Hvordan fikse Fortnite Mobile har stoppet feil?

I denne artikkelen vil vi prøve å løse "Fortnite Mobile Has Stopped"-problemet som Fortnite Mobile-spillere møter når de åpner spillet.

juli 13, 2022 - 14:34
juli 14, 2022 - 10:05
Hvordan fikse Fortnite Mobile har stoppet feil?
Hvordan fikse Fortnite Mobile har stoppet feil?

Problemet «Fortnite Mobile har stoppet» som Fortnite Mobile-spillere støterpå når de vil åpne spillet over telefonen, er forårsaketav mangeproblemer sombegrenser deres tilgang til spillet. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Hva er Fortnite Mobile has Stopped Error?

Vanligvis kan det å ikke oppdatere Android-enheter føre til en slik situasjon. Årsaken tilat dette ikkeblir oppdatertpåvirker mangeapplikasjoner, noe som fører tilat de ikke åpnes, og dermed erodererbrukernes tålmodighet. La ossliste opp enannen grunn nedenfor;

 1. Android System Webview kan være utdatert.
 2. Fortnite Mobile kan være utdatert.
 3. Fortnite Mobile-bufferen kan være skadet.
 4. Enheten din kan ha utilstrekkelig minne.
 5. Telefonen din er kanskje ikke oppdatert.

Noenav mulighetene ovenfor kan føre tilulike feil. Derfor, ved å løse disseproblemene, vil vi løseulike feil.

Hvordan fikser Fortnite Mobile has Stopped-feil

For å løse detteproblemet kan vi finne løsningenpåproblemet ved å følge forslagene nedenfor.

1-) Oppdater System Webview Application

Android WebView er en systemkomponent drevetav Chrome som lar Android-apper vise nettinnhold. Hvis den ikke er oppdatert, kan vi støtepåulike feil.

 • Åpne Google Play Butikk.
 • Åpne søkeskjermen ved å skrive Android System WebView.
 • Hvis det er en Oppdater-knapppå skjermen som åpnes, oppdaterprogrammet ved å klikke Oppdater-knappen.

Etter denneprosessen starter du enhetenpå nytt ogprøver å loggepå spillet. Hvis Android System WebView er oppdatert eller denneprosessen ikkeble løst, la oss gå videre til vårtandre forslag.

2-) Oppdater Fortnite Mobile

Hvis Fortnite Mobile-spillet er utdatert, kan vi støtepå forskjellige feil. For dette,prøv å oppdatere Fortnite Mobile-spillet ved å gå inn i Google Play Store eller App Store-applikasjonen. Hvis spillet ikke er oppdatert, åpne spillet og sjekk ved å oppdatere det. Hvis Fortnite Mobile-spilletallerede er oppdatert ellerproblemet vedvarer etter oppdatering, la oss gå videre til vårtandre forslag.

3-) Tøm Fortnite Mobile Cache

Hvis cachene som holdes i Fortnite Mobile-spillet er skadet eller lagret ødelagt, kan vi støtepå forskjellige feil. For dette kan vi nå løsningenpåproblemet ved å tømmebufferen til spillet. Men når vi tømmerbufferen, vilalle lagrede data i spilletbli slettet.

 • Åpne Innstillinger.
 • Åpne kategorien Programmer.
 • VelgFortnite Mobileappen fra Listed Applications-fanen.
 • Åpne Lagringpå skjermen som åpnes.Slettalle data ogbuffer.
 • Etter denneprosessen  Slett og installer Fortnite Mobileappenpå nytt.

Etter denneprosessen kan du sjekke ved å loggepå spillet. Hvisproblemet vedvarer, la oss gå videre til vårtandre forslag.

4-) Sjekk enhetsminne

Hvis enhetens minne ikke er nok for spillets lagringsminne, kan du tømme de vertsbaserte søppelfilene og åpne dem. Hvis enheten din harlite minne, kan du laste ned CCleaner ogautomatisk rense søppelfiler.

5-) Sjekk enhetsoppdatering

Hvis enheten din ikke er oppdatert, kan det oppståulike feil når du åpnerprogrammet. For dette, sjekkat enheten din er oppdatert. Hvis enheten din ikke er oppdatert, kan duprøve å loggepå spillet ved å oppdatere det.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!