Hvordan fikser jeg eFootball 2022 White Screen-problem?

I denne artikkelen vil vi prøve å løse problemet med hvit skjerm som eFootball 2022-spillere møter når de åpner spillet.

Kan 10, 2022 - 21:35
Kan 10, 2022 - 21:41
Hvordan fikser jeg eFootball 2022 White Screen-problem?
Hvordan fikser jeg eFootball 2022 White Screen-problem?

eFootball 2022-spillere støterpå etproblem med hvit skjerm mens de åpner spillet, noe sombegrenser deres tilgang til spillet. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Hva er eFootball 2022 White Screen-problem?

Problemet med hvit skjerm som oppstår skyldes vanligvisat grafikkortet ikke er oppdatert ellerat tilgangen til spillet erbegrenset ved åblokkere filene i spillet. Selvfølgelig kan vi støtepå et sliktproblem ikkebarepå grunnav skjermkortet, men ogsåav mange grunner. For dette vil viprøve å løseproblemet ved å gi deg noen forslag.

Hvordan fikser jeg eFootball 2022 White Screen-problemet?

Vi vilprøve å løseproblemet ved å gi deg noen forslag for å fikse denne feilen.

1-) Oppdater grafikkortdriveren

I slike kontinuitetsproblemer kan vi støtepå en oppdateringsfeil i grafikkortet. For dette må vi oppdatere grafikkortet. Hvis du er klar, la oss komme i gang.

Forbrukere med Nvidia grafikkort;

 • Førstavalt, Nvidia-selskapets Geforce Erfaring Vi må laste ned og installereprogrammet.
 • Etter nedlastings- og installasjonsprosessen åpner viprogrammet vårt og åpner Drivere-menyen ovenfor.
 • Last ned oppdateringen vår ved å klikkepå Last ned-knappen som vises ovenfor.
 • Etterat nedlastingen er fullført, la oss utføre installasjonsprosessen ved å klikkepå hurtiginstallasjonsknappen.
 • Start datamaskinenpå nytt etterat denneprosessen er fullført.

Forbrukere med AMD grafikkort;

 • Utgittav AMD-selskapet AMD Radeon Software Vi må laste ned og installereprogrammet.
 • Etter nedlastings- og installasjonsprosessen åpner viprogrammet vårt og klikkerpå Se etter oppdateringer-knappen under driver- ogprogramvaremenyen til høyre, og sjekker om skjermkortet vårt er oppdatert.
 • Du kan starte datamaskinenpå nytt ved å utføre oppdateringen.

Etter å ha oppdatert grafikkdriveren og startet datamaskinenpå nytt, kan viprøve å åpne eFootball 2022.

2-) Bekreft spillfilintegriteten

Vi vil verifisere spillfilens integritet, skanne og laste ned eventuelle manglende eller feil filer. For dette;

 1. Åpne Steam-programmet.
 2. Åpnebibliotek-menyen.
 3. Høyreklikkpå eFootball 2022-spillet til venstre og åpne fanen Egenskaper
 4. Åpne Lokale filer-menyenpå venstre sideav skjermen som åpnes.
 5. Klikkpå knappen Bekreft integriteten til spillfiler i menyen Local Files We've Encountered.

Etter denneprosessen vil nedlastingen utføres ved å skanne de skadede spillfilene. Etteratprosessen er fullført,prøv å åpne spillet igjen.

3-) Slåavantivirusprogrammet

Deaktiver ethvertantivirusprogram dubruker, eller slett det helt fra datamaskinen. Hvis dubruker Windows Defender, deaktiver den. For dette;

 • Skriv "virus- og trusselbeskyttelse" i startskjermen for søk og åpne den.
 • Klikk deretterpå «Administrer innstillinger».
 • Sett
 • Sanntidsbeskyttelse til «Av».

Etter dette, la oss slåavannen løsepengevarebeskyttelse.

 • Åpne startsøkskjermen.
 • Åpne søkeskjermen ved å skrive inn Windows-sikkerhetsinnstillinger.
 • Klikkpåalternativet Virus- og trusselbeskyttelsepå skjermen som åpnes.
 • Klikkpåalternativet Ransomware Protection i menyen.
 • Slåav Kontrollert mappetilgangpå skjermen som åpnes.

Etter å ha utført denne operasjonen, må vi legge til eFootball 2022-spillfilene som et unntak.

 • Skriv "virus- og trusselbeskyttelse" i startskjermen for søk og åpne den.
 • Under
 • Innstillinger for virus- og trusselbeskyttelse klikker du Administrer innstillinger og deretter Ekskluderingerb> Underb> velger du Legg til eller fjern ekskluderinger.
 • Velg
 • Legg til en ekskludering og velg deretter eFootball 2022-spillmappen som er lagretpå disken din.

Etter denneprosessen lukker du eFootball 2022-spillet helt ved hjelpav en oppgavebehandler ogprøver å kjøre eFootball 2022-spilletpå nytt. Hvisproblemet vedvarer, la oss gå videre til vårt neste forslag.

4-) Åpne spill fra lokal fil

Noen spillere sierat de løsteproblemet ved å kjøre spillet over den lokale filen. Du kan finne løsningenpåproblemet ved å utføre denne operasjonen.

 • Åpne Steam-programmet.
 • Åpnebibliotek-menyen.
 • Høyreklikkpå eFootball 2022-spillet til venstre og åpne fanen Egenskaper
 • Åpne Lokale filer-menyenpå venstre sideav skjermen som åpnes.
 • Klikk Bla gjennom-knappen i menyen Lokale filer vi har møtt. Dette vil overføre deg til filkatalogen til eFootball 2022-spillet.
 • Kjør spillvelgeren i det åpne vinduet.

5-) Sjekk rammeverk

Fraværetav Windows-rammeverkpå datamaskinen din kan forårsakeulike feil i spillet. Derfor må datamaskinen din ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikasjoner.

Etterat du har utført oppdateringen, kan du starte datamaskinenpå nytt og kjøre spillet og sjekke omproblemet vedvarer.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!