Poprawka: Messenger nie wyświetla wiadomości z Marketplace

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem „Wiadomości Marketplace nie są wyświetlane w Messengerze”, z którym borykają się użytkownicy Facebooka i Messengera.

Poprawka: Messenger nie wyświetla wiadomości z Marketplace
Poprawka: Messenger nie wyświetla wiadomości z Marketplace

Użytkownicy Facebooka i Messengera napotykają problem „Wiadomości z Marketplace nie są wyświetlane w Messengerze” w aplikacji, co ogranicza ich dostęp do wiadomości. Jeśli napotkasz taki problem, możesz znaleźć rozwiązanie, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

Dlaczego Messenger Marketplace nie wyświetla swoich wiadomości?

Problem polegający na niewyświetlaniu wiadomości z Messenger Marketplace jest zwykle spowodowany nieaktualnością aplikacji, co może uniemożliwić użytkownikom korzystanie z niektórych wtyczek. Oczywiście możemy napotkać taki błąd nie tylko z powodu tego problemu, ale także z powodu wielu innych problemów. W tym celu postaramy się rozwiązać problem, podając kilka sugestii.

Messenger nie wyświetla postów na rynku, jak to naprawić

Możemy rozwiązać ten problem, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami, aby naprawić ten błąd.

1-) Wyczyść dane i pamięć podręczną

Każdy problem z pamięcią podręczną w aplikacjach Facebook i Messenger może spowodować, że napotkamy takie błędy. W tym celu możemy wyeliminować problem, czyszcząc dane i pamięć podręczną.

Wyczyść dane i pamięć podręczną dla urządzeń z Androidem

  • Najpierw otwórz menu „Ustawienia”.
  • Kliknij „Aplikacje” w menu.
  • Następnie wybierz „Messenger” i aplikację „Facebook”,anastępnie kliknij „Pamięć”.
  • Kliknij opcję „Wyczyść dane” na ekranie, który się otworzy.

Wyczyść dane i pamięć podręczną dla urządzeń z systemem iOS

  • Otwórz menu Ustawienia.
  • Kliknij opcję „Ogólne” w menu rozwijanym.
  • Kliknij „Pamięć iPhone'a” w menu.
  • Następnie wybierz aplikację „Messenger” i „Facebook”,anastępnie kliknij niebieską opcję „Usuń aplikację”, aby usunąć aplikację.

Po wykonaniu tego procesu możesz sprawdzić, czy problem nadal występuje.

2-) Zaktualizuj aplikację

Nieaktualna aplikacja może powodować wyłączenie lub niewidoczność niektórych funkcji. W tym celu możesz sprawdzić, czy aplikacja CapCut jest aktualna w Google Play lub App Store.

3-) Ponownie zainstaluj aplikację

Nieprawidłowa instalacja lub uszkodzenie aplikacji może spowodować różne problemy, takie jak ten. Aby to zrobić, usuń odpowiednio aplikacje Facebook i Messenger, zainstaluj je ponownie i sprawdź, czy problem nadal występuje.

4-) Pobierz starą wersję

Różne problemy z nową aktualizacją aplikacji mogą spowodować, że napotkamy takie błędy. W tym celu możemy sprawdzić, czy problem nadal występuje, instalując starą wersję aplikacji Facebok i Messenger.

Kliknij, aby pobrać starą wersję Facebooka

Kliknij, aby pobrać starą wersję komunikatora

Tak, przyjaciele, rozwiązaliśmy nasz problem pod tym tytułem. Jeśli problem będzie się powtarzał, możesz zapytać o napotkane błędy, wchodząc na naszą platformę FORUM.