Słaby problem z zabezpieczeniami Wi-Fi

Jeśli zabezpieczenia są słabe, gdy łączysz się z siecią Wi-Fi za pomocą telefonu, możesz napotkać pewne sytuacje, dopóki kilka z nich nie połączy się z Wi-Fi, wszystkie komputery w telefonie mogą być zagrożone.

Słaby problem z zabezpieczeniami Wi-Fi
Słaby problem z zabezpieczeniami Wi-Fi

Dlaczego mam słaby problem z zabezpieczeniami Wi-Fi?

Powodem, dla którego napotykamy słaby problem z bezpieczeństwem, gdy nawiązujemy połączenie Wi-Fi przez telefon lub komputer, jest fakt, że funkcja AES typu szyfrowania Wifi nie jest aktywna.

Jak naprawić słaby problem z zabezpieczeniami Wi-Fi?

Ponieważ naszym typem modemu jest urządzenie Zyxel, pokażemy go z interfejsu Zyxel. Możesz spróbować w ten sam sposób na innych modemach.

  • Otwierając naszą przeglądarkę, szukamy rozszerzenia 192.168.1.1 (może się różnić dla każdego modemu) w pasku wyszukiwania u góry.
  • Na ekranie, który się otworzy, otwieramy Ustawienia sieciowe> Lokalizacja bezprzewodowa.

  • Wybierając tryb bezpieczeństwa WPA2-PSK na dole interfejsu bezprzewodowego, który jest przed nami, pokazujemy inne wtyczki, klikając więcej wtyczek poniżej.

  • Z wtyczek, które się otwierają, wybieramy opcję AES zamiast Szyfrowania i naciskamy przycisk Zastosuj.