Jak naprawić błąd przekroczenia limitu czasu połączenia ze sklepem Google Play?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Przekroczono limit czasu połączenia”, który napotykają użytkownicy Sklepu Google Play po uruchomieniu aplikacji.

Kwiecień 25, 2023 - 10:06
Jak naprawić błąd przekroczenia limitu czasu połączenia ze sklepem Google Play?
Jak naprawić błąd przekroczenia limitu czasu połączenia ze sklepem Google Play?

Użytkownicy Sklepu Google Play, po uruchomieniu aplikacji, napotkali błąd „Przekroczonolimit czasu połączenia”, ograniczając im dostęp do aplikacji. Jeśli napotkasz taki problem, możesz znaleźć rozwiązanie, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

 1. Co to jest błąd przekroczenialimitu czasu połączenia ze Sklepem Google Play?
 2. Jak naprawić błąd przekroczenialimitu czasu połączenia ze Sklepem Google Play
  1. Sprawdź serwer
  2. Sprawdź swoje połączenie internetowe
  3. Wyczyść pamięć podręczną Sklepu Google Play
  4. Wyczyść pamięć podręczną Usług Google Play
  5. Uruchom ponownie urządzenie
  6. Aktualizuj wersję urządzenia
  7. Połącz ponownie ze swoim kontem Google
  8. Aktualizuj datę i godzinę

Co to jest błąd przekroczenialimitu czasu połączenia ze Sklepem Google Play?

Błąd przekroczenialimitu czasu połączenia ze Sklepem Google Play

Wystąpił błąd „Przekroczonolimit czasu połączenia” w Sklepie Google Play z powodu konserwacji lub awarii serwera.

Ponadto problem występujący w pamięci podręcznej aplikacji może powodować różne błędy, takie jak ten.

Ponieważ napotkasz taki błąd z powodu wielu podobnych problemów, w tym artykule podamy informacje, jak naprawić błąd „Przekroczonolimit czasu połączenia” w sklepie Google Play.

Jak naprawić błąd przekroczenialimitu czasu połączenia ze Sklepem Google Play

Aby naprawić ten błąd, możesz znaleźć rozwiązanie problemu, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

1-) Sprawdź serwer

Błąd „Przekroczonolimit czasu połączenia” w Sklepie Google Play jest spowodowany pracami konserwacyjnymi na serwerach Sklepu Google Play lub globalną awarią.

Możesz sprawdzić przyczynę problemu, śledząc serwery Sklepu Google Play.

Możesz obserwować serwery za pomocą witryny DownDetector, aby je kontrolować.

Możesz sprawdzić serwery Sklepu Google Play, otwierająclink, który zostawimy poniżej, lub możesz śledzić bieżące wydarzenia na Twitterze.

Sprawdź serwer Sklepu Google Play za pomocą DownDetector

Sprawdź wiadomości ze sklepu Google Play na Twitterze

Jeśli zobaczysz raporty o awariach serwerów lub wiadomości na serwerach Sklepu Google Play, musisz poczekać, aż zostaną naprawione.

2-) Sprawdź swoje połączenie internetowe

Jeśli nie widzisz żadnych raportów o awariach na serwerach Sklepu Google Play,aproblem nadal występuje, być może trzeba sprawdzić połączenie internetowe.

Rozłączenie lub awaria połączenia internetowego spowoduje napotkanie różnych błędów, takich jak ten.

Z tego powodu najpierw wyłącz połączenie Wi-Fi,anastępnie ponownie połącz się z internetem i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Możesz też sprawdzić, czy problem nadal występuje, łącząc się z komórkową transmisją danych.

Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz go, naciskając przycisk zasilania z tyłu modemu.

Następnie odczekaj 20-30 sekund i uruchom urządzenie, naciskając przycisk zasilania z tyłu modemu.

Po uzyskaniu dostępu do Internetu otwórz aplikację Sklep Google Play, łącząc się z Wi-Fi i sprawdź.

3-) Wyczyść pamięć podręczną Sklepu Google Play

Uszkodzenia lub różne problemy w tymczasowej pamięci podręcznej aplikacji Sklepu Google Play mogą spowodować, że napotkamy takie błędy.

W tym celu możemy wyeliminować problem, czyszcząc pamięć podręczną i dane aplikacji Sklep Google Play.

 • Przejdź do menu Ustawienia.
 • Kliknij „Aplikacje” w menu rozwijanym.
 • Po zakończeniu tego procesu wybierz aplikację „Sklep Google Play” i kliknij opcję „Pamięć”.
 • Wyczyść dane i pamięć podręczną na wyświetlonym ekranie.

Wyczyść pamięć podręczną Sklepu Google Play

Sprawdź, czy problem nadal występuje po zakończeniu tego procesu.

4-) Wyczyść pamięć podręczną Usług Google Play

Uszkodzenia lub różne problemy w tymczasowej pamięci podręcznej aplikacji Usługi Google Play mogą spowodować, że napotkamy takie błędy.

W tym celu możemy wyeliminować problem, czyszcząc pamięć podręczną i dane aplikacji Sklep Google Play.

 • Przejdź do menu Ustawienia.
 • Kliknij „Aplikacje” w menu rozwijanym.
 • Po zakończeniu tego procesu wybierz aplikację „Usługi Google Play” i kliknij opcję „Pamięć”.
 • Wyczyść dane i pamięć podręczną na wyświetlonym ekranie.

Sprawdź, czy problem nadal występuje po zakończeniu tego procesu.

5-) Uruchom ponownie urządzenie

Utrzymuje Twoje dane w tle, przechowując tymczasowe pliki pamięci podręcznej w telefonie w ten sam sposób.

Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z tymi plikami tymczasowymi, możesz napotkać wiele problemów.

Aby wyczyścić tymczasową pamięć podręczną urządzenia, musimy je ponownie uruchomić.

W tym celu możesz sprawdzić, czy problem nadal występuje, uruchamiając ponownie urządzenie.

6-) Zaktualizuj wersję urządzenia

Jeśli Twoje urządzenie nie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji, możesz napotkać wiele problemów.

Dlatego niektóre aplikacje wymagają najnowszej wersji urządzeń.

Dlatego jeśli Twoje urządzenie nie ma najnowszej wersji i jest otwarte na nowe aktualizacje, zaktualizuj swoje urządzenie, wykonując nowe żądanie aktualizacji.

Jeśli chcesz być otwarty na innowacje, polecam zrealizować tę sugestię.

7-) Połącz się ponownie z kontem Google

Niemożność odczytania Twojego konta Google lub zablokowanie go z jakiegokolwiek powodu może spowodować różne błędy, takie jak ten.

Dlatego będziesz musiał wylogować się ze swojego konta Google, zdefiniować inne konto Google lub ponownie to samo konto Google i zalogować się.

 • Dostęp do menu ustawień urządzenia.
 • Dotknij „Konta” w menu Ustawienia.
 • Dotknij opcji „Google” w menu rozwijanym.
 • Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu i wybierz „Usuń konto”.

Ponowne połączenie z kontem Google

Po tym procesie Twoje konto Google zostanie wylogowane. Następnie otwórz aplikację Sklep Google Play i sprawdź ponownie, logując się na swoje konto.

8-) Zaktualizuj datę i godzinę

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że nie napotykają ponownie takiego błędu, gdy ręcznie lub automatycznie zmieniają datę i godzinę urządzenia.

 • Dostęp do menu ustawień urządzenia.
 • Dotknij „Data i godzina” w menu.
 • Włącz opcję „Automatyczna data i godzina” na ekranie, który się otworzy.

Data i godzina aktualizacji

Po wykonaniu tej operacji otwórz aplikację Sklep Google Play i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Jeśli problem nie ustąpi po zakończeniu tego procesu, możesz ręcznie zmienić datę i godzinę.

Przejdź do menu daty i godziny i wyłącz opcję automatycznej daty i godziny oraz ustaw ją na przyszłą datę.

Aktualizuj datę i godzinę

Po zakończeniu tego procesu otwórz aplikację Sklep Google Play i sprawdź.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!