Jak naprawić błąd PUBG BE, który nie działa poprawnie?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Usługa BE nie działa poprawnie”, który napotykają gracze PUBG podczas otwierania gry.

Kwiecień 19, 2022 - 10:56
Kwiecień 19, 2022 - 11:07
Jak naprawić błąd PUBG BE, który nie działa poprawnie?
Jak naprawić błąd PUBG BE, który nie działa poprawnie?

Gracze PUBG nie mają dostępu do gry, napotykającbłąd „Usługa BE nie działapoprawnie”podczas otwierania gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd usługi PUBG BE nie działapoprawnie?

Co to jestbłąd usługi PUBG BE nie działapoprawnie?

Ogólnaprzyczyna tegobłędu możebyć spowodowana niedziałającą usługą BattlEye. BattlEye to rodzaj oprogramowania, które jest uruchamiane w celu ochronyprzed oszukiwaniem oprogramowania w grze. Awaria tej usługi oprogramowania zpowodu jakiegokolwiekproblemu uniemożliwi całkowite otwarcie gry.

Jak naprawićbłąd usługi PUBG BE, która nie działapoprawnie?

Aby naprawić tenbłąd, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Sprawdź usługę BattlEye

Sprawdź, czy usługa BattlEye zainstalowana na Twoim komputerze z grą jest włączona.

 • Na ekranie startowym wyszukiwania wpisz „Usługi” i otwórz je.
 • Kliknij dwukrotnie usługę „BEService” na ekranie otwartych usług.
 • Ustaw opcję „Typ uruchomienia” na „Automatyczny” na wyświetlonym ekranie.
 • Jeśli stan usługi to „Zatrzymana”, kliknijprzycisk „Rozpocznij”poniżej i naciśnijprzycisk „Zastosuj”.

Popomyślnym zakończeniu operacji uruchom Pubg i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

2-) Sprawdź integralnośćplików gry

Zweryfikujemy integralnośćplików gry,przeskanujemy ipobierzemybrakujące lub nieprawidłowepliki. W tym celu;

 1. Otwórzprogram Steam.
 2. Otwórz menubiblioteki.
 3. Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę PlayerUnknown's Battlegroundspo lewej stronie i otwórz kartę Właściwości.
 4. Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 5. Kliknijprzycisk Zweryfikuj integralnośćplików gry w menu Pliki lokalne, które napotkaliśmy.

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

3-) Edytuj rejestr

 • Wpisz „regedit” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • W otwartym wyszukiwaniu rejestru wklej ścieżkę „Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters” i naciśnij Enter lubpodążaj za ścieżką.
 • Kliknij dwukrotnie rejestr „EnablePrefetcher” na ekranie, który się otworzy, zmień dane wartości na „0” i naciśnij „OK”przycisk.

Po wykonaniu tej operacji uruchom grę i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

4-) Zainstalujponownie usługę BattlEye

Możemy rozwiązaćproblem, całkowicie usuwając usługę BattlEye z naszego komputera iponownie instalując ją na naszym komputerze.

 • Dostęp do lokalizacjipliku PUBG.
 • Do folderu „TslGame” > „Binaries” > „Win64” > „BattlEye” w kolejności.
 • Wykonajproces usuwania, uruchamiającplik „Uninstall_BattlEye.bat” w folderze.

Po tymprocesie wróć do sugestii „Weryfikuj integralnośćpliku gry”, napraw grę i zainstaluj usługę BattlEye. Popomyślnym zakończeniuprocesu możesz uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!