Hvordan fikse Fall Guys: Ultimate Knockout VCRUNTIME140.dll-feil?

I denne artikkelen vil vi prøve å løse "VCRUNTIME140.dll"-feilen som Fall Guys: Ultimate Knockout-spillere møter når de åpner spillet.

juni 26, 2022 - 17:08
juni 27, 2022 - 07:29
Hvordan fikse Fall Guys: Ultimate Knockout VCRUNTIME140.dll-feil?
Hvordan fikse Fall Guys: Ultimate Knockout VCRUNTIME140.dll-feil?

Fall Guys: Ultimate Knockout-spillere støterpå feilen "VCRUNTIME140.dll ikke funnet." etter å ha åpnet spillet, og deres tilgang til spillet erbegrenset. Hvis du står overfor et sliktproblem, kan du finne en løsning ved å følge forslagene nedenfor.

Fall gutter: Hva er Ultimate Knockout VCRUNTIME140.dll-feil?

Fall Guys: Ultimate Knockout VCRUNTIME140.dll Error

Denne feilen skyldes det faktumat .NET Framework- og VCRedist-bibliotekene ikke er tilgjengelige i Windows-operativsystemet. Vanligvis er ikke detteprogramvarebiblioteket installert i Windows-operativsystemer. For dette kan vi utføre installasjonsprosessenpå operativsystemet ved å laste ned tilleggspakken fra Microsofts nettsted. Dettebiblioteket, som ikke er tilgjengeligpå datamaskinen, kan sammenlignes medulike feil i et hvilket som helstprogram eller spill.

Fall Guys: How To Fix Ultimate Knockout VCRUNTIME140.dll-feil

Vi kan løseproblemet ved å følge forslagene nedenfor for å fikse denne feilen.

1-) Sjekk rammeverk

Fraværetav Windows-rammeverkpå datamaskinen din kan forårsakeulike feil i spillet. Derfor må datamaskinen din ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikasjoner.

Etterat du har utført oppdateringen, kan du starte datamaskinenpå nytt og kjøre spillet og sjekke omproblemet vedvarer.

2-) Fiks Windows-feil

Filene i Windows er skadet eller ødelagt, noe som kan føre tilulike feil. For dette vil vi dele to kodeblokker med deg ogprøve å skanne og reparere skadede eller ødelagte filer.

Gjør en SFC-skanning

Skadde eller ødelagte filer som forekommer i Windows-filer kan forårsake mange feilkoder. For dette vil vi fortelle deg noen måter å løseproblemetpå.

 • Skriv "cmd" i startsøkeskjermen og kjør somadministrator.
 • Skriv "sfc /scannow" i ledetekstskjermen som åpnes og trykk enter.

Etter denneprosessen vil korrupte eller skadede filer skannes og korrigeringer vilbli gjort. Ikke slåav eller start datamaskinenpå nytt førprosessen er fullført. Etter denneprosessen, la oss utføre et nytt forslag.

Gjør en DISM-skanning

 • Skriv "cmd" i startsøkeskjermen og kjør somadministrator.
 • Skriv inn følgende kommandoer i ledetekstskjermen som åpnes, og trykk enter.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Etteratprosessen er fullført, kan du starte datamaskinenpå nytt og sjekke omproblemet vedvarer.

3-) Oppdater Windows

Det faktumat Windows-operativsystemet ditt ikke er oppdatert kan føre tilat vi støterpå et sliktproblem. For dette må du sjekke operativsystemet ditt ogbekrefte om systemet ditt er oppdatert.

 • Åpne «Innstillinger»-menyen ved å klikkepå startikonet.
 • Klikkpå «Oppdatering og sikkerhet» i rullegardinmenyen.
 • Etter dette, se etter oppdateringen ved å klikke "Se etter oppdateringer".

Hvis operativsystemet ditt ikke er oppdatert, kan du sjekke omproblemet vedvarer ved å utføre oppdateringsprosessen.


Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!