inställningar".
 • Stängav realtidsskyddet till "Av".

Efter detta stänger viavannat skydd mot ransomware.

 • Öppna skärmen för startsökning.
 • Öppna sökskärmen genomatt skriva Windows säkerhetsinställningar.
 • Klickapåalternativet Virus- och hotskyddpå skärmen som öppnas.
 • Klickapåalternativet Ransomware Protection i menyn.
 • Stängav Kontrollerad mappåtkomstpå skärmen som öppnas.

När vi har utfört den här operationen måste vi lägga till Assassin's Creed Odyssey-spelfiler som ett undantag.

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Inställningar för virus och hotskydd väljer du Hantera inställningar och sedan under Uteslutningar Uteslut välj lägg till eller tabort.
 • Välj Lägg till en uteslutning och välj sedan spelmappen Assassin's Creed Odyssey som sparatspå din disk.

4-) Öppna spel från lokal fil

Vissa spelare sägeratt de lösteproblemet genomatt köra spelet över den lokala filen. Du kan nå lösningenpåproblemet genomatt utföra den här åtgärden.

 • Åtkomst till filkatalogen för Assassin's Creed Odyssey-spelet.
 • Kör spelstartprogrammet i det öppnade fönstret.

5-) Åtgärda Windows-fel

Filerna i Windows är skadade eller korrupta, vilket kan leda tillolika fel. För detta kommer viatt dela två kodblock med dig och försöka skanna och reparera skadade eller korrupta filer.

Gör en SFC-skanning

Skadade eller korrupta filer som förekommer i Windows-filer kan orsaka många felkoder. För detta kommer viattberätta några sättatt lösaproblemet.

 • Skriv "cmd"på startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv "sfc /scannow" i kommandotolken som öppnas och tryckpå enter.

Efter dennaprocess kommer skadade eller skadade fileratt skannas och korrigeringar kommeratt göras. Stäng inteav eller starta om datorn förränprocessen är klar. Efter dennaprocess, låt oss utföra ettannat förslag.

Gör en DISM-skanning

 • Skriv "cmd"på startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv följande kommandon i kommandotolksskärmen som öppnas och tryckpå enter.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Närprocessen har slutförts kan du starta om datorn och kontrollera omproblemet kvarstår.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!