Hvordan fikser jeg Fortnite-feil 0xC0030004?

I denne artikkelen vil vi prøve å løse "0xC0030004"-feilen som Fortnite-spillere møter når de åpner spillet.

Engasjement 18, 2022 - 23:06
Engasjement 18, 2022 - 23:17
Hvordan fikser jeg Fortnite-feil 0xC0030004?
Hvordan fikser jeg Fortnite-feil 0xC0030004?

Fortnite-spillere støterpå feilen «0xC0030004» mens de åpner spillet, noe sombegrenser deres tilgang til spillet. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Hva er Fortnite Error 0xC0030004?

Hva er Fortnite 0xC0030004-feil?

Den generelle årsaken til denne feilen skyldes det faktumatprogramvaresystemet Easy Anti-Cheat ikke fungerer. Hvis detteprogramvaresystemet, som tillaterat jukseprogramvare ikke kjøres i spillet, ikke fungerer, kan det hindre oss i å få tilgang til spillet ved åpresentere et sliktproblem. For dette kan vi forhindre slikeproblemer ved å ta sikkerhetstiltak og reparere Easy Anti-Cheat-programvare.

Hvordan fikser jeg Fortnite 0xC0030004-feil?

Vi kan løseproblemet ved å følge forslagene nedenfor for å fikse denne feilen.

1-) Installer EAC-programvare

Vi kan fikse detteproblemet ved å installere Easy Anti-Cheat-programvare i Fortnite-spillet.

 • Åpne Fortnite-spillfilplasseringen.
 • Åpne mappen "EasyAntiCheat" i mappen vi oppdaget.
 • Åpneprogrammet "easyanticheat"på skjermen som åpnes.
 • Velg Fortnite-spilletpå skjermen som åpnes, og klikkpå "Installer Easy Anti-Cheat"-knappen.
 • Etterat installasjonen er fullført, klikker dupå «Fullfør»-knappen for å fullføreprosessen.

Hvis det ikke fungerte etter denneprosessen, slett Easy Anti-Cheat og installer detpå nytt. For dette;

 • Få tilgang til mappen "C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat".
 • Åpneprogrammet «EasyAntiCheat.exe» somligger i mappen.
 • Velg Fortnite-spillet i det åpnedeprogrammet ogavinstaller det ved å trykkepå «Avinstaller»-alternativet nederst til venstre.

Etter denneprosessen kan duprøve installasjonsprosessen ovenforpå nytt.

2-) Fix Game

Vi kan fikseproblemet ved å reparere spillfilene via Epic Games Launcher.

 • Kjør Epic Games Launcher.
 • Åpnebibliotekmenyen.
 • Klikkpå de treprikkene over Fortnite-spillet og klikkpå «Reparer».

Etter denneprosessen vil filene i spilletbli sjekket. Hvis det er noen forstyrrelse eller mangel, vil nedlastingen finne sted i spillfilen. Etterat operasjonen er vellykket, kan duprøve å kjøre spillet.

3-) Slåav driversignatur

Vi kan støtepå et sliktproblem fordi Easy Anti-Cheat-programvaren vilbe om en driversignatur. For dette kan vi forhindre slike feil ved å slåav Windows 10-driversignaturen.

 • Skriv cmd i startsøkeskjermen og kjør den som administrator
 • Skriv inn følgende kodebitpå ledetekstskjermen som åpnes, og trykk enter.
  • bcdedit /set nointegritychecks off

Etteratprosessen er vellykketbrukt, kan vi starte datamaskinenpå nytt og kjøre Fortnite-spillet komfortabelt.

4-) Slåavantivirusprogrammet

Deaktiver ethvertantivirusprogram dubruker, eller slett det helt fra datamaskinen. Hvis dubruker Windows Defender, deaktiver den. For dette;

 • Skriv "virus- og trusselbeskyttelse" i startskjermen for søk og åpne den.
 • Klikk deretterpå «Administrer innstillinger».
 • Skru sanntidsbeskyttelse til «Av».

Etter dette, la oss slåavannen løsepengevarebeskyttelse.

 • Åpne startsøkskjermen.
 • Åpne søkeskjermen ved å skrive inn Windows-sikkerhetsinnstillinger.
 • Klikkpåalternativet Virus- og trusselbeskyttelsepå skjermen som åpnes.
 • Klikkpåalternativet Ransomware Protection i menyen.
 • Slåav Kontrollert mappetilgangpå skjermen som åpnes.

Etter å ha utført denne operasjonen, må vi legge til Fortnite-spillfiler som et unntak.

 • Skriv "virus- og trusselbeskyttelse" i startskjermen for søk og åpne den.
 • Under
 • Innstillinger for virus- og trusselbeskyttelse velger du Administrer innstillinger, og deretter under Ekskluderinger Ekskluder velg legg til eller fjern.
 • Velg Legg til en ekskludering, og velg deretter Fortnite-spillmappen som er lagretpå disken din.

Etter denneprosessen,prøv å kjøre spillet ved å reparere Fortnite-filer.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!