Hur åtgärdar jag Valorant Packet Loss Error?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa problemet med "paketförlust" som Valorant-spelare stöter på i spelet.

Maj 5, 2022 - 17:21
Maj 5, 2022 - 19:16
Hur åtgärdar jag Valorant Packet Loss Error?
Hur åtgärdar jag Valorant Packet Loss Error?

Tapiga spelare stöterpåolikaproblem i spelet, tillsammans medproblemet "förlustavpaket" i spelet. Om du stöterpå ett sådant fel kan du nå lösningen genomatt följa förslagen nedan.

Vad är Valorant Packet Loss Error?

Valorant Packet Loss Error

Det här felet orsakas vanligtvisav ett nätverksproblem som fördröjer vår åtkomst till spelet. För detta kommer viatt försöka lösaproblemet genomatt ge dig några förslag.

Hur man åtgärdar Valorant-paketförlustfel

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet.

1-) Kontrollera dinanslutning

Problemet som uppstår i internetanslutningen kan orsaka många fel. Om du upplever nedgång elleravbrott i din internetanslutning, låt oss ge några förslag föratt åtgärda det.

 • Om din internethastighet saktar ner stänger duav modemet och sätterpå det igen. Dennaprocess kommerattavlasta ditt internetlite.
 • Vi kan elimineraproblemet genomatt rensa internetcachen.

Rensa DNS-cache

 • Skriv cmdpå startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv följande kodrader i ordningpå kommandotolksskärmen och tryckpå enter.
  • ipconfig /flushdns
  • netsh int ipv4 återställning
  • netsh int ipv6 återställning
  • netsh winhttp återställningsproxy
  • netsh winsock återställning
  • ipconfig /registerdns
 • Efter denna operation kommer detatt visaatt din dns-cache ochproxyservrar har rensats.

Efter dennaprocess kan du öppnaprogrammet genomatt starta om datorn. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till ettannat förslag.

2-) Stängav och sättpå modemet

Stängav modemet, vänta 20 sekunder och slåpå det igen. Under dennaprocess kommer din IP-adressatt ändras och förhindraolika nätverksproblem. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till ettannat förslag.

3-) Registrera enannan DNS-server

Vi kan elimineraproblemet genomatt registrera enannan dns-serverpå datorn.

 • Öppna kontrollpanelen och väljalternativet Nätverk och Internet
 • Öppna Nätverks- och delningscenterpå skärmen som öppnas.
 • Klickapå Ändraadapterinställningar till vänster.
 • Högerklickapå dinanslutningstyp föratt öppna menyn Egenskaper.
 • Dubbelklickapå Internet Protocol version 4 (TCP /IPv4).
 • Låt oss tillämpa inställningarna genomatt skriva in Googles DNS-server som vi ger nedan.
  • Önskad DNS-server: 8.8.8.8
  • Annan DNS-server: 8.8.4.4
 • Klicka sedanpåalternativet Bekräfta inställningar vid utgång och tryckpå OK-knappen och tillämpa åtgärderna.

Efter dennaprocess, starta om datorn och kör Valorant-spelet.

4-) Skapa enprivatport för Valorant

Om ingetav ovanstående förslag fungerar för dig kan vi åtgärdaproblemet genomatt ställa inporten som är konfigurerad för valorant.

 • Skriv "Windows Defender-brandväggen"på startskärmen för sökning och öppna den.
 • Klickapå "Avancerade inställningar" till vänsterpå skärmen som öppnas.
 • Klickapåalternativet "Inkommande regler" till vänster i fönstret som öppnas och klickapåalternativet "Ny regel" till höger.</li >
 • Väljalternativet "Port" i det nya fönstret som öppnas och klickapå knappen "Nästa".
 • Efter dennaprocess, väljalternativet "TCP" och skrivporten som vi lämnar nedan i rutan och klickapå knappen "Nästa".
  • 2099,5222-5223,8088,8393-8400
 • Välj sedanalternativet "Tillåtanslutning", tryckpå knappen "Nästa", ställ in trealternativ som markerade och klickapå "Nästa "-knappen .
 • Ge sedan namnetpåporten där vi har gjort installationsprocessen och tryckpå knappen "Slutför".

I den härprocessen har vi lagt till en ny regel i TCP-porten. I nästa åtgärd, låt ossavsluta vårprocess genomattansluta UDP-porten.

 • Lägg sedan till den nya regeln igen och välj "Port" och klickapå knappen "Nästa".
 • Efter dennaprocess, väljalternativet "UDP" och skrivporten som vi lämnar nedan i rutan och klickapå knappen "Nästa".
  • 5000-5500,8088
 • Välj sedanalternativet "Tillåtanslutning", tryckpå knappen "Nästa", ställ in trealternativ som markerade och klickapå "Nästa "-knappen .
 • Ge sedan namnetpåporten där vi har gjort installationsprocessen och tryckpå knappen "Slutför".

Kör sedan Valorant föratt se omproblemet kvarstår.


Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!