Slik fikser du Fall Guys: Ultimate Knockout-feilkode: 200_001

I denne artikkelen vil vi prøve å løse feilen "En feil har blitt returnert av Epic Online Services. Vennligst prøv senere eller kontakt Epic Game Player Support hvis problemet vedvarer. Feilkode:14" som Fall Guys: Ultimate Knockout-spillere møter etter åpning spillet.

juni 26, 2022 - 12:05
juni 28, 2022 - 09:24
Slik fikser du Fall Guys: Ultimate Knockout-feilkode: 200_001
Slik fikser du Fall Guys: Ultimate Knockout-feilkode: 200_001

Fall Guys: Ultimate Knockout-spillere som støterpå feilen "En feil harblitt returnertav Epic Online Services. Prøv senere eller kontakt Epic Game Player Support hvisproblemet vedvarer. Feilkode:14" etter åpning spillet Tilgang til spillet erbegrenset. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Hva er Fall Guys: Ultimate Knockout Error Code: 200_001?

Hva er Fall Guys: Ultimate Knockout Error Code: 200_001?

Denne feilen skyldes vanligvisat Epic Games-tjenesten ikke fungerer. Selvfølgelig kan du støtepå et sliktproblem ikkebarepå grunnav detteproblemet, men ogsåpå grunnav mangeandreproblemer. Av denne grunn vil viprøve å løseproblemet ved å gi deg noen forslag.

Hvordan fikser du Fall Guys: Ultimate Knockout-feilkode: 200_001?

Vi kan løseproblemet ved å følge forslagene nedenfor for å fikse denne feilen.

1-) Bekreft spillfilintegriteten

Vi vil verifisere spillfilens integritet, skanne og laste ned eventuelle manglende eller feil filer. For dette;

 1. Åpne Epic Games-programmet.
 2. Åpnebibliotekmenyen.
 3. Klikkpå de treprikkene nederst i Fall Guys: Ultimate Knockout-spillet.
 4. Klikkpå teksten Bekreftpå skjermen som åpnes.

Etter denneprosessen vil nedlastingen utføres ved å skanne de skadede spillfilene. Etteratprosessen er fullført,prøv å åpne spillet igjen.

2-) Kjør Epic Online Services

Epic Online Services-tjenesten som Epic Gamesbruker for å kjøreapplikasjoner ibakgrunnen kan være deaktivertpå datamaskinen din. For dette kan vi løseproblemet ved å kjøre Epic Games Online Services-tjenesten.

 • Først og fremst lukker vi Epic Games-programmet fullstendig ved hjelpav en oppgavebehandling.
 • Vi skriver «Tjenester»på startskjermen for søk og åpner den.
 • Dobbeltklikkpå «Epic Online Services»-tjenesten i Tjenester-menyen for å åpne den.
 • Endre «Oppstartstype»-alternativet til «Automatisk» i vinduet som åpnes. Deretter vil «Tjenestestatus» vises som stoppet. Kjør tjenesten ved å klikkepå Start-knappen nedenfor.

Etterat du har utført denne operasjonen, kan du kjøre spillet og sjekke omproblemet vedvarer.

3-) Bruk feilsøking

Ved hjelpav feilsøkingsprogramvaren utvikletav Epic Games kan vi løseulike feil som vi møterpåprogrammet.

 • Først og fremst lukker vi Epic Games-programmet fullstendig ved hjelpav en oppgavebehandling.
 • Kjør Epic Games-programmet somadministrator og klikkpå «Innstillinger»-ikonet i nedre venstre hjørne.
 • Vi starter skanneprosessen ved å klikke "Feilsøking" i menyen som åpnes.

Etter denneprosessen vil Epic Games skanne de manglende eller defekte filene og utføre reparasjonsprosessen. Etteratprosessen er fullført, kjør Epic Games-programmet somadministrator ved hjelpav en oppgavebehandling.

4-) Reparer Epic Games Program

Enhver filmangel og korrupsjon i Epic Games-programmet kan forårsake enhver feil. For dette kan vi fikse slikeproblemer ved å reparere Epic Games-programmet.

 • I startskjermen for søk skriver du «Kontrollpanel» og åpner det.
 • Klikkpå «Avinstaller etprogram»på skjermen som åpnes.
 • Høyreklikkpå «Epic Games Launcher»-programmet, og klikkpå «Bekreft».

Etter denneprosessen vil den skanne etter feil eller manglende filer og utføre installasjonsprosessen. Etteratprosessen er fullført, åpner du Epic Games-programmet og kontrollerer omproblemet vedvarer.

5-) Tøm nettbuffer

 • Først og fremst lukker vi Epic Games-programmet fullstendig ved hjelpav en oppgavebehandling.
 • Åpne mappen ved å skrive "%localappdata%" i startsøkeskjermen.
 • Åpne mappen «Epic Games Launcher» i den åpnede mappen.
 • Åpne «Lagret»-mappenpå skjermen vi oppdaget.
 • Etter denneprosessen sletter vi mappen som heter ""webcache".
 • Deretter starter vi datamaskinenpå nytt og kjører Epic Games-programmet somadministrator.

6-) Slåav SSL-sikkerhet

Vi kan fikse detteproblemet ved å deaktivere SSL-sikkerheten tilprogrammet. For dette;

 • Førstavalt, lukk Epic Games fullstendig ved hjelpav en oppgavebehandling.
 • Åpne ved å skrive "Kjør" i startsøkeskjermen.
 • Deretterlimer du inn katalogen jeg forlotpå kjøresøk-skjermen for å få: "C:\Users\brukernavn\AppData\Local\EpicGamesLauncher\Saved\Config\ Windows" (brukernavn skrevet Skriv inn Windows-brukernavnet ditt i feltet.)
 • Åpne filen "Engine.ini" i den åpnede mappen med en notisblokk.
 • Filen vi åpner vil være tom. Lim inn følgende kodelinje i den tomme filen og lagre den.
  [Launcher]
  ForceNonSslCdn = false

Fall Guys: Ultimate Knockout Error Code: 200_001

Etter denneprosessen kan du enkelt laste ned spillet du vil laste ned ved å kjøre Epic Games-applikasjonen. Hvisproblemet vedvarer, la oss gå videre til vårt neste forslag.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!