Jak naprawić problem z Assassin's Creed: Unity nie otwierającym się?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem, na który napotykają gracze Assassin's Creed: Unity podczas otwierania gry.

Czerwiec 15, 2022 - 09:00
Czerwiec 18, 2022 - 13:45
Jak naprawić problem z Assassin's Creed: Unity nie otwierającym się?
Jak naprawić problem z Assassin's Creed: Unity nie otwierającym się?

Problem „nieotwierania się, z jakim spotykają się gracze Assassin's Creed: Unity, można napotkać z wielupowodów. Tenbłąd, który występuje tylko w systemie operacyjnym Windows, możeprzynieść wielebłędów. Jeśli napotkasz takibłąd, możesz łatwo znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami. Abypozbyć się nieotwierającego się Assassin's Creed: Unity, musimy najpierw dowiedzieć się, dlaczego napotykamy takibłąd. Następnie możemy znaleźć źródłobłędu i znaleźć rozwiązanie.

Dlaczego Assassin's Creed: Unity nie chce się otworzyć

Ogólnaprzyczyna tegobłędu jestpostrzegana jakoproblem, który występuje, gdyplik gry jest uszkodzony lub uszkodzony. Oczywiście nie możemy napotkać tegoproblemu sam. Możliwepowody, dla których Assassin's Creed: Unity nie otwiera się to:

 • Struktura może niebyć zainstalowana.
 • Sterowniki mogąbyć nieaktualne.
 • Może stanowićproblem zbezpieczeństwem.
 • System operacyjny Windows możebyć nieaktualny.
 • Może występowaćproblem zpołączeniem sieciowym.
 • Mogą występowaćbłędy lub uszkodzeniaplików Windows.

Powyżej wyjaśniliśmy ogólnypowód tegobłędu, z którym użytkownicy rzadko się spotykają. Przejdźmy teraz doponiższego rozwiązania ipodajmy informacje, jak rozwiązaćproblem.

Assassin's Creed: Jak naprawić, że Unity nie chce się otworzyć?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

2-) Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Wprzypadku takichproblemów z ciągłością możemy napotkaćbłądaktualizacji karty graficznej. W tym celubędziemy musieli zaktualizować kartę graficzną. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Po zakończeniuprocesupobierania i instalacji otwieramy naszprogram i klikamyprzycisk Sprawdźaktualizacje w menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie i sprawdzamy, czy nasza karta wideo jestaktualna.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu naszego sterownika graficznego iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć Assassin's Creed: Unity.

3-) Zainstaluj na innym dysku

Niektórzy gracze twierdzą, że nie napotkali takiegoproblemupo zainstalowaniu gry na innym dysku. Postępując zgodnie z tą sugestią, możemy znaleźć rozwiązanieproblemu. Naprzykład, jeśli gra nie otwiera siępo zainstalowaniu gry na dysku C:\, możesz spróbować uruchomić grę, instalując ją na innym dysku.

4-) Sprawdź integralnośćpliku

Zweryfikujemy integralnośćplików gry orazprzeskanujemy ipobierzemybrakujące lub nieprawidłowepliki. W tym celu;

Dla graczy Epic Games;

 1. Otwórzprogram Epic Games.
 2. Otwórz menubiblioteki.
 3. Kliknij trzy kropki na dole gry Assassin's Creed: Unity.
 4. Kliknij Zweryfikuj na ekranie, który się otworzy.

 Dla graczy Steam;

 1. Otwórzprogram Steam.
 2. Otwórz menubiblioteki.
 3. Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę Assassin's Creed: Unitypo lewej stronie i otwórz kartę Właściwości.
 4. Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 5. Kliknijprzycisk Zweryfikuj integralnośćplików gry w menu Lokalnepliki, które napotkaliśmy.

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

5-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz każdy używanyprogramantywirusowy lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Wyłącz Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłącz”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na wyświetlonym ekranie.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodać jako wyjątekpliki gry Assassin's Creed: Unity.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami wybierz Zarządzaj ustawieniami,anastępnie w obszarze Wykluczenia Wyklucz wybierz dodaj lub usuń.
 • Wybierz Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry Assassin's Creed: Unity zapisany na dysku.

6-) Otwórz grę z lokalnegopliku

Niektórzy gracze twierdzą, że naprawiliproblem, uruchamiając grę w lokalnympliku. Możesz rozwiązaćproblem, wykonując tę ​​operację.

 • Dostęp do kataloguplików gry Assassin's Creed: Unity.
 • Uruchomprogram uruchamiający grę w otwartym oknie.

7-) Naprawbłędy systemu Windows

Pliki w systemie Windows są uszkodzone lub uszkodzone, co możeprowadzić do różnychbłędów. W tym celu udostępnimy Ci dwabloki kodu i spróbujemy zeskanować i naprawić uszkodzone lub uszkodzonepliki.

Wykonaj skanowanie SFC

Uszkodzone lub uszkodzonepliki występujące wplikach systemu Windows mogąpowodować wiele kodówbłędów. W tym celuprzedstawimy kilka sposobów rozwiązaniaproblemu.

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz „sfc /scannow” w wierszupolecenia, który się otworzy i naciśnij Enter.

Po tymprocesie uszkodzone lub uszkodzonepliki zostanąprzeskanowane i zostaną wprowadzonepoprawki. Nie wyłączajani nie uruchamiajponownie komputera, dopókiproces się nie zakończy. Po tymprocesie zróbmy kolejną sugestię.

Wykonaj skanowanie DISM

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz następującepolecenia w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • Odrzuć /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Popomyślnym zakończeniuprocesu możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!