Jak naprawić problem z nieprzetłumaczeniem Instagrama?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem braku tłumaczenia, z którym spotykają się użytkownicy Instagrama, gdy chcą korzystać z wtyczki do tłumaczenia aplikacji.

Jak naprawić problem z nieprzetłumaczeniem Instagrama?
Jak naprawić problem z nieprzetłumaczeniem Instagrama?

Problem z tłumaczeniem na Instagramie, który napotykają użytkownicy Instagrama, gdy chcąprzetłumaczyć swojeposty lub komentarze, możebyć spowodowany wielomaproblemami. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Dlaczego napotykamproblem z tłumaczeniem na Instargam?

Tenproblem jest zwykle spowodowanypowolnym internetem. Oczywiście nie tylko zpowodu tegoproblemu,ale także wielubłędów może sprawić, że natkniemy się na takiproblem. Wielepowodów, dla których Instagram nie tłumaczy, można wymienić w następujący sposób:

 • Połączenie sieciowe możebyćproblematyczne.
 • Aplikacja Instagram możebyć nieaktualna.
 • Uprawnieniaaplikacji mogąbyć wyłączone.
 • Aplikacja Instagram może sprawiaćproblemy.
 • Dane ipamięćpodręcznaaplikacji mogąbyćproblematyczne.

Wymienionepowyżej możliwości mogąpowodować wieleproblemów. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićbrak tłumaczenia na Instargam?

Aby rozwiązać napotkanyproblem, możemy go rozwiązać,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Zaktualizujaplikację

Każdybłąd znaleziony waplikacji mógł zostać wykryty i naprawionyprzezprogramistów. W tym celubędziemy musieli sprawdzić, czyaplikacja jestaktualna. W tym celu otwórzaplikację Google Play lub App Store i sprawdź, czyaplikacja Instagram jestaktualna. Jeśliaplikacja nie jestaktualna, możesz ją zaktualizować i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

2-) Uprawnieniaaplikacji mogąbyć wyłączone

Możesz napotkać takieproblemy, jeśli nieświadomie nie zezwolisz żadnej wtyczce doaplikacji. W tym celu musimy sprawdzić uprawnieniaaplikacji i obserwować, czy wtyczka „Pamięć” jest wyłączona.

Jak sprawdzić trasy dla urządzeń z Androidem

Uwaga: Tenproces może się różnić dla każdego urządzenia.

 • Otwórz menu Ustawienia i kliknij „Aplikacje”.
 • Wymieńaplikacje, klikając „Zarządzajaplikacjami” na ekranie, który się otworzy.
 • Po tymprocesie wybierzaplikację „Instagram” i kliknij opcję „Uprawnieniaaplikacji”.
 • Sprawdź, czy opcje „Aparat”, „Mikrofon” i „Pamięć” są wyłączone w menu rozwijanym. Jeśli funkcja kamery, mikrofonu ipamięci jest wyłączona, włącz ją.

Po tymprocesie możesz uruchomićaplikację Instagram i obserwować, czyproblem nadal występuje.

Jak sprawdzić ścieżki dla urządzeń IOS

 • Otwórz menu ustawień,przesuńpalcem w górę i wybierzaplikację „Instagram”.
 • Sprawdź, czy funkcje „Aparat” i „Mikrofon” sąaktywne na wyświetlonym ekranie. Jeślipokazuje się jako wyłączony, włącz go.

Po tymprocesie możesz uruchomićaplikację Instagram i obserwować, czyproblem nadal występuje.

3-) Usuń iponownie zainstalujaplikację

Każdyproblem występujący waplikacji może spowodować, że napotkamy takiebłędy. W tym celu możemy wyeliminowaćproblem, czyszczącpamięćpodręczną i dane hostowane waplikacji Instagram.

Jak usunąćaplikację Instagram na urządzenia z Androidem?

Uwaga: Tenproces może się różnić dla każdego urządzenia.

 • Otwórz menu Ustawienia i kliknij „Aplikacje”.
 • Wymieńaplikacje, klikając „Zarządzajaplikacjami” na ekranie, który się otworzy.
 • Po tymprocesie wybierzaplikację „Instagram” i kliknij opcję „Wyczyść dane”.
 • Pomoże to wyczyścićpamięćpodręczną i dane. Następnie kliknij „Odinstaluj”,aby odinstalowaćaplikację.
 • Popomyślnym zakończeniuprocesu dezinstalacji otwórzaplikację Google Play i zainstalujaplikację Instagram.

Popomyślnym zainstalowaniuaplikacji Instagram otwórzaplikację i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

Jak usunąćaplikację Instagram dla urządzeń IOS?

 • Otwórz menu Ustawienia i kliknij „Ogólne”.
 • Otwórz menu „Pamięć iPhone'a” w menu.
 • Wybierzaplikację „Instagram” na ekranie, który się otworzy.
 • Naciśnij niebieskiprzycisk „Usuńaplikację”powyżej ipotwierdź.
 • Po tymprocesie kliknij czerwony tekst „Usuńaplikację”poniżej ipotwierdź.
 • Ta operacja, którąprzeprowadziliśmy, wyczyściła dane ipamięćpodręczną oraz całkowicie wyczyściłaaplikację Instagram z urządzenia. Następnie otwórz App Store i zainstalujaplikację Instagram.

Popomyślnym zainstalowaniuaplikacji Instagram otwórzaplikację i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

4-) Zmień ustawienie języka

Możemy wyeliminowaćproblem, zmieniając ustawienie języka urządzenia.

Jak zmienić język dla urządzeń z Androidem

Uwaga: tenproces może się różnić dla każdego urządzenia.

 • Otwórz menu Ustawienia i kliknij „Dodatkowe ustawienia”.
 • Kliknij „Języki i wprowadzanie” na ekranie, który się otworzy.
 • Po tymprocesie wybierz inny język, klikając „Języki”.
 • Po wykonaniuakcji otwórzaplikację Instagram,przejdź do menu „Ustawienia” i kliknij opcję „Konto”.
 • Ustaw język, który zmieniłeś z telefonu, klikając opcję „Języki” na ekranie, który się otworzy.

Po tymprocesie możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Jak zmienić język urządzeń IOS

 • Otwórz menu Ustawienia i kliknij „Ogólne”.
 • Otwórz menu „Języki i region” w menu.
 • Po tymprocesie wybierz inny język, klikając „Język iPhone'a”.
 • Po wykonaniuakcji otwórzaplikację Instagram,przejdź do menu „Ustawienia” i kliknij opcję „Konto”.
 • Ustaw język, który zmieniłeś z telefonu, klikając opcję „Języki” na ekranie, który się otworzy.

Po tymprocesie możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje.