Åtgärda PUBG Battleye Corrupted Data Error

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa "BattlEye: Corrupted Data"-felet som Pubg-spelare stöter på när de öppnar spelet.

Engagemang 3, 2022 - 23:50
Engagemang 3, 2022 - 23:52
Åtgärda PUBG Battleye Corrupted Data Error
Åtgärda PUBG Battleye Corrupted Data Error

Pubg-spelare stöterpå felet "BattlEye: Corrupted Data" när de öppnar spelet, och deras tillgång till spelet ärbegränsad. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är PUBG Battleye Corrupted Data Error?

Vad är PUBG Battleye Corrupted Data Error?

Denallmänna orsaken till detta fel kan uppståpå grundavatt BattlEye-tjänsten inte körs. BattlEye är en typavprogramvara som körs föratt skydda mot fuskprogramvara i spelet. Om denna mjukvarutjänst misslyckaspå grundav någotproblem kommer speletatt inte öppnas helt.

Hur man åtgärdar PUBG Battleye Corrupted Data Error

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet.

1-) Kontrollera BattlEye Service

Verifiera om BattlEye-tjänsten installeradpå din dator med spelet ärpåslagen.

 • Skriv "Tjänster"på startskärmen för sökning och öppna den.
 • Dubbelklickapå tjänsten "BEService"på den öppnade tjänstskärmen.
 • Ställ inalternativet "Starttyp" till "Automatisk"på skärmen som öppnas.
 • Om tjänstens status är "Stoppad", klickapå knappen "Start" nedan och tryckpå knappen "Använd".li>

När operationen har lyckats, kör Pubg och kontrollera omproblemet kvarstår.

2-) Verifiera spelfilens integritet

Vi kommeratt verifiera spelfilens integritet, skanna och ladda ner eventuella saknade eller felaktiga filer. För detta;

 1. Öppna Steam-programmet.
 2. Öppnabiblioteksmenyn.
 3. Högerklickapå PlayerUnknown's Battlegroundspå vänster sida och öppna fliken Egenskaper.
 4. Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 5. Klickapå knappen Verifiera spelfilers integritet i menyn Lokala filer som vi stöttepå.

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

3-) Redigera registret

 • Skriv "regedit" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • I registersökningen som öppnas klistrar du in sökvägen "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" och tryckerpå enter eller följ sökvägen.
 • Dubbelklickapå "EnablePrefetcher"-registretpå skärmen som öppnas, ändra värdedata till "0" och tryckpå "OK "-knappen.

När du har utfört den här åtgärden, kör spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!