Kuinka avata iPhonen akun prosenttiosuus?

Kun iPhone-käyttäjät haluavat tarkistaa oikean yläkulman akun ilmaisimen, he eivät näe akun prosenttiosuutta.

Maaliskuu 16, 2022 - 12:35
Maaliskuu 16, 2022 - 12:43
Kuinka avata iPhonen akun prosenttiosuus?
Kuinka avata iPhonen akun prosenttiosuus?

Tässäartikkelissa kerromme, kuinka iPhone-käyttäjät voivat ottaaakunprosenttiosuuden käyttöön. Käyttäjätpitävät tätä usein ongelmana ja soittavat "Kuinka iPhonenakkuprosentti otetaan käyttöön?", "Miksi iPhonenakunprosenttiosuus ei näy?" ja " Kuinkaavata iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13akunprosenttiosuus?" haluaa löytää ratkaisun. Josoletartikkelissa, jossa on tällainen kysymys, voit löytää ratkaisun noudattamallaallaolevaa vaihetta.

Miksi iPhonenakun varausprosentti ei näy?

Miksi iPhonenakun varausprosentti ei näy?

Yleensä ne, jotka käyttävät lovettujapuhelimia, ovat niitä, jotka valittavat tästä tilanteesta eniten. Syynä tähän on se, että iPhone onpiilottanut kotipainikkeen kokonaan ja uudellapuhelinmallilla huippuluokanaukot. Jotta teemaan eiaiheudu ongelmia,akunprosenttiosuus oikeassa yläkulmassa onpiilotettu. Tästä syystä käyttäjät eivät näeakunprosenttiosuuttapäänäytössä, kun he katsovat oikeaa yläkulmaa.

Käyttäjät, joilla on kotipainike, voivatavataakunprosenttiosuuden lyhyelläaskeleella. Koska tämä laajennus onoletusarvoisestipoissa käytöstä, se näyttää meilleprosenttiosuudenakun ylivuodon. Tätä varten voimmeavataakunprosenttiosuuden noudattamallaallaolevia ohjeita.

iPhonenakunprosenttiosuudenavaaminen

Iphone-käyttäjille, jotka käyttävät lovettujapuhelimia, eiole ominaisuutta kytkeäakunprosenttiosuuttapäällealoitusnäytössä. Mutta kunliu'utammeakunprosenttiosuudenalas oikeassa yläkulmassa, voimme nähdäakunprosenttiosuuden helposti.

Jos käytät iPhonea kotipainikkeella, voit ottaaakunprosenttiosuuden käyttöön noudattamallaallaolevia ohjeita.

  • Avaa Asetukset-valikko.
  • Napsauta Akku.
  • Aktivoi sitten Akunprosenttiosuus -vaihtoehto näytöllä, jonka näemme.

Tämänprosessin jälkeen kojetaulu sijaitseeakun merkkivalon vieressä vasemmassa yläkulmassa.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!