Hvordan fikse Assassin's Creed Origins som ikke åpner problemet?

I denne artikkelen skal vi prøve å løse problemet som Assassin's Creed Origins-spillere møter når de åpner spillet.

juli 22, 2022 - 18:27
juli 30, 2022 - 14:28
Hvordan fikse Assassin's Creed Origins som ikke åpner problemet?
Hvordan fikse Assassin's Creed Origins som ikke åpner problemet?

Problemet ikke åpne> som Assassin's Creed Origins-spillere står overfor kan oppståav mange årsaker. Denne feilen, sombare oppstår i Windows-operativsystemet, kan føre til mange feil. Hvis du støterpå en slik feil, kan du enkelt finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor. For åbli kvitt Assassin's Creed Origins som ikke åpner, må vi først finne ut hvorfor vi støttpå en slik feil. Så kan vi finne roten til feilen og finne løsningen.

Hvorfor ikke Assassin's Creed Origins åpnes

Den generelle årsaken til denne feilenblir settpå som etproblem som oppstår når spillfilen er skadet eller ødelagt. Selvfølgelig kan vi ikke støtepå detteproblemetalene. Mulige årsaker tilat Assassin's Creed Origins ikke åpner er som følger:

 • Rammeverket er kanskje ikke installert.
 • Det kan hendeat driverne ikke er oppdatert.
 • Kan være et sikkerhetsproblem.
 • Windows-operativsystemet er kanskje ikke oppdatert.
 • Det kan være et nettverkstilkoblingsproblem.
 • Det kan være feil eller skadepå Windows-filer.

Vi har forklart ovenfor den generelle årsaken til denne feilen sombrukere sjelden møter. La oss nå gå videre til løsningen nedenfor og gi informasjon om hvordan du løserproblemet.

Hvordan fikser Assassin's Creed Origins Ikke-åpningsproblem?

Vi kan løseproblemet ved å følge forslagene nedenfor for å fikse denne feilen.

1-) Sjekk Game Frameworks

Mangelenpå spillrammeverkpå datamaskinen din kan skapeulike feil i spillet. Derfor må datamaskinen din ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikasjoner.

Etterat du har utført oppdateringen, kan du starte datamaskinenpå nytt og kjøre spillet og sjekke omproblemet vedvarer.

2-) Oppdater grafikkortdriveren

I slike kontinuitetsproblemer kan vi støtepå en oppdateringsfeil i grafikkortet. For dette må vi oppdatere grafikkortet. Hvis du er klar, la oss komme i gang.

Forbrukere med Nvidia grafikkort;

 • Førstavalt, Nvidia-selskapets Geforce Erfaring Vi må laste ned og installereprogrammet.
 • Etter nedlastings- og installasjonsprosessen åpner viprogrammet vårt og åpner Drivere-menyen ovenfor.
 • Last ned oppdateringen vår ved å klikkepå Last ned-knappen som vises ovenfor.
 • Etterat nedlastingen er fullført, la oss utføre installasjonsprosessen ved å klikkepå hurtiginstallasjonsknappen.
 • Start datamaskinenpå nytt etterat denneprosessen er fullført.

Forbrukere med AMD grafikkort;

 • Utgittav AMD-selskapet AMD Radeon Software Vi må laste ned og installereprogrammet.
 • Etter nedlastings- og installasjonsprosessen åpner viprogrammet vårt og klikkerpå knappen Se etter oppdateringer under driver- ogprogramvaremenyen til høyre, og sjekker om skjermkortet vårt er oppdatert.
 • Du kan starte datamaskinenpå nytt ved å utføre oppdateringen.

Etter å ha oppdatert grafikkdriveren og startet datamaskinenpå nytt, kan viprøve å åpne Assassin's Creed Origins.

3-) Slåavantivirusprogrammet

Deaktiver ethvertantivirusprogram dubruker, eller slett det helt fra datamaskinen. Hvis dubruker Windows Defender, deaktiver den. For dette;

 • Skriv "virus- og trusselbeskyttelse" i startskjermen for søk og åpne den.
 • Klikk deretterpå "Administrer innstillinger".
 • Skru sanntidsbeskyttelse til «Av».

Etter dette, la oss slåavannen løsepengevarebeskyttelse.

 • Åpne startsøkskjermen.
 • Åpne søkeskjermen ved å skrive inn Windows-sikkerhetsinnstillinger.
 • Klikkpåalternativet Virus- og trusselbeskyttelsepå skjermen som åpnes.
 • Klikkpåalternativet Ransomware Protection i menyen.
 • Slåav Kontrollert mappetilgangpå skjermen som åpnes.

Etter å ha utført denne operasjonen, må vi legge til Assassin's Creed Origins-spillfiler som et unntak.

 • Skriv "virus- og trusselbeskyttelse" i startskjermen for søk og åpne den.
 • Innstillinger for virus- og trusselbeskyttelse velger du Administrer innstillinger, og deretter under Ekskluderinger Ekskluder velg legg til eller fjern.
 • Velg Legg til en ekskludering, og velg deretter spillmappen Assassin's Creed Origins som er lagretpå disken din.

4-) Åpne spill fra lokal fil

Noen spillere sierat de løsteproblemet ved å kjøre spillet over den lokale filen. Du kan finne løsningenpåproblemet ved å utføre denne operasjonen.

 • Få tilgang til filkatalogen til Assassin's Creed Origins-spillet.
 • Kjør spillstartprogrammet i det åpne vinduet.

5-) Fiks Windows-feil

Filene i Windows er skadet eller ødelagt, noe som kan føre tilulike feil. For dette vil vi dele to kodeblokker med deg ogprøve å skanne og reparere skadede eller ødelagte filer.

Gjør en SFC-skanning

Skadde eller ødelagte filer som forekommer i Windows-filer kan forårsake mange feilkoder. For dette vil vi fortelle deg noen måter å løseproblemetpå.

 • Skriv "cmd" i startsøkeskjermen og kjør somadministrator.
 • Skriv "sfc /scannow" i ledeteksten som åpnes og trykk enter.

Etter denneprosessen vil korrupte eller skadede filer skannes og korrigeringer vilbli gjort. Ikke slåav eller start datamaskinenpå nytt førprosessen er fullført. Etter denneprosessen, la oss utføre et nytt forslag.

Gjør en DISM-skanning

 • Skriv "cmd" i startsøkeskjermen og kjør somadministrator.
 • Skriv inn følgende kommandoer i ledetekstskjermen som åpnes, og trykk enter.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Etteratprosessen er fullført, kan du starte datamaskinenpå nytt og sjekke omproblemet vedvarer.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!