Hvordan låse Facebook-profilen?

Hvordan låser jeg profilen min på Facebook i denne artikkelen? Vi vil gi informasjon om

Kan 29, 2022 - 19:47
januar 24, 2023 - 00:55
Hvordan låse Facebook-profilen?
Hvordan låse Facebook-profilen?

Noen Facebook-brukere ønsker å låseprofilen sin for åbeskyttepersonvernet. Men siden de ikkeaner hvordan de skal låseprofilen sin, vil de normalt undersøke saken. Hvis du harbesøkt siden vår uten informasjon om hvordan du låser Facebook-profilen din, er dupå rett sted. I denneartikkelen vil vi veilede deg ved å gi informasjon om hvordan du låser og låser opp enprofilpå mobil og datamaskin.

Hva er Facebook-profillåsing?

Denne funksjonen, som tidligereble introdusertav Facebook-utviklere,ble laget slikat folk som ikke er dine venner kan se innholdet dittpå enbegrenset måte. Når du låserprofilen din, vilbetingelsene fra Facebookbli respektert. Dennebetingelsen oppfyltav Facebook er som følger:

 • Bare vennene dine kan sebildene og innleggenepåprofilen din.
 • Bare vennene dine kan se det storeprofilbildet og forsidebildet ditt.
 • Målgruppen forallebildene du har delt som offentlige tidligere vilbli endret til Venner.
 • Bare enliten delav Om-informasjonen din er synlig foralle sombesøkerprofilen din.
 • Bare vennene dine kan se historiene dine.
 • Profilgodkjenning og taggodkjenning eraktivert.
 • Du kanbare dele nye innlegg ogbilder med vennene dine.

Merk: Når du låserprofilen din, endres ikke innstillingene dine for hvordan folk finner og kontakter deg.

Hvordan låser jeg Facebook-profilen?

I dennelisten vil vi gi informasjon om hvordan du låser Facebook-profilbildet dittpå mobil og datamaskin.

Hvordan låser jegprofilenpå mobilen?

 • Kjør Facebook-appen.
 • Klikkpå menylinjen i øvre høyre hjørne.
 • Klikkpåprofilalternativetpå hurtigmenyen.


 • La oss så åpneprofilinnstillingene ved å klikkepå de treprikkene.
 • Klikkpå «Låsprofil» i menyen som åpnes.

 • Lås deretterprofilen din ved å klikkepå «Låsprofilen din»-knappen.

Hvordan åpner jeg den låsteprofilenpå mobil?

 • Hvis du slutter å låseprofilen din, åpneprofilen dinpå samme måte og trykkpå de treprikkene.
 • Klikkpå «Lås oppprofil»på skjermen som åpnes.
 • Klikkpå «Lås opp»-alternativetpå skjermen som åpnes.

 • Lås oppprofilen din ved å klikkepå Lås oppprofilen din-knappen.

Vi har gitt informasjon om hvordan du låser Facebook-profilen dinpå mobil. Nå vil vi gi deg informasjon om hvordan du låser Facebook-profilen dinpå skrivebordet.

Hvordan låser jegprofilen fra skrivebordet?

 • Kjør Facebook-appen.
 • Klikkpåprofilbildet ditt i øvre høyre hjørne.
 • Klikkpåprofilalternativetpå hurtigmenyen.
 • La oss så åpneprofilinnstillingene ved å klikkepå de treprikkene.
 • Klikkpå «Låsprofil» i menyen som åpnes.
 • Lås deretterprofilen din ved å klikkepå «Låsprofilen din»-knappen.

Hvordan åpner jeg den låsteprofilen fra skrivebordet?

 • Hvis du slutter å låseprofilen din, åpneprofilen dinpå samme måte og trykkpå de treprikkene.
 • Klikkpå «Lås oppprofil»på skjermen som åpnes.
 • Klikkpå «Lås opp»-alternativetpå skjermen som åpnes.
 • Lås oppprofilen din ved å klikkepå Lås oppprofilen din-knappen.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!