Hvordan fikser jeg CS:GO Black Screen-problem?

I denne artikkelen skal vi prøve å løse «black screen»-problemet som Counter-Strike: Global Offensive-spillere møter når de åpner spillet.

Engasjement 22, 2022 - 22:42
Engasjement 22, 2022 - 23:18
Hvordan fikser jeg CS:GO Black Screen-problem?
Hvordan fikser jeg CS:GO Black Screen-problem?

CS:GO-spillere støterpå en svartskjermfeil når de åpner spillet, noe sombegrenser deres tilgang til spillet. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Hva er CS:GO Black Screen-problem?

Problemet med svart skjerm skyldes vanligvisat grafikkortet ikke er oppdatert ellerat tilgangen til spillet erbegrenset ved åblokkere filene i spillet. Selvfølgelig kan vi støtepå et sliktproblem ikkebarepå grunnav skjermkortet, men ogsåav mange grunner. For dette vil viprøve å løseproblemet ved å gi deg noen forslag.

Hvordan fikser du CS:GO Black Screen-problemet

For å fikse detteproblemet kan du finne løsningenpåproblemet ved å følge forslagene nedenfor.

1-) Oppdater grafikkortdriveren

I slike kontinuitetsproblemer kan vi støtepå en oppdateringsfeil i grafikkortet. For dette må vi oppdatere grafikkortet. Hvis du er klar, la oss komme i gang.

Forbrukere med Nvidia grafikkort;

 • Førstavalt, Nvidia-selskapets Geforce Erfaring Vi må laste ned og installereprogrammet.
 • Etter nedlastings- og installasjonsprosessen åpner viprogrammet vårt og åpner Drivere-menyen ovenfor.
 • Last ned oppdateringen vår ved å klikkepå Last ned-knappen som vises ovenfor.
 • Etterat nedlastingen er fullført, la oss utføre installasjonsprosessen ved å klikkepå hurtiginstallasjonsknappen.
 • Start datamaskinenpå nytt etterat denneprosessen er fullført.

Forbrukere med AMD grafikkort;

 • Utgittav AMD-selskapet AMD Radeon Software Vi må laste ned og installereprogrammet.
 • Etter å ha utført nedlastings- og installasjonsprosessen, åpner viprogrammet vårt og klikkerpå Se etter oppdateringer-knappen under driver- ogprogramvaremenyen til høyre, og sjekker om skjermkortet vårt er oppdatert.
 • Du kan starte datamaskinenpå nytt ved å utføre oppdateringen.

Etter å ha oppdatert grafikkdriveren og startet datamaskinenpå nytt, kan viprøve å åpne CS:GO-spillet.

2-) Sjekk Game Frameworks

Mangelenpå spillrammeverkpå datamaskinen din kan skapeulike feil i spillet. Derfor må datamaskinen din ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikasjoner.

Etterat du har utført oppdateringen, kan du starte datamaskinenpå nytt og kjøre spillet og sjekke omproblemet vedvarer.

3-) Bekreft spillfilintegriteten

Vi vil verifisere spillfilens integritet, skanne og laste ned eventuelle manglende eller feil filer. For dette;

 1. Åpne Steam-programmet.
 2. Åpnebibliotek-menyen.
 3. Høyreklikkpå CS:GO-spillet til venstre og åpne fanen Egenskaper.
 4. Åpne Lokale filer-menyenpå venstre sideav skjermen som åpnes.
 5. Klikkpå knappen Bekreft integriteten til spillfiler i menyen Local Files We Encountered.

Etter denneprosessen vil nedlastingen utføres ved å skanne de skadede spillfilene. Etteratprosessen er fullført,prøv å åpne spillet igjen.

4-) Slåavantivirusprogrammet

Deaktiver ethvertantivirusprogram dubruker, eller slett det helt fra datamaskinen. Hvis dubruker Windows Defender, deaktiver den. For dette;

 • Skriv "virus- og trusselbeskyttelse" i startskjermen for søk og åpne den.
 • Klikk deretterpå «Administrer innstillinger».
 • Sanntidsbeskyttelse til «Av».

Etter dette, la oss slåavannen løsepengevarebeskyttelse.

 • Åpne startsøkskjermen.
 • Åpne søkeskjermen ved å skrive inn Windows-sikkerhetsinnstillinger.
 • Klikkpåalternativet Virus- og trusselbeskyttelsepå skjermen som åpnes.
 • Klikkpåalternativet Ransomware Protection i menyen.
 • Slåav Kontrollert mappetilgangpå skjermen som åpnes.

Etter å ha utført denne operasjonen, må vi legge til CS:GO-spillfilene som et unntak.

 • Skriv "virus- og trusselbeskyttelse" i startskjermen for søk og åpne den.
 • Innstillinger for virus- og trusselbeskyttelse klikker du Administrer innstillinger og deretter Ekskluderingerb> Underb> velger du Legg til eller fjern ekskluderinger.
 • Legg til en ekskludering og velg deretter CS:GO-spillmappen som er lagretpå disken din.

Etter denneprosessen lukker du CS:GO-spillet helt ved hjelpav en oppgavebehandler ogprøver å kjøre CS:GO-spilletpå nytt. Hvisproblemet vedvarer, la oss gå videre til vårt neste forslag.

5-) Legg til ny Windows-bruker

Spillere som møtte en svart skjerm i CS:GO-spillet klarte å løseproblemet ved å legge til en ny Windows-bruker. Ved å gjøre dette kan vi finne løsningenpåproblemet. Det viktigepoenget vi vil gjøre for å løse detteproblemet er imidlertidat vi må skrivebrukernavnet med engelske tegn.

 • Åpne startsøkskjermen.
 • I søkeskjermen skriver du inn Kontrollpanel og åpner det.
 • Åpnebrukerkontoer.
 • Åpne Brukerkontoerpå skjermen som åpnes.
 • Klikkpå Administrer enannen konto i menyen som åpnes.
 • Klikkpåalternativet Legg til nybruker i datamaskininnstillingene nedenfor.
 • Klikkpå Legg til noenandre til denne PC-en-alternativet under Andrebrukere-menyoverskriftenpå skjermen som åpnes.
 • Klikkpå "Jeg har ikke dennepersonenspåloggingsinformasjon"-alternativetpå skjermen som vises.
 • Klikk deretterpå «Legg til enbruker uten Microsoft-konto».
 • Etter denneprosessen, utførbrukerpåloggingsprosessen med det engelske tegnet ibrukernavnet.
 • Etterat du har lagt tilbrukerkontoen, klikker dupå den nylig lagt tilbrukeren i «Andrebrukere»-menyen og klikkerpå Endre kontotype og setter den somadministrator.

Logg deretterpåbrukeren vi la til. Hva vi trenger å gjøre etter å ha logget innpå den nylig lagt tilbrukeren;

 • Vi åpner startsøkeskjermen ved å skrive inn Språkinnstillinger
 • Klikkpå «Legg til språk»-alternativet under overskriften Foretrukket språk.
 • Last ned Engelsk (Storbritannia).
 • Etterat nedlastingen er fullført, velger vi den engelske språkpakken som vi lastet ned som Windows-skjermspråk, starter datamaskinenpå nytt og går inn i spillet med den nyebrukeren vi la til.

6-) Åpne fra grafikkortdriver

Du kan sjekke omproblemet vedvarer ved å kjøre CS:GO-spillet viaprogramvaren Geforce Experience eller AMD Radeon Software nevnt ovenfor. Siden dette åpnes gjennom skjermkortbehandlingsprogrammet, kan det hjelpe oss med å løse slikeproblemer.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!