Jak naprawić Valorant zatrzymany przy 0,1 KB/s podczas pobierania?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem zacinania się 0,1 KB/s, który napotykają gracze Valorant podczas aktualizacji lub pobierania.

Jak naprawić Valorant zatrzymany przy 0,1 KB/s podczas pobierania?
Jak naprawić Valorant zatrzymany przy 0,1 KB/s podczas pobierania?

Problem z zacinaniem się 0,1 KB/s, który napotykają gracze Valorantpodczasaktualizacji lubpobierania, jest spowodowany zmęczeniem komputeraprzezprogram uruchamiający, który ograniczapobieranie lubaktualizację. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Dlaczego Valorant utknąłprzy 0,1 KB/spodczaspobierania

Valorant utknął na 0,1 KB/spodczaspobierania

Tenproblem jest zwykle spowodowanyprzezprogram uruchamiający Valorant, który intensywnie korzysta z komputera. Podczaspobierania launchera korzysta nie tylko z internetu,ale także zprocesora. Dlatego fakt, że wszystkieprogramy otwarte w tle są otwarte,alauncher stale korzysta zprocesora i internetu,powoduje, że napotykamy na takiproblem. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawić utknięcieprzy 0,1 KB/spodczaspobierania Valorant

Aby rozwiązać tenproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Zamknij niepotrzebneaplikacje działające w tle

Zamknij wszystkie niepotrzebneaplikacje otwarte w tlepodczaspobierania lubaktualizacjiprogramu Valorant Launcher. Łącznie z Discordem. Aby to zrobić, otwórz menu „Procesy”, uruchamiając menedżera zadań, wybierzaplikację, którą chcesz zamknąć, i kliknij „Zakończ zadanie”. Po kilku minutach od zamknięcia niepotrzebnychaplikacji,prędkośćpobieraniaprogramu Valorant Launcher zacznie rosnąć. Jeśliproblembędzie siępowtarzał, możemyprzejść do innej sugestii.

2-) Zmieńpamięćpodręczną klienta Riot na wysoką

Jeślipriorytetprogramu Riot Client jest niższy niż innychaplikacji, możemy napotkać takiproblem. W tym celu możemy zmienić to ustawienie zapomocą menedżera zadań.

 • Otwórz menedżera zadań.
 • Rozwińmy menu, klikając „Więcej szczegółów” u dołu ekranu, który się otworzy.
 • Następnie kliknijprawymprzyciskiem myszyaplikację „Riot Client” w „Działania” i kliknij „Przejdź do szczegółów”.

Problem zpobieraniem Valorant

 • Po tymprocesie kliknijprawymprzyciskiem myszyaplikację „RiotClientServices.exe”,przesuń kursor myszy nad „Ustawpriorytet” i wybierz „Wysoki</ silny>”.

Valorant niepobiera się

Po wykonaniu tej operacji możeszpoczekać kilka minut i zaobserwować, czyproblem nadal występuje.

3-) Zarejestruj inny serwer DNS

Możemy wyeliminowaćproblem, rejestrując inny serwer DNS na komputerze.

 • Otwórz Panel sterowania i wybierz Sieć i Internet
 • Otwórz Centrum sieci i udostępniania na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij Zmień ustawieniaadapterapo lewej stronie.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszy typpołączenia,aby otworzyć menu Właściwości.
 • Kliknij dwukrotnie Protokół internetowy w wersji 4 (TCP /IPv4).
 • Zastosujmy ustawienia, wpisując serwer DNS Google, którypodamyponiżej.
  • Preferowany serwer DNS: 8.8.8.8
  • Inny serwer DNS: 8.8.4.4
 • Następnie kliknij opcję Zweryfikuj ustawieniaprzy wyjściu i naciśnijprzycisk OK,aby zastosować działania.

Po tymprocesie możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

4-) Wyłącz ochronę w czasie rzeczywistym

Wyłącz dowolnyprogramantywirusowy, którego używasz, lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Wyłącz Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłącz”.

5-) Zezwól na zaporę sieciową

Zapora sieciowa możeblokować grę Valorant. Aby temu zapobiec,będziemy musieli zezwolić kilku walecznymaplikacjom z Zapory Windows Defender.

 • Na ekranie startowym wyszukiwania wpisz Zapora systemu Windows Defender i otwórz ją.

Brakaktualizacji wartości

 • Kliknij Zezwalajaplikacji lub funkcji na ominięcie Zapory Windows Defenderpo lewej stronie ekranu, który się otworzy.

Waleczność utknęła na 0,1 KB/spodczasaktualizacji

 • Kliknijprzycisk Zmień ustawienia w menu, które się otworzy.

Valorant utknął na 0,1 KB/spodczasaktualizacji

 • Po kliknięciuprzyciskuponiższyprzycisk Zezwól na innąaplikacjębędzieaktywny. Kliknijmy tenprzycisk.

Waleczność utknęła na 0,1 KB/spodczasaktualizacji

 • Kliknijmyprzycisk Przeglądaj na ekranie, który się otworzy,przejdź dopodanejponiżej lokalizacjipliku i otwórz ją.

Valorant utknął na 0,1 KB/spodczasaktualizacji

 • W takim razie dokonajmy wyboru, uzyskując dostęp do lokalizacjipliku, którą zostawiłem. C:\Riot Games\VALORANT\live\VALORANT.exe

Waleczność utknęła na 0,1 KB/spodczasaktualizacji

Waleczność utknęła na 0,1 KB/spodczasaktualizacji

 • Następnie dodajemy następujące foldery, robiąc to samo.
  • C:\Program Files\Riot Vanguard\vgc.exe
  • C:\Riot Games\Klient Riot\RiotClientServices.exe

Valorant utknął na 0,1 KB/spodczasaktualizacji

Waleczność utknęła na 0,1 KB/spodczasaktualizacji

Waleczność utknęła na 0,1 KB/spodczasaktualizacji

Po wykonaniu tych operacji uruchomponownieprogram Riot Client, klikającprzycisk OK i sprawdź, czyproblem nadal występuje.