Jak naprawić błąd Rust Facepunch?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd Facepunch, który gracze Rust napotykają na głównym ekranie podczas otwierania gry.

Jak naprawić błąd Rust Facepunch?
Jak naprawić błąd Rust Facepunch?

Gracze Rust utknęli na ekranie „Facepunch”podczas otwierania gry, ograniczając ich dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd Rust Facepunch?

Błąd rdzy

Tenbłąd występuje, gdy oprogramowanie Easy Anti-Cheat nie działaprawidłowo lubpliki gry są uszkodzone lub uszkodzone. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićbłąd Rust Facepunch

Aby naprawić tenbłąd, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Sprawdź integralnośćpliku

Zweryfikujemy integralnośćplików gry,przeskanujemy ipobierzemybrakujące lub nieprawidłowepliki. W tym celu;

 1. Otwórzprogram Steam.
 2. Otwórz menubiblioteki.
 3. Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę Rdzapo lewej stronie i otwórz kartę Właściwości.
 4. Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 5. Kliknijprzycisk Zweryfikuj integralnośćplików gry w menu Lokalnepliki, które napotkaliśmy.

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

2-) Zainstaluj oprogramowanie EAC

Możemy rozwiązać tenproblem, instalując oprogramowanie Easy Anti-Cheat w grze Rust.

 • Otwórzprogram Steam.
 • Otwórz menubiblioteki.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę Rdzapo lewej stronie i otwórz kartę Właściwości.
 • Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 • Kliknijprzycisk Przeglądaj w menu Pliki lokalne, które napotkaliśmy. Spowoduje toprzeniesienie do kataloguplików gry Rust.
 • Otwórz folder „EasyAntiCheat” w napotkanym folderze.
 • Otwórzprogram „EasyAntiCheat_setup.exe” na ekranie, który się otworzy.

Błąd rdzy

 • Wybierz grę Rust na ekranie, który się otworzy i kliknijprzycisk „Zainstaluj Easy Anti-Cheat”.

Błąd rdzy

 • Po zakończeniu instalacji kliknijprzycisk „Zakończ”,aby zakończyćproces.

Jeśli to nie zadziałałopo tymprocesie, usuń Easy Anti-Cheat i zainstaluj goponownie. W tym celu;

 • Uzyskaj dostęp do folderu „C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat”.
 • Otwórzprogram „EasyAntiCheat.exe” znajdujący się w folderze.
 • Wybierz grę Rust w otwartymprogramie i odinstaluj ją, naciskając opcję „Odinstaluj” w lewym dolnym rogu.

Po tymprocesie możeszponownie spróbowaćpowyższegoprocesu instalacji.

3-) Uruchom Steam jakoadministrator

Całkowicie zamknijprogram Steam i uruchom go jakoadministrator. Pomoże to rozwiązać wiele twoichproblemów. Niektórzy gracze twierdzą, że rozwiązaliproblem,postępując zgodnie z tą sugestią. Możemy wyeliminowaćproblem, wykonując tę ​​operację.

4-) Uruchom grę z folderuplików

Możemy zaobserwowaćprzyczynęproblemu, uruchamiając grę Rust w folderzeplików.

 • Otwórzprogram Steam.
 • Otwórz menubiblioteki.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę Rdzapo lewej stronie i otwórz kartę Właściwości.
 • Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 • Kliknijprzycisk Przeglądaj w menu Pliki lokalne, które napotkaliśmy. Spowoduje toprzeniesienie do kataloguplików gry Rust.

Po tymprocesie możesz uruchomićprogram uruchamiający Rust i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

5-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz dowolnyprogramantywirusowy, którego używasz, lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłączone”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed oprogramowaniem ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na ekranie, który się otworzy.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodaćpliki gry Rust jako wyjątek.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami kliknij Zarządzaj ustawieniami,anastępnie Wykluczenia W sekcjib> wybierz Dodaj lub usuń wykluczenia.
 • Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry Rust zapisany na dysku.

Po tymprocesie całkowicie zamknijprogram Steam zapomocą menedżera zadań i spróbujponownie uruchomić grę Rust.