Jak naprawić błąd ładowania aplikacji Steam?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem „Błąd ładowania aplikacji”, który napotykają użytkownicy Steam podczas uruchamiania dowolnej gry.

Jak naprawić błąd ładowania aplikacji Steam?
Jak naprawić błąd ładowania aplikacji Steam?

Użytkownicy Steam napotykają problem „Błąd ładowania aplikacji” podczas uruchamiania dowolnej gry, co ogranicza im dostęp do gry. Jeśli napotkasz taki problem, możesz znaleźć rozwiązanie, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

Dlaczego napotykam błąd ładowania aplikacji Steam?

Błąd ładowania aplikacji Steam

Gdy użytkownicy Steam chcą uruchomić dowolną grę, napotykają błąd „Błąd ładowania aplikacji” i nie mają dostępu do gry. Ten błąd jest zwykle spowodowany problemem w pamięci podręcznej Steam lub pliku gry i możemy zostać zablokowani. Możliwe przyczyny napotkania tego błędu są następujące:

 • Twoja pamięć może nie być w stanie pomieścić rozmiaru gry.
 • Może występować problem z programem Steam.
 • Może być problem z siecią
 • Plik może być nieczytelny.
 • Mogą wystąpić problemy z pamięcią podręczną Steam i plikami cookie.
 • Dane przeglądarki Steam mogą być problematyczne.

Ponieważ powiedzieliśmy, dlaczego napotkaliśmy taki problem, przejdźmy do rozwiązania.

Jak naprawić problem z błędem ładowania aplikacji Steam

Możemy rozwiązać ten problem, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami, aby naprawić ten błąd.

1-) Sprawdź swoją pamięć

Fakt, że jednostka pamięci, w której jest zainstalowana gra, nie może odpowiadać rozmiarowi gry, może spowodować, że napotkamy taki problem. W tym celu musisz sprawdzić, czy twoja jednostka pamięci przechowuje plik gry. Jeśli rozmiar pliku przekracza twój dysk, możesz zainstalować grę na dysku zewnętrznym. Jeśli nie masz dysku zewnętrznego, możesz zwolnić miejsce, usuwając niepotrzebne pliki.

2-) Uruchom program jako administrator

Fakt, że program Steam nie działa jako administrator, może powodować wiele błędów. Jeśli uprawnienia do zainstalowania pliku w magazynie nie są dozwolone, uruchomienie go jako administrator pomoże nam rozwiązać ten problem.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy program Steam na pulpicie.
 • Otwórz go, klikając „Uruchom jako administrator” naliście.

Steam ma problemy z korzystaniem z plików cookie przeglądarki

3-) Wyczyść dane przeglądarki Steam

Możemy zapobiec temu błędowi za pomocą oprogramowania do czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki opracowanego przez Steam.

 • Uruchom program Steam.
 • Kliknij „Steam” w lewym górnym rogu.
 • Kliknij „Ustawienia” na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij „Przeglądarka internetowa” po lewej stronie w otwartym menu.
 • Kliknij przycisk „Usuń pamięć podręczną przeglądarki” i „Usuń wszystkie pliki cookie przeglądarki” na ekranie menu podręcznego.

Po tym procesie otwórz grę i sprawdź, czy problem nadal występuje.

4-) Wyczyść pamięć podręczną pobierania Steam

Możemy wyeliminować ten problem, korzystając z narzędzia do czyszczenia pamięci podręcznej pobierania, które tworzy Steam.

 • Uruchom program Steam.
 • Kliknij „Steam” w lewym górnym rogu.
 • Kliknij „Ustawienia” na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij „Pobrane” po lewej stronie w otwartym menu.
 • Kliknij przycisk „Wyczyść pamięć podręczną pobierania” na ekranie menu podręcznego

5-) Napraw bibliotekę Steam

Uszkodzona lub uszkodzona biblioteka Steam może spowodować, że napotkamy taki problem.

 • Uruchom program Steam.
 • Kliknij „Steam” w lewym górnym rogu.
 • Kliknij „Ustawienia” na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij „Pobrane” po lewej stronie w otwartym menu.
 • Kliknij przycisk „Foldery biblioteki Steam” na ekranie menu podręcznego
 • Wybierz zapisaną pamięć gry i kliknij „Napraw folder”, klikając trzy kropki po prawej stronie.

Steam ma problemy z korzystaniem z plików cookie przeglądarki

6-) Sprawdź integralność plików gry

Zweryfikujemy integralność plików gry oraz przeskanujemy i pobierzemy brakujące lub nieprawidłowe pliki. W tym celu;

 • Otwórz program Steam.
 • Otwórz menu biblioteki.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy zainstalowaną grę po lewej stronie i otwórz kartę Właściwości.
 • Otwórz menu Pliki lokalne po lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 • Kliknij przycisk Zweryfikuj integralność plików gry w menu Lokalne pliki, które napotkaliśmy.

Po tym procesie pobieranie zostanie wykonane poprzez skanowanie uszkodzonych plików gry. Po zakończeniu procesu spróbuj ponownie otworzyć grę.

7-) Wyłącz program antywirusowy

Wyłącz każdy używany program antywirusowy lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używasz programu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując „Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows”.
 • Kliknij „Ochrona przed wirusami i zagrożeniami” na wyświetlonym ekranie.
 • Kliknij „Ochrona przed ransomware” w menu.
 • Wyłącz opcję „Kontrolowany dostęp do folderu” na ekranie, który się otworzy.

Po tym wyłączmy ochronę w czasie rzeczywistym.

 • Wpisz „ochrona przed wirusami i zagrożeniami” na początkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Wyłącz Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłącz”.

Po wykonaniu tej operacji będziemy musieli dodać pliki Steam jako wyjątki.

 • Wpisz „ochrona przed wirusami i zagrożeniami” na początkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • W sekcji
 • Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami „Zarządzaj ustawieniami”,anastępnie w sekcji „Wykluczenia” wybierz „Dodaj wykluczenie lub Odinstaluj”.
 • Wybierz Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder „Steam” zapisany na dysku.

Po tym procesie spróbuj całkowicie zamknąć grę Steam za pomocą menedżera zadań i ponownie uruchomić aplikację Steam.

8-) Zaktualizuj aplikację Steam

Fakt, że aplikacja Steam nie jest aktualna, może powodować wiele problemów z połączeniem. W tym celu musisz sprawdzić, czy aplikacja jest aktualna, w której aplikacji jest zainstalowana gra. W tym celu możesz poczekać na żądanie aktualizacji, całkowicie zamykając aplikację i uruchamiając ją ponownie, lub możesz poprosić o aktualizację z poziomu aplikacji.

 • Otwórz aplikację Steam.
 • Sprawdź, czy aplikacja jest aktualna, klikając opcję „Steam” w lewym górnym rogu i klikając przycisk sprawdź dostępność aktualizacji w menu rozwijanym.

Jeśli aplikacja jest nieaktualna, zostanie zaktualizowana i ponownie uruchomiona. Po tym procesie możesz sprawdzić, czy problem nadal występuje.

9-) Zainstaluj ponownie aplikację Steam

Kilka problemów występujących w aplikacji Steam może spowodować, że napotkamy tak różne problemy. W tym celu odinstaluj aplikację Steam z komputera za pomocą panelu sterowania i ponownie przeprowadź instalację. W związku z tą sytuacją wszystkie twoje gry pobrane przez Steam zostaną trwale usunięte z twojego komputera.

10-) Serwer może być w trakcie konserwacji

Serwery gier mogą być w trakcie konserwacji lub wyłączone. W tym celu możemy zrozumieć, na czym polega problem, sprawdzając serwery gry. W tym celu możesz być świadomy sytuacji, śledząc oficjalne konto na Twitterze.

Tak, przyjaciele, rozwiązaliśmy nasz problem pod tym tytułem. Jeśli problem będzie się powtarzał, możesz zapytać o napotkane błędy, wchodząc na naszą platformę FORUM otwarte.