Jak naprawić problem z dodawaniem znajomych Snapchata?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem dodawania znajomych, z którymi borykają się użytkownicy Snapchata, gdy chcą dodać znajomych.

Maja 31, 2022 - 21:17
Maja 31, 2022 - 21:34
Jak naprawić problem z dodawaniem znajomych Snapchata?
Jak naprawić problem z dodawaniem znajomych Snapchata?

Problem z dodawaniem znajomych, gdy użytkownicy Snapchata chcą dodać znajomych na ekranie szybkiego dodawania lub ekranie wyszukiwania, wynika z wieluproblemów. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestproblem z dodawaniem znajomych Snapchata?

Jaki jestproblem z dodawaniem znajomych do Snapchata?

Tenproblem jest zwyklepowodowanyprzez użytkowników, którzy chcą szybko nawiązać znajomości. Dzieje się tak,ponieważ jeśli chcesz szybko dodać znajomych, możesz napotkać takiproblem.

Snapchat zapewnia transakcjepoprzezblokowanieprzez system w ograniczony sposób zpowodu spamu, dziękialgorytmowi, który opracował,aby zapobiec możliwemu spamowi. Dlategopowinieneś starać się nie spamować w żadnej ze swoich transakcji.

Jeśli spróbujesz dodać wielu znajomych w ciągu 5 minut na Snapchacie, możesz napotkać takiproblem. Niepróbuj szybko dodawać znajomych w ciągu 5 minut od teraz.

Jak naprawićproblem z dodawaniem znajomych w Snapchacie

Aby rozwiązać tenproblem, możemy go rozwiązać,postępując zgodnie zponiższą sugestią.

1-) Być może nałożyłeś ograniczenia

Jak wyjaśniliśmypowyżej, jeśli spróbujesz dodać znajomychpoprzez spamowanie w ciągu 5 minut,algorytm Snapchata może ograniczyć Twoje konto na krótki czas. Nie musisz się tym martwić. Jeśli maszproblem z dodawaniem znajomych, odczekaj od 12-24 godzin. Po wypełnieniu zakresu możesz zacząć dodawać znajomych. Ale dodając znajomych, niepróbuj dodawać znajomychprzez spamowanie, możesz dodawać znajomychpowoli co 5 minut. W tymprocesie nie wejdziesz wproces ograniczania.

2-) Wyczyść dane ipamięćpodręczną

Każdyproblem zpamięciąpodręczną waplikacji Snapchat może spowodować, że napotkamy takiebłędy. W tym celu możemy wyeliminowaćproblem, czyszcząc dane ipamięćpodręczną.

Uwaga: Twoje konto zostanieautomatycznie wylogowanepodczas tegoprocesu. W tym celu upewnij się, że znasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta.

Wyczyść dane ipamięćpodręczną dla urządzeń z Androidem

  • Najpierw otwórz menu „Ustawienia”.
  • Kliknij „Aplikacje” w menu.
  • Następnie wybierz „Snapchat” i kliknij „Pamięć”.
  • Kliknij opcję „Wyczyść dane” na ekranie, który się otworzy.

Po tymprocesie możesz uruchomićaplikację Snapchat i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Wyczyść dane ipamięćpodręczną dla urządzeń z iOS

  • Otwórz menu Ustawienia.
  • Kliknij opcję „Ogólne” w menu rozwijanym.
  • Kliknij „Pamięć iPhone'a” w menu.
  • Następnie wybierzaplikację „Snapchat” i kliknij niebieską opcję „Usuńaplikację”,aby usunąćaplikację.

3-) Spróbuj zalogować sięprzez VPN

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że logowanie się zapomocą VPN eliminujeproblem. Możemy wyeliminowaćproblem, korzystając z dowolnejaplikacji VPN. Pobierz dowolnąaplikację VPN, zamknij Snapchata i otwórzaplikację VPN. Wykonajprocespołączenia, dokonując szybkiego wyboru lokalizacji. Następnie możesz spróbować dodać znajomych, otwierającaplikację Snapchat.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!