Slik fikser du Minecraft Java Edition som ikke åpnes og 0xUnknownAppInstall Error

I denne artikkelen vil vi prøve å løse problemet "Minecraft Java Edition vil ikke åpne og 0xUnknownAppInstall" som Minecraft Java Edition-spillere møter når de vil åpne spillet.

juni 18, 2022 - 17:47
juni 20, 2022 - 06:12
Slik fikser du Minecraft Java Edition som ikke åpnes og 0xUnknownAppInstall Error
Hvordan fikser jeg Minecraft Java Edition 0xUnknownAppInstall Error?

Feilen "Minecraft Java Edition vil ikke åpne og 0xUnknownAppInstall" som Minecraft-spillere støterpå når de vil installere Minecraft Launcher-programmet er forårsaketav mangeproblemer, sombegrenser tilgangen vår til spillet. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Hva er Minecraft Java Edition 0xUnknownAppInstall Error?

Denne feilen kan være forårsaketav mangeproblemer sombegrenser tilgangen vår til spillet. For eksempel kanbufferproblemetpå Microsoft Store forårsake mange feil. Hovedårsaken tilat vi får Minecraft Launcher-installasjonsfeilen er som følger:

 • Microsoft Store fungerer kanskje ikke som den skal.
 • Xbox Live fungerer kanskje ikke som den skal.
 • Xbox Game Bar fungerer kanskje ikke som den skal.
 • Innstillinger for Xbox-sikkerhetstillatelser kan værebegrenset.
 • Microsoft-kontoen din gjenkjennes kanskje ikke.
 • Du kan nå ha Minecraft-filen installert.

Vi har forklart de mulige årsakene til feilen vi oppdaget ovenfor. Nå vil vi gi informasjon om hvordan du fikser Minecraft Bedrock-krasjproblemet.

Slik fikser du Minecraft Java Edition 0xUnknownAppInstall Error

Vi kan løseproblemet ved å følge forslagene nedenfor for å fikse denne feilen.

1-) Koble til Microsoft-kontoen dinpå nytt

Prøv å koble tilpå nytt ved å lukke Microsoft-kontoen din i Xbox-programmet. Å utføre denne handlingen kan hjelpe oss med å løsepotensielle feil.

 • Åpne Xbox-programmet.
 • Klikkpå «Profil»-ikonet i øvre høyre hjørne og klikkpå «Loggav».

Etter denneprosessen logger dupå Microsoft-kontoen din igjen og kontrollerer omproblemet vedvarer.

2-) Sjekk XBOX-tjenester

Deaktiveringav Xbox-tjenester kan føre tilat vi støterpå slikeproblemer.

 • I startsøkskjermen skriver du "Tjenester" og åpner den.
 • I skjermbildet som åpnes åpner du tjenestene vi vil forlate nedenfor i rekkefølge, og setter oppstartstypen til "Automatisk" og start tjenestestatusen.
  • Xbox Accessory Management Service
  • Xbox Live Auth Manager
  • Lagre Xbox Live Game
  • Xbox Live Networking Service

Minecraft Java Edition 0xUnknownAppInstall Error

Etter denneprosessen kan du åpne Minecraft-spillet og sjekke omproblemet vedvarer.

3-) Tilbakestill Microsoft Store

Ulikeproblemer som oppstårpå

Microsoft Store kan forårsake et sliktproblem. For dette kan vi løse slikeproblemer ved å tilbakestille Microsoft Store.

 • Skriv "Microsoft Store" i startsøkeskjermen og høyreklikkpå den og klikkpå "Programinnstillinger".

Minecraft Java Edition 0xUnknownAppInstall Error

 • Start tilbakestillingsprosessen ved å trykkepå «Tilbakestill»-knappenpå skjermen som åpnes.

Minecraft Java Edition 0xUnknownAppInstall Error

Etter denneprosessen, sjekk omproblemet vedvarer ved å loggepåprogrammet.

4-) Reparer XBOX-applikasjon

Ulikeproblemerpå

Xbox Game Bar kan forårsake et sliktproblem. For dette kan vi fikse slikeproblemer ved å reparere Xbox Game Bar.

 • Skriv "Xbox Game Bar" i startskjermen for søk og høyreklikkpå den og klikk "Programinnstillinger".

Minecraft Java Edition 0xUnknownAppInstall Error

 • Start tilbakestillingsprosessen ved å klikkepå «Reparer»-knappenpå skjermen som åpnes.

Minecraft Java Edition 0xUnknownAppInstall Error

Hvis denneprosessen ikke løste det for deg, utførprosessen ovenforpå nytt og trykkpå Tilbakestill-knappen for å tilbakestilleprosessene. Etter denneprosessen, kjørprogrammetpå nytt og kontroller omproblemet vedvarer.

5-) Microsoft Identity Provider

Du kan støtepå et sliktproblem fordi Microsoft Store ikke har en Microsoft Identity Provider.

 • Først og fremst kan du få tilgang til Microsoft Store ved å klikkepå koblingen jeg legger igjenpå siden. Last ned Microsoft Identity Provider Klikk For.
 • Åpne Microsoft Store ved å klikkepå «Gå inn ibutikken-appen»på skjermen som åpnes.
 • Start så installasjonsprosessen.

Etterat installasjonsprosessen er fullført, la oss gå videre til vårtandre forslag.

6-) Avinstaller og installer spilltjenestenpå nytt

 • Høyreklikkpå startikonet og klikkpå "Windows Powershell (Admin)".
 • La osslime inn koden nedenfor i ledetekstvinduet som åpnes og trykke enter og fjerne spilltjenesten.
  • get-appxpackage Microsoft.GamingServices | remove-AppxPackage -allusers
 • Ikke under noen omstendigheter lukk ledeteksten etter å ha kjørt kodelinjen. Etteratprosessen er fullført, la oss laste inn spilltjenestenpå nytt.

Prosessen for å installere spilltjenestenpå nytt er som følger:

 • Høyreklikkpå startikonet og klikkpå "Windows Powershell (Admin)".
 • La osslime inn koden nedenfor i ledetekstvinduet som åpnes og trykke enter og laste inn spilltjenesten.
  • start ms-windows-store://pdp/?productid=9MWPM2CQNLHN
 • Leng under ingen omstendigheter ledeteksten etter å ha kjørt kodelinjen.

Etteratprosessen er fullført, la oss gå videre til vårtandre forslag.

7-) Avinstaller og installer Microsoft Storepå nytt

 • Høyreklikkpå startikonet og klikkpå "Windows Powershell (Admin)".
 • La osslime inn koden nedenfor i ledetekstvinduet som åpnes og trykke enter og fjerne Microsoft Store.
  • Få-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage
 • Ikke under noen omstendigheter lukk ledeteksten etter å ha kjørt kodelinjen. Etteratprosessen er fullført, la oss installere Microsoft Storepå nytt.

Prosessen vi tar for å installere Microsoft Storepå nytt er som følger:

 • Høyreklikkpå startikonet og klikkpå "Windows Powershell (Admin)".
 • La osslime inn koden nedenfor i ledetekstvinduet som åpnes og trykke enter og laste inn Microsoft Store.
  • Get-AppXPackage *WindowsStore* -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Registrer "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
 • Leng under ingen omstendigheter ledeteksten etter å ha kjørt kodelinjen.

Etteratprosessen er fullført, la oss gå videre til vårtandre forslag.

8-) Slett Microsoft Store-bufferfil

 • Skriv "Kjør" i startsøkeskjermen og åpne den.
 • Skriv inn følgende filkatalog i søkeboksenpå skjermen som åpnes, og trykk enter.
  • %UserProfile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe\LocalCache
 • La oss slette filenepå skjermen som åpnes. Etter denneprosessen, åpne PowerShell-ledeteksten,lim inn følgende kodelinje og trykk enter.
 • Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Registrer «$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml»}

Etter vellykket operasjon, sjekk omproblemet vedvarer.

9-) Slett Minecraft-fil

Vi kan eliminereproblemet ved å fullstendig slette ".minecraft"-filen somligger i AppData-mappen.

 • Vi skriver «%appdata%»på startsøkeskjermen og åpner den.
 • Slett «.minecraft»-filen fullstendigpå skjermen som åpnes.

Etter denneprosessen kan duprøve å laste ned Minecraft Launcher-programmet ved å åpne Microsoft Store.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!