Hvordan åpne Twitter Suspended Account?

"Kontoen din er suspendert og du har ikke tillatelse til å utføre denne handlingen." Twitter-brukere møter etter å ha logget på kontoen sin. Vi vil prøve å løse feilen i denne artikkelen.

juli 20, 2022 - 12:24
juli 20, 2022 - 14:29
Hvordan åpne Twitter Suspended Account?
Hvordan åpne Twitter Suspended Account?

Twitter-brukere fører tilat kontoen deresblir suspendert ved å utførebruddene i enkelte Twitter-regler. Den vanligste hendelsen sombrukere gjør mot Twitter-reglene, er oftepå grunnav å sende følgeforespørsler tilandrebrukere eller dele innleggpå en spammy måte. For dette vil vi gi deg informasjon nedenfor om hvordan du løser detteproblemet.

Hvorforble Twitter-kontoen min suspendert?

Medalgoritmen som Twitter-sikkerhet introduserte for å forhindre roboter, er mange nye kontoerbegrenset. Årsaken til dette er ofte spam medandre kontoer som følges og innlegg deles.

Vianbefaleratbrukere som nettopp har åpnet en Twitter-konto, ikke gjør dette veldig raskt ogpå en spammy måte. Ellers kan du støtepå et slikt scenario. Selvfølgelig, ikkebarepå grunnav detteproblemet, kan du ha handlet i strid med noenartikler i Twitter-reglene. For dette er det nyttig å lese følgende Twitter-regler.

Klikk for å se Twitter-regler.

Du kan forstå hvorfor kontoen dinble suspendert ved å gå til Twitter-reglene fra koblingen ovenfor. Du kan eliminereproblemet ved å følge forslaget nedenfor for å gjenopprette den suspenderte kontoen din. Men denneprosessen som vi skal vise er ikke en sikker løsning.

Hvordan åpner du suspendert Twitter-konto

Twitter-brukere, når deprøver å loggepå kontoen sin, støterpå feilen "Kontoen din harblitt suspendert og du har ikke tillatelse til å utføre denne handlingen.", og deres tilgang til deres kontoen erbegrenset. Som sådan ønsker Twitter å lære om hvordanbrukerne kan gjenopprette sin suspenderte konto. For dette vil vi gi deg informasjon om hvordan du gjenoppretter den suspenderte kontoen din.

Alt vi trenger å gjøre for å gjenopprette den suspenderte Twitter-kontoen er åanke. For dette kan vianke ved å gå til «Innsigelse mot en låst eller suspendert konto»-siden åpnetav Twitter-utviklerne.

Etterat du har sendt inn innsigelsen din, vil Twitter sende deg en e-post der dublirbedt om åbekrefte e-postadressen din som er definert i kontoen din. Bekreftat duaktivtbruker e-postadressen din som er definert for Twitter-kontoen din, ved å svarepå den innkommende e-posten. Etter denneprosessen må vi ventepåat Twitter-støtteteamene svarerpå innsigelsen din. Det er ikke kjent nøyaktig når innsigelsen din vilbli kunngjort. Denneprosessenblir ikke settpå som en definitiv løsning. Hvis kontoen din er ny og spammet, vil ikke denne handlingen se ut som en endelig løsning.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!