Det er et problem med Minecraft-kontoen din Feilkode -9 Slik fikser du

I denne artikkelen vil vi prøve å løse "Det er et problem med kontoen din. Feilkode -9"-feilen som Minecraft-spillere møter når de prøver å få tilgang til spillet.

juli 20, 2022 - 06:14
juli 22, 2022 - 08:09
Det er et problem med Minecraft-kontoen din Feilkode -9 Slik fikser du
Det er et problem med Minecraft-kontoen din Feilkode 9 Slik fikser du

Når Minecraft-spillereprøver å få tilgang til spillet, får de feilen "Det er etproblem med kontoen din. Feilkode -9", og deres tilgang til spillet erbegrenset. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne løsningen ved å følge forslagene nedenfor.

Hvorfor støter jegpå Minecraft-feilkode -9?

Denne feilen skyldesulikeproblemer i xbox-sikkerhetsinnstillingene. For dette kan vi eliminereproblemet ved å sjekke xbox-sikkerhetsinnstillingen. Selvfølgelig kan vi støtepå en slik feil ikkebarepå grunnav detteproblemet, men ogsåpå grunnav mangeproblemer. For dette kan du finne løsningenpåproblemet ved å gi deg noen forslag.

Hvordan fikser jeg Minecraft-feilkode -9?

For å fikse denne feilen kan du finne løsningenpåproblemet ved å følge forslagene nedenfor.

1-) Sjekk Xbox Security Setting

Deaktivert Xbox-sikkerhetsinnstilling kan forårsake mangeproblemer.

 • Loggpå Xbox-kontoen din. Klikk for å loggepå.
 • Velg denaktive kontoen dinpå skjermen som åpnes. Klikkpå «Egendefinert»-menyen nedenfor.
 • Etter denneprosessen kontrollerer dualle tillatelsene som er oppført nedenfor. Hvis det er noen tillatelser som erblokkert, tillat og lagre.
 • Velg deretter «Xbox Series XJS, Xbox One og Windows 10-enheterpå nettsikkerhet»-menyen.
 • Etter denneprosessen kontrollerer dualle tillatelsene som er oppført nedenfor. Hvis det er noen tillatelser som erblokkert, tillat og lagre.

Etterat du har utført operasjonen, kan du loggepå serveren og sjekke omproblemet vedvarer.

2-) Sjekk tilkoblingen din

Problemet med Internett-tilkoblingen kan forårsake mange feil. Hvis Internett-tilkoblingen dinblir tregere eller koblet fra, la oss gi noen forslag for å fikse det.

 • Hvis internetthastigheten reduseres, slår du modemetav ogpå igjen. Denneprosessen vilavlaste internettlitt.
 • Vi kan eliminereproblemet ved å tømme Internett-bufferen.

Tøm DNS-bufferen

 • Skriv inn cmd i startsøkeskjermen og kjør somadministrator.
 • Skriv inn følgende kodelinjer i rekkefølgepå ledetekstskjermen og trykk enter.
  • ipconfig /flushdns
  • netsh int ipv4 tilbakestilling
  • netsh int ipv6 tilbakestilling
  • netsh winhttp resetproxy
  • netsh winsock tilbakestilling
  • ipconfig /registerdns
 • Etter denne operasjonen vil den viseat dns-bufferen ogproxyene dine harblitt tømt.

Etter denneprosessen kan du åpne spillet ved å starte datamaskinenpå nytt. Hvisproblemet vedvarer, la oss gå videre til etannet forslag.

3-) Slå modemetav ogpå

Slåav modemet, vent 20 sekunder og slå detpå igjen. I løpetav denneprosessen vil IP-adressen din endres og forhindreulike nettverksproblemer. Hvisproblemet vedvarer, la oss gå videre til etannet forslag.

4-) Registrer enannen DNS-server

Vi kan eliminereproblemet ved å registrere enannen dns-serverpå datamaskinen.

 • Åpne kontrollpanelet og velgalternativet Nettverk og Internett
 • Åpne Nettverks- og delingssenterpå skjermen som åpnes.
 • Klikkpå Endreadapterinnstillinger til venstre.
 • Høyreklikkpå tilkoblingstypen for å åpne Egenskaper-menyen.
 • Dobbeltklikk Internet Protocol versjon 4 (TCP /IPv4).
 • La ossbruke innstillingene ved å skrive inn Google DNS-serveren vi vil gi nedenfor.
  • Foretrukket DNS-server: 8.8.8.8
  • Annen DNS-server: 8.8.4.4
 • Klikk deretterpå Bekreft innstillinger vedavslutning og trykkpå OK-knappen ogbruk handlingene.

Etter denneprosessen kan du starte datamaskinenpå nytt og kjøre spillet.

5-) Oppdater enheten din

Det faktumat enheten din ikke er oppdatert kan føre tilat du støterpå slikeproblemer. For dette, sjekk om enheten din er oppdatert. Hvis enheten din er utdatert, oppdater den og kontroller omproblemet vedvarer.

6-) Ikkebruk PS4 Remote Play

Hvis fjernspilling eraktivertpå PS 4, kan du støtepå kontofeil -9 i Minecraft. For dette, sjekk om PS4 Remote Play-plugin eraktivert. Hvis den eraktivert, deaktiver den og sjekk omproblemet vedvarer.

7-) Tilbakestillpassordet for Microsoft/XboxLive-kontoen din

Vi kan løseproblemet ved å tilbakestillepassordet for Microsoft/XboxLive-kontoen din. Noen spillere oppgirat når de implementerer dette forslaget, har de kommet frem til løsningenpåproblemet. Vi kan sjekke omproblemet vedvarer ved å følge dette forslaget.

8-) Deaktiverautomatisk oppdatering

Alleproblemer medautomatisk oppdatering kan føre tilat vi støterpå slike feil. For å gjøre dette, gå til «Minecraft-innstillinger>Profil»-menyen. Deaktiver deretterautomatiske oppdateringer for ressurspakker og sjekk omproblemet vedvarer.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!