Slik fikser du Minecraft Java Edition Exit Code 1-feil

I denne artikkelen vil vi prøve å løse "Exit Code: 1"-feilen som Minecraft Java Edition-spillere møter når de åpner spillet.

mars 18, 2022 - 00:19
januar 10, 2023 - 14:06
Slik fikser du Minecraft Java Edition Exit Code 1-feil
Slik fikser du Minecraft Java Edition Exit Code 1-feil

Minecraft Java Edition-spillere støterpå «Exit Code: 1»-problemet når de åpner spillet, ogbegrenser dermed tilgangen til spillet. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Hva er Minecraft Java Edition-utgangskode: 1 feil?

Hva er Minecraft Java Edition-utgangskode: Feil 1?

Denne feilen oppstårpå grunnav mangeproblemer og genererer krasjrapporten. Siden spillet kjører med java-infrastrukturen, kan vi støtepå en slik feilutgang hvis java-biblioteket er korrupt eller mangler. For dette må vi sjekke java-bibliotekene.

Problematisk driftav Microsoft Store kan føre tilat vi støterpå slike feil. For dette kan vi finne løsningen ved å sjekke Microsoft Store.

Hvordan fikser jeg Minecraft Java Edition-utgangskode: 1 feil?

For å fikse denne feilen kan du finne løsningenpåproblemet ved å følge forslagene nedenfor.

1-) Reparer XBOX-appen

Ulikeproblemer som oppstårpå

Xbox Game Bar kan forårsake et sliktproblem. For å gjøre dette kan vi fikse slikeproblemer ved å reparere Xbox Game Bar.

 • Skriv "Xbox Game Bar" i startskjermen for søk og høyreklikkpå den og klikk "Programinnstillinger".

Reparer XBOX-appen

 • Start tilbakestillingsprosessen ved å klikkepå «Reparer»-knappenpå skjermen som åpnes.

Reparerer XBOX-applikasjon

Hvis denneprosessen ikke løste det for deg, utførprosessen ovenforpå nytt og trykkpå Tilbakestill-knappen for å tilbakestilleprosessene. Etter denneprosessen, kjørprogrammetpå nytt og sjekk omproblemet vedvarer.

2-) Tilbakestill Microsoft Store

Ulikeproblemer som oppstårpå

Microsoft Store kan forårsake et sliktproblem. For dette kan vi løse slikeproblemer ved å tilbakestille Microsoft Store.

 • Skriv "Microsoft Store" i startsøkeskjermen og høyreklikkpå den og klikkpå "Programinnstillinger".

Microsoft Store Tilbakestill

 • Start tilbakestillingsprosessen ved å trykkepå «Tilbakestill»-knappenpå skjermen som åpnes.

Microsoft Store Tilbakestill

Etter denneprosessen, sjekk omproblemet vedvarer ved å loggepåprogrammet.

3-) Sjekk XBOX-tjenester

Deaktiveringav Xbox-tjenester kan føre tilat vi støterpå slikeproblemer.

 • I startsøkskjermen skriver du "Tjenester" og åpner den.
 • I skjermbildet som åpnes åpner du tjenestene vi vil forlate nedenfor i rekkefølge, og setter oppstartstypen til "Automatisk" og start tjenestestatusen.
  • Xbox Accessory Management Service
  • Xbox Live Auth Manager
  • Lagre Xbox Live Game
  • Xbox Live Networking Service


Etter denneprosessen kan du åpne Minecraft-spillet og sjekke omproblemet vedvarer.

4-) Installer Java Librarypå nytt

Java-biblioteker kan mangle eller feilinstallert. For dette, fjern java-bibliotekene som er installertpå operativsystemet ditt. Deretter må duautomatisk installere java-pakkerpå operativsystemet ditt ved å gå til lenken vi legger igjen nedenfor.

Klikk for å laste ned PatchMyPC (for å laste ned Java-pakker)

Etterat du har utført installasjonsprosessen og installert java-pakkenepå operativsystemet ditt, kan du starte datamaskinenpå nytt og sjekke omproblemet vedvarer.

5-) Slettpiratkopiertprogramvare

Slett eventuellpiratkopiert Minecraft-programvare du tidligere installerte. Piratkopiertprogramvare kan føre tilat originalspill genererer krasjrapporter.

6-) Fiks Windows-feil

Filene i Windows er skadet eller ødelagt, noe som kan føre tilulike feil. For dette vil vi dele to kodeblokker med deg ogprøve å skanne og reparere skadede eller ødelagte filer.

Gjør en SFC-skanning

Skadde eller ødelagte filer som forekommer i Windows-filer kan forårsake mange feilkoder. For dette vil vi fortelle deg noen måter å løseproblemetpå.

 • Skriv "cmd" i startsøkeskjermen og kjør somadministrator.
 • Skriv "sfc /scannow" i ledetekstskjermen som åpnes og trykk enter.

Etter denneprosessen vil korrupte eller skadede filer skannes og korrigeringer vilbli gjort. Ikke slåav eller start datamaskinenpå nytt førprosessen er fullført. Etter denneprosessen, la oss utføre et nytt forslag.

Gjør en DISM-skanning

 • Skriv "cmd" i startsøkeskjermen og kjør somadministrator.
 • Skriv inn følgende kommandoer i ledetekstskjermen som åpnes og trykk enter.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Etteratprosessen er fullført, kan du starte datamaskinenpå nytt og sjekke omproblemet vedvarer.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!