Kako popraviti kodo napake Easy Anti-Cheat 10011

V tem članku bomo poskušali odpraviti napako »Error Code 10011« v integriranih igrah Easy Anti-Cheat.

Julij 5, 2022 - 12:38
Julij 11, 2022 - 10:50
Kako popraviti kodo napake Easy Anti-Cheat 10011
Kako popraviti kodo napake Easy Anti-Cheat 10011

Obstaja veliko iger, ki uporabljajo Easy Anti-Cheat. Sistem Easy Anti-Cheat, integriran v igre, je vrstaprogramske opreme, razvite za zaščitopredprogramsko opremo za goljufanje. Ko želijo igralci zagnati katero koli igro s sistemom Easy Anti-Cheat, naletijo na napako »Koda napake: 10011« in njihov dostop do igre je omejen. Če se soočate s takšno težavo, lahkopoiščete rešitev tako, da upoštevate spodnjepredloge.

Kaj je koda napake Easy Anti-Cheat: 10011?

Easy Anti-Cheat koda napake 10011

Easy Anti-Cheat je vrstaprogramske opreme, razvite zapreprečevanje goljufanja. Čeprogramska oprema Easy Anti-Cheat ne deluje v ozadjuali ni nameščena na noben način, lahkopovzroči različne napake. Koda napake, ki sepojavipri tej napaki, je: 10011, kar nam daje takšno napako, kerprogramska oprema Easy Anti-Cheat ne delujepravilno. Če naletite na takšno napako, lahko težavo rešite tako, da izvedete naslednja dejanja.

Koda napake Easy Anti-Cheat: 10011, kakopopraviti

Če želite odpraviti to napako, lahko najdete rešitev težave tako, da upoštevate spodnjepredloge.

1-) Namestiteprogramsko opremo EAC

To težavo lahko odpravimo tako, da v igro, ki jo želite namestiti, namestimoprogramsko opremo Easy Anti-Cheat.

 • Najprej moramo doseči mapo Easy Anti-Cheat. Za to odprite mapo »C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat«.
 • Odprite datoteko "EasyAntiCheat.exe", ki se nahaja v mapi.
 • Čeprogram Easy Anti-Cheat ni nameščen, izberite igro, ki jo želite namestiti, in kliknite spodnji gumb "Namesti Easy Anti-Cheat". Če je nameščenprogram Easy Anti-Cheat, izberite igro, ki jo želite namestiti, in kliknite spodnji gumb »Popravilo«.
 • Ko sepostopek uspešno zaključi, lahkopreverite,ali se težava še vednopojavlja.

Čepo tempostopku ni delovalo, izbrišite Easy Anti-Cheat in ga znova namestite. Za to;

 • Znova odprite datoteko »EasyAntiCheat.exe« v mapi.
 • Izberite svojo igro v možnosti na zaslonu, ki se odpre, in jo odstranite spritiskom na možnost »Odstrani« spodaj levo.
 • Nato znova izberite svojo igro in kliknite spodnji gumb »Namesti Easy Anti-Cheat« ter izveditepostopek namestitve.

Po tempostopku lahko zaženete igro inpreverite,ali se težava še vednopojavlja.

3-) Izklopiteprotivirusniprogram

Onemogočite vseprotivirusneprograme, ki jih uporabljate,ali jihpopolnoma izbrišite iz računalnika. Če uporabljate Windows Defender, ga onemogočite. Za to;

 • V začetni iskalni zaslon vnesite "zaščitapred virusi in grožnjami" in ga odprite.
 • Nato kliknite »Upravljanje nastavitev«.
 • Sprotno zaščito nastavite na »Izklopljeno«.

Po tem izklopimo drugo zaščitopred izsiljevalskoprogramsko opremo.

 • Odprite začetni iskalni zaslon.
 • Odprite iskalni zaslon tako, da vnesete Varnostne nastavitve sistema Windows.
 • Kliknite možnost Zaščitapred virusi in grožnjami na zaslonu, ki se odpre.
 • V meniju kliknite možnost Zaščitapred izsiljevalskoprogramsko opremo.
 • Izklopite Nadzorovani dostop do map na zaslonu, ki se odpre.

Kobomo to storili,bomo morali dodati vašo igro in datoteke Easy Anti-Cheat kot izjeme.

 • V začetni iskalni zaslon vnesite "zaščitapred virusi in grožnjami" in ga odprite.
 • Nastavitve zaščitepred virusi in grožnjami izberite Upravljanje nastavitev in natopod Izključitve Izključi izberite dodajali odstrani.
 • Izberite Dodaj izključitev in nato izberite shranjeno igro in mapo Easy Anti-Cheat na disku.

Po temposkusite zagnati igro. Če težave ne odpravite,pojdimo na naslednjipredlog.

2-) Nastavite storitev Easy Anti-Cheat

Če onemogočimo storitev Easy Anti-Cheat, lahko naletimo na takšno težavo. Za to lahko težavo odpravimo zaktiviranjem storitve Easy Anti-Cheat.

 • Na začetnem iskalnem zaslonu vnesite »Storitve« in ga odprite.
 • Dvokliknite storitev "EasyAntiCheat" na zaslonu, ki se odpre.
 • Po tej operaciji nastavite možnost »Vrsta zagona« na »Ročno« in kliknite gumb »Uporabi«, da shranite operacijo .

Po izvedbi te operacijepreverite,ali se težava še vednopojavlja, tako da upoštevate spodnjipredlog.

3-) Izklopitepodpis gonilnika

Lahko naletimo na takšno težavo, kerboprogramska oprema Easy Anti-Cheat zahtevalapodpis gonilnika. Za to lahko takšne napakepreprečimo tako, da izklopimopodpis gonilnika sistema Windows 10 in razhroščevanje jedra.

 • Vnesite cmd na začetni iskalni zaslon in ga zaženite kot skrbnik
 • Na zaslonu ukaznegapoziva, ki se odpre, vnesite naslednji delček kode inpritisnite enter.
  • bcdedit -set TESTSIGNING OFF
  • bcdedit -set NOINTEGRITYCHECKS OFF
  • bcdedit -set DEBUG OFF

Easy Anti-Cheat koda napake 10011

Ko jepostopek uspešno uporabljen, lahko znova zaženemo računalnik in udobno zaženemo vašo igro.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!