Jak naprawić błąd pobierania bibliotek Minecraft Forge?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Libraries Failed To Download”, który napotykają gracze Minecrafta, gdy chcą załadować bibliotekę Forge do swoich plików gry.

Czerwiec 16, 2022 - 15:12
Czerwiec 16, 2022 - 18:55
Jak naprawić błąd pobierania bibliotek Minecraft Forge?
Jak naprawić błąd pobierania bibliotek Minecraft Forge?

Gracze Minecrafta napotykająbłąd „Nie udało siępobraćbibliotek”, gdy chcą zainstalowaćbibliotekę Forge,aich dostęp do gry jest ograniczony. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłądpobieraniabibliotek Minecraft Forge?

Błądpobieraniabibliotek Minecraft Forge niepowiodło się

Tenbłąd jest zwykle spowodowany nieaktualnąbiblioteką Java na komputerze. Oczywiście możemy spotkać się z takimbłędem nie tylko zpowodu tegoproblemu,ale także zpowodu wieluproblemów. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićbłądpobieraniabibliotek Minecraft Forge?

Aby naprawić tenbłąd, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Pobierzaktualnąbibliotekę Java

Możemy wyeliminowaćproblem, definiującbieżącąbibliotekę java wprogramie Minecraft Launcher.

 • Przede wszystkim otwórz go, klikająclink, który zostawimy zboku. Kliknij,aby uzyskać dostęp dobiblioteki Java.
 • Kliknij wersję JDK na ekranie, który się otworzy. Kliknij najnowszą wersję. Najnowsza wersja wydaje się terazbyć JDK18.

Błądpobieraniabibliotek Minecraft Forge niepowiodło się

 • Kliknij „zip” obok „Windows/x64” na ekranie, który się otworzy.

Błądpobieraniabibliotek Minecraft Forge niepowiodło się

 • Kliknijpobranyplik zip iprzenieś zawarty w nim folder do folderu „C:\Program Files\Java”.

2-) Zainstalujponownie zestaw Java

Możemy wyeliminowaćproblem, całkowicie odinstalowując iponownie instalując zestaw Java zapomocąpanelu sterowania.

 • Przede wszystkim usuńmy całkowiciebibliotekę java zapomocąpanelu sterowania ipobierzmy najnowszypakiet jdk, docierając dolinku, który zostawimy naboku. Kliknij,abypobrać.
 • Wybierz ipobierz najnowszą wersję jako instalator Windows x64, klikającpowyższylink.

Błądpobieraniabibliotek Minecraft Forge niepowiodło się

 • Po zakończeniupobierania otwórzplik i wykonajproces instalacji.

Popomyślnym zakończeniuprocesu możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Zainstalujbieżącyplik OpenGL

Jeśliplik OpenGL nie jest zainstalowany wpliku Java Kit, możemy napotkać takiproblem. W tym celu możemy wyeliminowaćproblem,pobierającplik OpenGL i kopiując go dopliku Java Kit.

 • Przede wszystkimpobierzplik OpenGL, korzystając zlinku zboku. Pobierz wersję 32-bitową, jeśli komputer jest 32-bitowy,awersję 64-bitową, jeśli komputer jest 64-bitowy. Kliknij,abypobrać.
 • Kliknijpobranyplik zip iprzenieśplik „opengl32.dll” do „C:\Program Files\Java\jre (najnowsza wersja)\bin " folder.

Po zakończeniu transferu możesz uruchomić Minecraft Launcher i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

4-) Zaktualizuj system Windows

Korzystanie z najnowszej wersji Twojej wersji systemu Windows uchroni nasprzed wielomabłędami. Ponieważ innowacja jest dla nas zawsze zaletą.

 • Kliknij menu Start i otwórz menu „Ustawienia”.
 • Kliknij opcję „Aktualizacja i zabezpieczenia” na wyświetlonym ekranie. Następnie sprawdź, czy Twój system Windows jestaktualny, klikającprzycisk „Sprawdźaktualizacje”.
 • Jeślipojawi się ostrzeżenie oaktualizacji, możesz jepobrać i zainstalować.

Tak,przyjaciele, rozwiązaliśmy naszproblempod tym tytułem. Jeśliproblem nadal występuje, możesz zalogować się na naszejplatformie ZAPYTAJ O BŁĄD i zapytać o napotkanebłędy.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!