Jak naprawić błąd Minecrafta, który nie może połączyć się ze światem?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Nie można połączyć się ze światem”, który napotykają, gdy chcą grać w grę Minecraft na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Czerwiec 7, 2022 - 21:41
Czerwiec 8, 2022 - 13:50
Jak naprawić błąd Minecrafta, który nie może połączyć się ze światem?
Jak naprawić błąd Minecrafta, który nie może połączyć się ze światem?

Błąd „Nie możnapołączyć się ze światem”, który napotykają gracze grający w Minecrafta w systemie Windows lub na urządzeniach mobilnych, gdy chcą zagrać w grę, napotykają zpowodu wieluproblemów, które ograniczają dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd Minecraft nie możepołączyć się ze światem?

Błąd Minecraft nie możepołączyć się ze światem

Tenbłąd może wystąpić,ponieważ nie możnaprawidłowo nawiązaćpołączenia z kontem Microsoft. Możesz napotkać takibłąd, jeśli zpowodu jakiegokolwiekproblemu zostaniesz rozłączony z kontem Microsoft. Oczywiście takibłąd możemy napotkać nie tylko zpowodu tegoproblemu,ale także zpowodu wieluproblemów. W tym celupodamy informacje, jak naprawićbłąd „Nie możnapołączyć się ze światem” zarówno na komputerze, jak i urządzeniu mobilnym.

Jak naprawićbłąd Minecrafta, który nie możepołączyć się ze światem?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

Niektóre ustawienia dla graczy mobilnych

Możemy wyeliminowaćproblem, wprowadzając kilkapoprawek,aby naprawić tenbłąd, który napotykają gracze mobilni.

 • Uruchom grę Minecraft.
 • Kliknij „Ustawienia” na ekranie menu głównego, który się otworzy.
 • Kliknij opcję „Profil”po lewej stronie menu Ustawienia.
 • Kliknij opcję „Wyloguj się ze swojego konta Microsoft” na wyświetlonym ekranie. Jeśli się wylogujesz, zaloguj się.
 • Następnie ustaw menu rozwijane w sekcji „Automatycznieaktualizuj odblokowanepakiety”poniżej na „Włącz tylkoprzez Wi-Fi” i wybierz „Użyj danych komórkowych< Aktywujmy opcja/strong>".

Po tymprocesie zamknijmy całkowicie grę Minecraft i otwórzmy jąponownie. Możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Niektóre ustawienia dla graczy Windows

1-) Sprawdź ustawienia zabezpieczeń konsoli Xbox

Wyłączone ustawienie zabezpieczeń konsoli Xbox możepowodować wieleproblemów.

 • Zaloguj się na swoje konto Xbox. Kliknij,aby się zalogować.
 • Wybierz swojeaktywne konto na ekranie, który się otworzy. Kliknij menu „Niestandardowe”poniżej.
 • Po tymprocesie sprawdź wszystkie uprawnienia wymienioneponiżej. Jeśli istnieją jakiekolwiek uprawnienia, które są zablokowane, zezwól i zapisz.
 • Następnie wybierz menu „Bezpieczeństwo online urządzeń Xbox Series XJS, Xbox One i Windows 10”.
 • Po tymprocesie sprawdź wszystkie uprawnienia wymienioneponiżej. Jeśli istnieją jakiekolwiek uprawnienia, które są zablokowane, zezwól i zapisz.

Popomyślnym wykonaniu operacji możesz zalogować się do serwera i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

2-) Połącz sięponownie ze swoim kontem Microsoft

Spróbujpołączyć sięponownie, zamykając swoje konto Microsoft wprogramie Xbox. Wykonanie tej czynności możepomóc nam rozwiązaćpotencjalnebłędy.

 • Otwórzprogram Xbox.
 • Kliknij ikonę „Profil” wprawym górnym rogu i kliknij „Wyloguj”.

Po tymprocesieponownie zaloguj się na swoje konto Microsoft i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

3-) Całkowicie zamknijprogram Xbox

Możemy wyeliminowaćproblem, całkowicie zamykającprogram Xbox i otwierając goponownie. Aby całkowicie zamknąćprogram, możesz go całkowicie zamknąć zapomocą menedżera zadań. Po całkowitym zamknięciu możesz spróbować uruchomić grę,ponownie otwierającprogram.

4-) Zresetuj Sklep Microsoft

Różneproblemy występujące w

Sklepie Microsoft mogąpowodować takiproblem. W tym celu możemy rozwiązać takieproblemy, resetując Microsoft Store.

 • Wpisz „Microsoft Store” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i kliknij goprawymprzyciskiem myszy,anastępnie kliknij „Ustawieniaaplikacji”.

Minecraft nie możepołączyć się ze światem

 • Rozpocznijproces resetowania, naciskającprzycisk „Resetuj” na ekranie, który się otworzy.

Minecraft nie możepołączyć się ze światem

Po tymprocesie sprawdź, czyproblem nadal występuje, logując się doaplikacji.

5-) Naprawaplikację XBOX

Różneproblemy na

pasku gier Xbox mogąpowodować takiproblem. W tym celu możemy naprawić takieproblemy, naprawiając pasek gier Xbox.

 • Wpisz „Pasek gier Xbox” napoczątkowym ekranie wyszukiwania, kliknij goprawymprzyciskiem myszy i kliknij „Ustawieniaaplikacji”.

Minecraft nie możepołączyć się ze światem

 • Rozpocznijproces resetowania, klikającprzycisk „Napraw” na ekranie, który się otworzy.

Minecraft nie możepołączyć się ze światem

Jeśli tenproces nie rozwiązałproblemu, wykonajpowyższyprocesponownie i naciśnijprzycisk „Resetuj”,aby zresetowaćprocesy. Po tymprocesieponownie uruchomaplikację i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!