Jak naprawić błąd Minecraft Launcher, aby utworzyć błąd profilu?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Nie udało się utworzyć profilu”, który napotykają gracze Minecrafta podczas próby zapisania swojej nazwy użytkownika.

Maja 12, 2022 - 09:50
Okak 11, 2023 - 01:45
Jak naprawić błąd Minecraft Launcher, aby utworzyć błąd profilu?
Jak naprawić błąd Minecraft Launcher, aby utworzyć błąd profilu?

Gracze Minecrafta napotykająbłąd „Nie udało się utworzyćprofilu”po zarejestrowaniu swojej nazwy użytkownika, ograniczający ich dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jest Minecraft Launcher Failed To Create Profile Error?

Minecraft Launcher nie może utworzyćprofilu Błąd

Tenbłąd, który napotykają gracze Minecrafta, gdy chcą wpisać swoją nazwę użytkownika i zalogować się, jest zwykle spowodowanyproblemem z kontem Xbox. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićbłąd uruchamiania Minecrafta,aby utworzyćprofil?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Sprawdź ustawienia zabezpieczeń konsoli Xbox

Wyłączone ustawienie zabezpieczeń konsoli Xbox możepowodować wieleproblemów.

 • Zaloguj się na swoje konto Xbox. Kliknij,aby się zalogować.
 • Wybierz swojeaktywne konto na ekranie, który się otworzy. Kliknij menu „Niestandardowe”poniżej.
 • Po tymprocesie sprawdź wszystkie uprawnienia wymienioneponiżej. Jeśli istnieją jakiekolwiek uprawnienia, które są zablokowane, zezwól i zapisz.
 • Następnie wybierz menu „Bezpieczeństwo online urządzeń Xbox Series XJS, Xbox One i Windows 10”.
 • Po tymprocesie sprawdź wszystkie uprawnienia wymienioneponiżej. Jeśli istnieją jakiekolwiek uprawnienia, które są zablokowane, zezwól i zapisz.

Popomyślnym wykonaniu operacji możesz zalogować się do serwera i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

2-) Połącz sięponownie ze swoim kontem Microsoft

Spróbujpołączyć sięponownie, zamykając swoje konto Microsoft wprogramie Xbox. Wykonanie tej czynności możepomóc nam rozwiązaćpotencjalnebłędy.

 • Otwórzprogram Xbox.
 • Kliknij ikonę „Profil” wprawym górnym rogu i kliknij „Wyloguj”.

Po tymprocesieponownie zaloguj się na swoje konto Microsoft i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

3-) Całkowicie zamknijprogram Xbox

Możemy wyeliminowaćproblem, całkowicie zamykającprogram Xbox i otwierając goponownie. Aby całkowicie zamknąćprogram, możesz go całkowicie zamknąć zapomocą menedżera zadań. Po całkowitym zamknięciu możesz spróbować uruchomić grę,ponownie otwierającprogram.

4-) Zresetuj sklep Microsoft Store

Różneproblemy występujące w

Sklepie Microsoft mogąpowodować takiproblem. W tym celu możemy rozwiązać takieproblemy, resetując Microsoft Store.

 • Wpisz „Microsoft Store” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i kliknij goprawymprzyciskiem myszy,anastępnie kliknij „Ustawieniaaplikacji”.

Resetowanie sklepu Microsoft

 • Rozpocznijproces resetowania, naciskającprzycisk „Resetuj” na ekranie, który się otworzy.

Resetowanie sklepu Microsoft

Po tymprocesie sprawdź, czyproblem nadal występuje, logując się doaplikacji.

5-) Naprawaplikację XBOX

Różneproblemy na

pasku gier Xbox mogąpowodować takiproblem. W tym celu możemy naprawić takieproblemy, naprawiając pasek gier Xbox.

 • Wpisz „Pasek gier Xbox” napoczątkowym ekranie wyszukiwania, kliknij goprawymprzyciskiem myszy i kliknij „Ustawieniaaplikacji”.

Naprawianieaplikacji XBOX

 • Rozpocznijproces resetowania, klikającprzycisk „Napraw” na ekranie, który się otworzy.

Naprawaplikację XBOX

Jeśli tenproces nie rozwiązałproblemu, wykonajpowyższyprocesponownie i naciśnijprzycisk „Resetuj”,aby zresetowaćprocesy. Po tymprocesieponownie uruchomaplikację i sprawdź, czyproblem nadal występuje.


Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!