Hvordan fikse Instagram White Screen-problem?

I denne artikkelen vil vi prøve å løse problemet med hvit skjerm som Instagram-brukere møter.

juli 2, 2022 - 07:51
juli 7, 2022 - 12:04
Hvordan fikse Instagram White Screen-problem?
Hvordan fikse Instagram White Screen-problem?

Det er observertat Instagram-brukereprøver å fikse den svartebakgrunnen de møter iapplikasjonen. Hvis du står overfor en slik situasjon, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Hvorfor er Instagram White Screen?

En slik situasjon oppstår fordibakgrunnen til Instagram-appen din er hvit ogbakgrunnstemaetpå enheten din er mørkt. Selv om temamodusen er endret, observererbrukere som setterbakgrunnen til en lys fargeat Instagram-applikasjonen har en svartbakgrunn. For dette vil vi gi deg informasjon om hvordan du løser detteproblemet ved å nevne noen forslag.

Hvordan fikser jeg Instagram White Screen?

Vi kan løseproblemet ved å følge forslagene nedenfor for å rette opp denne situasjonen.

1-) Oppdater Instagram

Hvis Instagram-applikasjonen ikke er oppdatert, kan det oppståulike feil. For dette,prøv å oppdatere Instagram-applikasjonen ved å gå inn i Google Play Store-applikasjonen. Hvisapplikasjonen ikke er oppdatert, åpneapplikasjonen og sjekk ved å oppdatere den. Hvis Instagram-appenallerede er oppdatert ellerproblemet vedvarer etter oppdatering, la oss gå videre til vårtandre forslag.

2-) Tøm Instagram-bufferen

Hvis cachene som er lagret i Instagram-applikasjonen er skadet eller lagret ødelagt, kan vi støtepå forskjellige feil. For dette kan vi nå løsningenpåproblemet ved å tømme cachen tilapplikasjonen. Men når vi tømmerbufferen, vilalle lagrede data iapplikasjonenbli slettet.

 • Åpne Innstillinger.
 • Åpne kategorien Programmer.
 • Velg Instagram-appen fra fanen Listed Apps.
 • Åpne Lagringpå skjermen som åpnes.Slettalle data ogbuffer.
 • Etter denne handlingen, slett Instagram appen og installer denpå nytt.

Etter denneprosessen kan du sjekke ved å loggepåapplikasjonen. Hvisproblemet vedvarer, la oss gå videre til vårtandre forslag.

3-) Slett og last Instagrampå nytt

Hvis handlingene ovenfor ikke løste deg, slett Instagram-applikasjonen fra enheten din og installer denpå nytt. Dette vil hjelpe oss med å løse eventuelleproblemer. For å gjøre dette, slett Instagram-appen og sjekk omproblemet er løst ved å laste den nedpå nytt fra Google Play eller App Store.

4-) Bytt til På-modus

Hvis enheten din er i mørk modus, kan det føre tilat Instagram-appen går over til mørk modus. For dette, hvis enheten din er i mørk modus, kan vi eliminere situasjonen ved åbytte til lysmodus.

For Android-enheter;

Denneprosessen vi utfører kan variere for hver enhet.

 • Åpne Innstillinger.
 • Velg «Bilde» i rullegardinmenyen.
 • Aktiver «Åpen modus»-alternativet i menyen.

For IOS-enheter;

 • Åpne Innstillinger.
 • Klikkpå Skjerm og lysstyrke.
 • Klikk for å slåpå modus.

Etter denneprosessen kan du åpne Instagram-applikasjonen og sjekke omproblemet vedvarer.

5-) Last ned gammel Instagram-versjon

Vi kan eliminereproblemet ved å laste ned den gamle Instagram-versjonen. Denneprosessen vi vil utføre er kun forbrukere med Android-operativsystem.

 • Last ned den gamle versjonen du ønsker ved å gå til lenken vi legger igjenpå siden. Last ned den gamle Instagram-appen.
 • Etter nedlasting,avinstaller Instagram-appen som er installertpå enheten din.
 • Åpne så «.apk»-filen du lastet ned og utfør installasjonsprosessen.

Etterat installasjonsprosessen er fullført, kan du sjekke omproblemet vedvarer.


Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!