Hur åtgärdar jag eFootball 2022 Black Screen-problem?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa problemet med svart skärm som eFootball 2022-spelare stöter på när de öppnar spelet.

Maj 10, 2022 - 21:12
Maj 10, 2022 - 21:37
Hur åtgärdar jag eFootball 2022 Black Screen-problem?
Hur åtgärdar jag eFootball 2022 Black Screen-problem?

eFootball 2022-spelare stöterpå ettproblem med svart skärm när de öppnar spelet, vilketbegränsar deras tillgång till spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är eFootball 2022 Black Screen Issue?

Problemet med svart skärm som uppstårberor vanligtvispåatt grafikkortet inte är uppdaterat elleratt åtkomsten till spelet ärbegränsad genomatt filerna i speletblockeras. Naturligtvis kan vi stötapå ett sådantproblem intebarapå grundav grafikkortet, utan ocksåav mångaanledningar. För detta kommer viatt försöka lösaproblemet genomatt ge dig några förslag.

Hur åtgärdar man eFootball 2022 Black Screen-problem?

Vi kommeratt försöka lösaproblemet genomatt ge dig några förslag föratt åtgärda det här felet.

1-) Uppdatera grafikkortsdrivrutinen

I sådana kontinuitetsproblem kan vi stötapå ett uppdateringsfelpå grafikkortet. För detta måste vi uppdatera grafikkortet. Om du är redo, låt oss komma igång.

Föranvändare med Nvidia-grafikkort;

 • Förstavallt, Nvidia-företagets Geforce Erfarenhet Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och öppnar menyn Drivrutiner ovan.
 • Ladda ned vår uppdatering genomatt klickapå knappen Hämta som visas ovan.
 • När vår nedladdning är klar, låt oss utföra installationsprocessen genomatt klickapå snabbinstallationsknappen.
 • Starta om datorn när dennaprocess är klar.

Föranvändare med AMD-grafikkort;

 • Publiceradav AMD-företaget AMD Radeon Software Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och klickarpå knappen Sök efter uppdateringar under drivrutins- och mjukvarumenyn till höger och kontrollerar om vårt grafikkort är uppdaterat.
 • Du kan starta om datorn genomatt utföra uppdateringen.

Efteratt ha uppdaterat vår grafikdrivrutin och startat om vår dator kan vi försöka öppna eFootball 2022.

2-) Verifiera spelfilens integritet

Vi kommeratt verifiera spelfilens integritet, skanna och ladda ner eventuella saknade eller felaktiga filer. För detta;

 1. Öppna Steam-programmet.
 2. Öppnabiblioteksmenyn.
 3. Högerklickapå spelet eFootball 2022 till vänster och öppna fliken Egenskaper
 4. Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 5. Klickapå knappen Verifiera spelfilers integritet i menyn Lokala filer vi har stöttpå.

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

3-) Stängavantivirusprogrammet

Inaktiveraallaantivirusprogram duanvänder eller tabort dem helt från din dator. Om duanvänder Windows Defender, inaktivera det. För detta;

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Klicka sedanpå "Hantera inställningar".
 • Realtidsskyddpå "Av".

Låt oss efter detta stängaavannat skydd mot ransomware.

 • Öppna skärmen för startsökning.
 • Öppna sökskärmen genomatt skriva Windows säkerhetsinställningar.
 • Klickapåalternativet Virus- och hotskyddpå skärmen som öppnas.
 • Klickapåalternativet Ransomware Protection i menyn.
 • Stängav Kontrollerad mappåtkomstpå skärmen som öppnas.

När vi har utfört den här operationen måste vi lägga till eFootball 2022-spelfilerna som ett undantag.

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Inställningar för virus- och hotskydd klickar dupå Hantera inställningar och sedanpå Uteslutningarb> Underb> väljer du Lägg till eller tabort undantag.
 • Lägg till en uteslutning och välj sedan spelmappen eFootball 2022 som sparatspå din disk.

Efter dennaprocess, stäng eFootball 2022-spelet helt med hjälpav en uppgiftshanterare och försök köra eFootball 2022-spelet igen. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till vårt nästa förslag.

4-) Öppna spel från lokal fil

Vissa spelare sägeratt de lösteproblemet genomatt köra spelet över den lokala filen. Du kan nå lösningenpåproblemet genomatt utföra denna operation.

 • Öppna Steam-programmet.
 • Öppnabiblioteksmenyn.
 • Högerklickapå spelet eFootball 2022 till vänster och öppna fliken Egenskaper
 • Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 • Klickapå knappen Bläddra i menyn Lokala filer vi har stöttpå. Detta överför dig till filkatalogen för eFootball 2022-spelet.
 • Kör spelstartaren i det öppnade fönstret.

5-) Kontrollera ramar

Avsaknadenav Windows-ramverkpå din dator kan orsakaolika fel i spelet. Därför måste din dator ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikationer.

När du har utfört uppdateringen kan du starta om datorn och köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!