Hvordan fikser jeg eFootball 2022 0xc00007b-feil?

I denne artikkelen vil vi prøve å løse 0xc00007b-feilen som eFootball 2022-spillere møter når de åpner spillet.

Kan 9, 2022 - 09:59
Kan 9, 2022 - 10:22
Hvordan fikser jeg eFootball 2022 0xc00007b-feil?
Hvordan fikser jeg eFootball 2022 0xc00007b-feil?

eFootball 2022-spillere støterpå feilen 0xc00007b mens de åpner spillet, noe sombegrenser deres tilgang til spillet. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Hva er eFootball 2022 0xc00007b-feil?

eFotball 2022 0xc00007b Feil</422"p>

Denne feilen er vanligvis forårsaketav manglende eller korrupte DirectX- og Framework-biblioteker. For dette vil viprøve å løseproblemet ved å gi deg noen forslag.

Slik fikser du eFootball 2022 0xc00007b-feil

Vi kan løseproblemet ved å følge forslagene nedenfor for å fikse denne feilen.

1-) Sjekk rammeverk

Fraværetav Windows-rammeverkpå datamaskinen din kan forårsakeulike feil i spillet. Derfor må datamaskinen din ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikasjoner.

Etterat du har utført oppdateringen, kan du starte datamaskinenpå nytt og kjøre spillet og sjekke omproblemet vedvarer.

2-) Slett DirectX DLL-filer

Vi kan eliminereproblemet ved å slette «xinput1_3.dll»- og «XAPOFX1_5.dll»-filene i Windows-filene. For å gjøre dette, slett filene ved å gå til filplasseringen vi vil forlate nedenfor, og utfør installasjonenpå nytt ved å gå til «Oppdatert DirectX»-koblingen vi la ovenfor.

  • C:\Windows\System32\xinput1_3.dll
  • C:\Windows\System32\XAPOFX1_5.dll
Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!