Poprawka: Windows 11 w wersji 22H2 nie instaluje się

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem, na który napotykają użytkownicy Windows 11, gdy chcą zaktualizować wersję 22H2.

Poprawka: Windows 11 w wersji 22H2 nie instaluje się
Poprawka: Windows 11 w wersji 22H2 nie instaluje się

Użytkownicy systemu Windows 11 nie mogą wykonać żądania aktualizacji, ponieważ napotykają problem braku instalacji podczas żądania aktualizacji. Jeśli napotkasz taki problem, możesz znaleźć rozwiązanie, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

Dlaczego nie można zainstalować systemu Windows 11 w wersji 22H2?

Niepowodzenie instalacji lub aktualizacji aktualizacji systemu Windows 22H2 jest zwykle spowodowane problemami w systemie operacyjnym. Oczywiście możemy napotkać taki błąd nie tylko z powodu tego problemu, ale także z powodu innego problemu. W tym celu postaramy się rozwiązać problem, przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawić system Windows 11 w wersji 22H2 nie instaluje się?

Postaramy się rozwiązać problem, który napotkasz podczas instalacji aktualizacji systemu Windows 11 w wersji 22H2, podając informacje o tym, jak to naprawić.

1-) Użyj aplikacji Windows Update Assistant

Program Windows Update Assistant opracowany przez system Windows może pomóc w rozwiązaniu każdego napotkanego problemu. Jeśli powiesz, że podczas aktualizacji systemu Windows pojawia się błąd 0x80092004, możesz uzyskać pomoc, pobierając program Windows Update Assistant.

Kliknij, aby pobrać Asystenta Windows Update

 • Po wykonaniu pobierania kliknij przycisk „Aktualizuj teraz” i poczekaj na proces aktualizacji. Twój proces może zająć dużo czasu. W tym celu nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona.

2-) Wyłącz i włącz Windows Update

Jeśli problem będzie się powtarzał, możemy go rozwiązać, wyłączając i włączając aktualizację systemu Windows. W tym celu wykonamy operację za pomocą wiersza kodu.

 • Piszemy „cmd” na ekranie startowym wyszukiwania i uruchamiamy go jako administrator.
 • Piszemy „sc usuń wuauserv” w wierszu poleceń, który się otwiera i wciskamy Enter.

W ramach tego procesu zamknęliśmy aktualizację systemu Windows. W następnej akcji ponownie włączymy aktualizację systemu Windows.

 • Otwórz ponownie wiersz polecenia jako administrator i wyświetl „sc create wuauserv DisplayName= „Windows Update” binpath= „C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p” Start= delayed-auto depend= RpcSs ” wklej kod.

Po tym procesie ponownie zainstalowaliśmy usługę aktualizacji systemu Windows. Następnie będziemy musieli uruchomić usługę aktualizacji systemu Windows.

 • Piszemy „Usługi” na ekranie startowym wyszukiwania i otwieramy go.
 • Kliknij dwukrotnie usługę „Windows Update” na ekranie, który się otworzy.
 • Ustaw typ uruchomienia na „Automatyczny” na ekranie, przed którym stoimy.
 • Następnie uruchamiamy usługę, klikając przycisk „Rozpocznij” poniżej.

3-) Usuń pliki aktualizacji

W trakcie procesu aktualizacji systemu Windows brakujące lub uszkodzone pliki w folderze przechowywanym jako archiwum mogą powodować problemy. W tym celu możemy przeprowadzić proces ponownej instalacji, całkowicie usuwając te zapisane pliki.

 • Uzyskaj dostęp do lokalizacji pliku, którą zostawię. C:\Windows\SoftwareDistribution\Pobierz
 • Foldery zostaną wyświetlone na wyświetlonym ekranie. Te foldery to pliki zarchiwizowane podczas procesu aktualizacji, usuwając je całkowicie, opróżniamy kosz.

4-) Usuń pliki cookie

System Windows wykonuje swoje operacje, przechowując folder tymczasowy, aby aplikacje działały w tle. Brak działania któregokolwiek z tych plików tymczasowych może powodować takie problemy. W tym celu może być konieczne usunięcie plików tymczasowych i opróżnienie ich z kosza.

 • Piszemy %temp% na ekranie startowym wyszukiwania i otwieramy go.
 • Opróżnij kosz, usuwając wszystkie pliki na ekranie, który się otworzy.

Po tym procesie pliki tymczasowe zostaną usunięte, obciążenie komputera zmniejszy się,aróżne problemy znikną.

5-) Napraw błędy systemu Windows

Pliki w systemie Windows są uszkodzone lub uszkodzone, co może prowadzić do różnych błędów. W tym celu udostępnimy Ci dwa bloki kodu i spróbujemy zeskanować i naprawić uszkodzone lub uszkodzone pliki.

Wykonaj skanowanie SFC

Uszkodzone lub uszkodzone pliki występujące w plikach systemu Windows mogą powodować wiele kodów błędów. W tym celu przedstawimy kilka sposobów rozwiązania problemu.

 • Wpisz „cmd” na początkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jako administrator.
 • Wpisz „sfc /scannow” w wierszu polecenia, który się otworzy i naciśnij Enter.

Po tym procesie uszkodzone lub uszkodzone pliki zostaną przeskanowane i zostaną wprowadzone poprawki. Nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera, dopóki proces się nie zakończy. Po tym procesie zróbmy kolejną sugestię.

Wykonaj skanowanie DISM

 • Wpisz „cmd” na początkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jako administrator.
 • Wpisz następujące polecenia w wyświetlonym ekranie wiersza polecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • Odrzuć /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Po pomyślnym zakończeniu procesu możesz ponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czy problem nadal występuje.

Tak, przyjaciele, rozwiązaliśmy nasz problem pod tym tytułem. Jeśli problem będzie się powtarzał, możesz zapytać o napotkane błędy, wchodząc na naszą platformę FORUM otwarte.