Hvordan fikse Fifa 22-installasjon pågår på PC?

I denne artikkelen vil vi prøve å løse installasjonsproblemet som Fifa 22-spillere støter på mens de laster ned spillet.

juni 2, 2022 - 22:39
juni 5, 2022 - 12:12
Hvordan fikse Fifa 22-installasjon pågår på PC?
Hvordan fikse Fifa 22-installasjon pågår på PC?

Installasjonsproblemet som FIFA 22-spillere støterpå når de installerer via Steam- eller Origin-programmet er forårsaketav mangeproblemer ogbegrenser installasjonen. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Hva er Fifa 22-installasjonpågår?

Detteproblemet er vanligvis forårsaketav et nettverksproblem. Selvfølgelig kan vi støtepå et sliktproblem ikkebarepå grunnav detteproblemet, men ogsåpå grunnav mangeandreproblemer. Det er ikke mulig å forutsi nøyaktig hvorfor spillere møter et sliktproblem. Vi vilprøve å løse det ved å fortelle deg hvorfor vi fikk et sliktproblem. Her er de mulige årsakene tilat Fifa 22-installasjonenpågår:

 • Det kan være et nettverksproblem.
 • Det kan hende det ikke er nokplasspå disken.
 • Filene kan væreuleselige.
 • Det kan være etproblem med Steam eller Origin.
 • Antivirusprogrammet kanblokkere det.
 • Steam- eller Origin-servere kan være under vedlikehold.

Vi har forklart de mulige årsakene som er oppført ovenfor. Nå skal viprøve å løse en slik feil ved å gi deg informasjon om hvordan du kan fikse den.

Hvordan fikser jeg Fifa 22-installasjon sompågår?

Vi kan løseproblemet ved å følge forslagene nedenfor for å fikse denne feilen.

1-) Start Steam eller Originpå nytt

Flereproblemer som oppstår i Steam- eller Origin-programmet kan forårsake slike feil. Brukere som støterpå en slik feil observererat de ikke støterpå denne feilen igjen hvis de lukker Steam- eller Origin-programmet helt før de loggerpå igjen.

Lukk Steam- eller Origin-programmet helt ved hjelpav en oppgavebehandling og åpne det igjen. Prøv deretter å loggepå for å se omproblemet vedvarer.

2-) Sjekk tilkoblingen din

Problemet som oppstår i internettforbindelsen kan forårsake mange feil. Hvis du opplever nedgang elleravbrudd i internettforbindelsen din, la oss gi noen forslag for å fikse det.

 • Hvis internetthastigheten reduseres, slår du modemetav ogpå igjen. Denneprosessen vilavlaste internettlitt.
 • Vi kan eliminereproblemet ved å tømme Internett-bufferen.

Tøm DNS-bufferen

 • Skriv cmd i startsøkeskjermen og kjør den som administrator
 • Ledetekst-skjermen ved å skrive inn følgende kodelinjer i rekkefølge, trykk enter.
  • ipconfig /flushdns
  • netsh int ipv4 tilbakestilling
  • netsh int ipv6 tilbakestilling
  • netsh winhttp resetproxy
  • netsh winsock tilbakestilling
  • ipconfig /registerdns
 • Etter denne operasjonen vil den viseat dns-bufferen ogproxyene dine er tømt.

Etter denneprosessen kan duprøve å laste ned spillet ved å starte datamaskinenpå nytt. Hvisproblemet vedvarer, la oss gå videre til etannet forslag.

3-) Slå modemetav ogpå

Slåav modemet, vent 20 sekunder og slå detpå igjen. I løpetav denneprosessen vil IP-adressen din endres og forhindreulike nettverksproblemer. Hvisproblemet vedvarer, la oss gå videre til etannet forslag.

4-) Registrer enannen DNS-server

Vi kan eliminereproblemet ved å registrere enannen dns-serverpå datamaskinen.

 • Åpne Kontrollpanel og velg Nettverk og Internett
 • Åpne Nettverks- og delingssenterpå skjermen som åpnes.
 • Klikkpå Endreadapterinnstillinger til venstre.
 • Høyreklikkpå tilkoblingstypen for å åpne Egenskaper-menyen.
 • Dobbeltklikk Internet Protocol versjon 4 (TCP /IPv4).
 • La ossbruke innstillingene ved å skrive inn Google DNS-serveren vi vil gi nedenfor.
  • Foretrukket DNS-server: 8.8.8.8
  • Annen DNS-server: 8.8.4.4
 • Klikk deretterpåalternativet Bekreft innstillinger vedavslutning og trykk OK-knappen for åbruke handlingene.

Etter denneprosessen starter du datamaskinenpå nytt og kjører Steam- eller Origin-programmet.

5-) Reparer Steam-biblioteket

Ødelagt eller skadet Steam-bibliotek kan føre tilat vi støterpå et sliktproblem.

 • Kjør Steam-programmet.
 • Klikkpå «Steam» i øvre venstre hjørne.
 • Klikkpå «Innstillinger»på skjermen som åpnes.
 • Klikkpå «Nedlastinger» til venstre i menyen som åpnes.
 • Klikkpå «Steam-biblioteksmapper»-knappenpå hurtigmenyskjermen
 • Velg spillets lagrede lagringsplass og klikkpå de treprikkene til høyre og klikk "Reparer mappe".

Fifa 22-installasjonpågår utgave

6-) Slett og installer spilletpå nytt

Avinstaller spillet fullstendig fra installasjonen og installer detpå nytt. Denneprosessen kan hjelpe oss med å løse mulige feil. Noenbrukere som støterpå detteproblemet observererat de har oppnådd løsningenpåproblemet ved å følge dette forslaget. Vi kan sjekke omproblemet vedvarer ved å følge dette forslaget.

7-) Sjekk lagringsplassen din

Det faktumat lagringsenheten der spillet er installert ikke kan møte spillstørrelsen kan føre tilat vi støterpå et sliktproblem. For dette må du sjekke om lagringsenheten din har spillfilen. Hvis filstørrelsen overskrider disken din, kan du installere spilletpå den eksterne disken. Hvis du ikke har en ekstern disk, kan du frigjøreplass ved å tømme lagringen for unødvendige filer.

8-) Slåavantivirusprogrammet

Deaktiver ethvertantivirusprogram dubruker, eller slett det helt fra datamaskinen. Hvis dubruker Windows Defender, deaktiver den. For dette;

 • Skriv "virus- og trusselbeskyttelse" i startskjermen for søk og åpne den.
 • Klikk deretterpå «Administrer innstillinger».
 • Skru sanntidsbeskyttelse til «Av».

Etter dette, la oss slåavannen løsepengevarebeskyttelse.

 • Åpne startsøkskjermen.
 • Åpne søkeskjermen ved å skrive inn Windows-sikkerhetsinnstillinger.
 • Klikkpåalternativet Virus- og trusselbeskyttelsepå skjermen som åpnes.
 • Klikkpåalternativet Ransomware Protection i menyen.
 • Slåav Kontrollert mappetilgangpå skjermen som åpnes.

Etter å ha utført denne operasjonen, må vi legge til Apex Legends-spillfiler som et unntak.

 • Skriv "virus- og trusselbeskyttelse" i startskjermen for søk og åpne den.
 • Innstillinger for virus- og trusselbeskyttelse velger du Administrer innstillinger, og deretter under Ekskluderinger Ekskluder velg legg til eller fjern.
 • Velg Legg til en ekskludering, og velg deretter mappen til Steam- eller Origin-programmet som er lagretpå disken.

Etter denneprosessen kan du lukke Steam- eller Origin-programmet helt ved hjelpav en oppgavebehandling ogprøve å laste nedpå nytt.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!