Jak naprawić Pubg Mobile kopiąc grę?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem zamykania, zawieszania się lub wychodzenia z gry, z którym spotykają się gracze Pubg Mobile po otwarciu gry.

Czerwiec 9, 2022 - 10:35
Czerwiec 9, 2022 - 10:57
Jak naprawić Pubg Mobile kopiąc grę?
Jak naprawić Pubg Mobile kopiąc grę?

Gracze Pubg Mobile napotykająproblemawarii,awarii lub zamknięciapo otwarciu gry, co ogranicza im dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Dlaczego Pubg Mobile wyrzuca Cię z gry?

Zazwyczaj tebłędy są jednym zproblemówpojawiających się w nowejaktualizacji gry. Jeśli w nowejaktualizacji wystąpi jakiśproblem, mogą go napotkać wszyscy użytkownicy,aproblem może stać się tymczasowy. Jednak takiproblem możemy napotkać nie tylkoprzypojedynczejaktualizacji,ale także dlatego, żeaktualizacja systemu Twojego telefonu jest niewystarczająca. Tenbłąd możepowodować różneproblemy i uniemożliwiać graczom dostęp do gry. W tym celu możemy dojść do rozwiązaniaproblemu, realizującponiższe sugestie. Ale możemy niebyć w stanie znaleźć konkretnego rozwiązania.

Jak naprawić mobilną grę w kopanie Pubg?

Postaramy się rozwiązać tenproblem,podając kilka sugestii, jak go rozwiązać.

1-) Sprawdź miejsce wpamięci

Małaprzestrzeń dyskowapozwoli na tworzenie różnychproblemów. Jeśli masz mało miejsca, możesz spróbować uaktualnić. W tym celu możesz wyczyścić niepotrzebnepliki,pobierającaplikację do czyszczenia niepotrzebnychplików,amianowicie CCleaner. Jeśli Twoje miejsce na daneprzekracza 1 GB,przejdźmy do innej sugestii.

2-) Zaktualizuj grę

Jeśli Twoja gra nie jestaktualna, możesz napotkać takibłąd zpowodu niepotrzebnegopliku. W tym celu sprawdźaktualizację gry, otwierającaplikację App Store lub Google Play Store. Jeśli Twoja gra jestaktualna,przejdźmy do naszej innej sugestii.

3-) Wyczyśćpamięćpodręczną

Niekompletne lub nieprawidłowe wczytywanieplików nagrań, których kopie zapasowe zostały zapisane w grze, możepowodować różneproblemy. Najbardziejpomoże nam w tym wyczyszczeniepamięcipodręcznej i danych.

Dla urządzeń z Androidem;

  • Otwórz Ustawienia.
  • Otwórz kartę Aplikacje.
  • Wybierzaplikację  Pubg Mobile na karcie Listaaplikacji.
  • Otwórz Pamięć na ekranie, który się otworzy.Wyczyść wszystkie dane ipamięćpodręczną.
  • Po tymprocesie usuńaplikację  Pubg Mobile i zainstaluj jąponownie.

Dla urządzeń IOS;

  • Otwórz Ustawienia.
  • Kliknij kartę Ogólne.
  • Otwórz menu Pamięć iPhone'a.
  • Wybierzaplikację Pubg Mobile.
  • Naciśnij niebieski napis Usuńaplikacjępowyżej.

Po tymprocesie możeszponownie spróbować otworzyć grę. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do naszej innej sugestii.

4-) Wersja gry możebyć niewystarczająca

Wersja gry na telefon może niebyć zgodna z używanym urządzeniem. W tym celu możeszprzyjrzeć się tej sytuacji,badając. Jeśli telefoniczna wersja gry nie jest kompatybilna z twoim urządzeniem, może topowodować takieproblemy. Możesz zrozumieć swójproblem, sprawdzając to.

5-) Aktualizacja możebyćproblematyczna

Jeśli napotkasz takiproblem w nowejaktualizacji gry, na różnych urządzeniach mogą wystąpić różnebłędy. Możemypoczekać,aż nadejdzie nowaaktualizacja. Jeśli jesteś użytkownikiem Androida, sklonuj grę Pubg Mobile,pobierającaplikację „Wiele kont” dostępną w Google Play,abyśmy mogli sprawdzić, czy występujeproblem zaktualizacją. Jeśli sklonowana gra jest otwarta, możesz ją otworzyć i graćprzez klonowanie,ażpojawi się nowaaktualizacja.

Pobierz wiele kont Google Play

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!