Jak naprawić kod błędu PlayStation 5 NW-102265-6?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem „Kod błędu NW-102265-6”, który napotykają użytkownicy Playstation 5 podczas łączenia się z platformą Playstation Network.

Jak naprawić kod błędu PlayStation 5 NW-102265-6?
Jak naprawić kod błędu PlayStation 5 NW-102265-6?

Użytkownicy PlayStation 5 napotykająbłąd „Kodbłędu NW-102265-6”podczas łączenia się zplatformą Playstation Network,aichpołączenie zplatformą jest ograniczone. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie, wykonując następujące czynności.

Co to jest kodbłędu PlayStation 5 NW-102265-6?

PlayStation 5 Kodbłędu NW-102265-6

Tenproblem jest spowodowanyproblemem z siecią, który uniemożliwia nam dostęp doplatformy Playstation Network. Błąd, którym konsola chce się z namipodzielić, jest następujący:

"Nie możnapołączyć się z serwerem."

W tym celu możemy wyeliminować tenproblem, sprawdzającpołączenie sieciowe i wykonując niezbędne zalecenia.

Jak naprawić kodbłędu PlayStation 5 NW-102265-6

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Wyłącz i włącz konsolę

Każdy natychmiastowybłąd w konsoli może spowodować wielebłędów i może uniemożliwić otwarcie gier. W tym celu możemy zapobiec takimproblemom, wyłączając i włączając konsolę. Choć ta sugestia może zabrzmieć głupio, może nampomóc w ustaleniu, co jestprzyczynąproblemu,aco nie.

2-) Wyłącz i włącz modem

Wyłącz modem, odczekaj 20 sekund i włącz goponownie. Podczas tegoprocesu Twójadres IPulegnie zmianie i zapobiegnie różnymproblemom z siecią. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do innej sugestii.

3-) Zmień ustawienie DNS

Jeśli nie wiesz, jak zmienić ustawienie PlayStation dns, wykonaj czynności opisaneponiżej;

 • Wejdź na kartę Ustawienia.
 • Kliknij Sieć.

PlayStation 5 Kodbłędu NW-102265-6

 • Kliknij „Skonfigurujpołączenie internetowe” na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknijpodłączonepołączenie sieciowe na ekranie i kliknij „Ustawienia zaawansowane”.
 • Kliknij opcję „Ustawienia DNS” na ekranie, który się otworzy, i ustaw opcję „Ręcznie”. Na wyświetlonym ekranie wpiszadres DNS, którypodaliśmyponiżejpodstawowego i dodatkowegoadresu DNS.

Adres DNS Google;

Podstawowy DNS: 8.8.8.8

Wtórny DNS: 8.8.4.4

Kodbłędu PlayStation 5 NW-102265-6

Sprawdź, czyproblem nadal występujepo tymprocesie.

4-) Zaktualizuj oprogramowanie systemowe

Tenproces, który wykonamy, może zapisać oba możliwebłędy występujące w konsoli Playstation 5. Będziemy musieli sprawdzićplikaktualizacji zapisany w Twojejpamięci. W tym celu możesz całkowicie sformatowaćplikaktualizacji zainstalowany wpamięci,pobrać najnowszyplikaktualizacji iprzeprowadzićproces instalacji, korzystając zponiższego łącza.

Pobieranieplikuaktualizacji oprogramowania systemowego PS5

Plik zostałpobrany i jeśli nie wiesz, jak go zainstalować, możesz wykonaćponiższe czynności.

 • Utwórz folder o nazwie „PS5” na urządzeniu USB sformatowanym jako FAT32przy użyciu komputera PC lub Mac. Wewnątrz tego folderu utwórz kolejny folder o nazwie „AKTUALIZUJ”.
 • Pobierzplikaktualizacji (przyciskponiżej) i zapisz go w folderze „AKTUALIZACJA”. Zapiszplik jako „PS5UPDATE.PUP”.
 • Włóż dysk USB zawierającyplik do konsoli PS5.
 • Uruchom konsolę PS5 w trybieawaryjnym:przytrzymajprzycisk zasilania, zwolnijprzyciskpo usłyszeniu drugiego sygnału dźwiękowego.
 • Wybierz „Aktualizuj oprogramowanie systemowe”, trzecią opcję trybuawaryjnego.
 • Wybierz Aktualizuj z urządzeniapamięci USB > OK.

Jeśli konsola PS5 nie wykrywapliku, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwapliku sąpoprawne. Wpisz nazwy folderów i nazwępliku, używając wielkichliter.

5-) Usługa możebyć w trakcie konserwacji

Fakt, że usługa Playstation jest w trakcie konserwacji, może spowodować, że napotkamy takiproblem. W tym celu możemy ustalić, co spowodowałoproblem, sprawdzając serwer PS.

Sprawdź serwery PS