Kuidas lahendada Instagrami tõlkimata probleemi?

Selles artiklis püüame lahendada mittetõlkeprobleemi, millega Instagrami kasutajad rakenduse tõlkimise pistikprogrammi kasutamisel kokku puutuvad.

Juuni 30, 2022 - 14:17
Juuni 30, 2022 - 16:45
Kuidas lahendada Instagrami tõlkimata probleemi?
Kuidas lahendada Instagrami tõlkimata probleemi?

Instagrami tõlkeprobleem, millega Instagrami kasutajad omapostitusi või kommentaare tõlkides kokkupuutuvad, võivadollapõhjustatudpaljudestprobleemidest. Kui teil on sellineprobleem, leiate lahenduse, järgidesallolevaid soovitusi.

Miks mapuutun kokku Instargami tõlkeprobleemiga?

Selleprobleemipõhjustab tavaliseltaeglane internet. Muidugi, mitteainult selleprobleemi tõttu, vaid kapaljud vead võivadpõhjustada selliseprobleemi. Paljudpõhjused, miks Instagram ei tõlgi, on loetletud järgmiselt:

 • Võrguühendus võibollaproblemaatiline.
 • Instagrami rakendus võibollaaegunud.
 • Rakenduse luba võibolla keelatud.
 • Instagrami rakendus võibollaproblemaatiline.
 • Rakenduseandmed ja vahemälu võivad tekitadaprobleeme.

Eespool loetletud võimalused võivadpõhjustadapaljuprobleeme. Selleksproovimeprobleemi lahendada, esitades teile mõned soovitused.

Kuidasparandada Instargami, mida ei tõlgitud?

Selle tekkinudprobleemi lahendamiseks saameprobleemile lahenduseni jõuda, järgidesallolevaid soovitusi.

1-) Värskendage rakendust

Arendajad võivadolla tuvastanud japarandanud kõik rakenduses leitud vead. Sellekspeame kontrollima, kas rakendus onajakohane. Selleksava Google Play või App Store’i rakendus ja kontrolli, kas Instagrami rakendus onajakohane. Kui rakenduspoleajakohane, saate seda värskendada ja kontrollida, kasprobleempüsib.

2-) Rakenduse luba võibolla keelatud

Teil võib selliseidprobleeme tekkida, kui te tahtmatult ei luba rakendusele ühtegipistikprogrammi. Sellekspeame kontrollima rakenduse õigusi ja jälgima, kaspistikprogramm „Salvestusruum” on keelatud.

Android-seadmete radade kontrollimine

Märkus. Seeprotsess võib iga seadmepuhul erineda.

 • Avage menüü Seaded ja klõpsake valikul Rakendused.
 • Rakenduste loetlemiseks klõpsakeavaneval ekraanil valikul Rakenduste haldamine.
 • Pärast sedaprotsessi valige rakendus Instagram ja klõpsake valikul Rakenduse load.
 • Kontrollige, kas rippmenüüs on valikud Kaamera, Mikrofon ja Salvestusruum keelatud. Kui kaamera, mikrofoni ja salvestusfunktsioon on keelatud, lubage see.

Pärast sedaprotsessi saate käivitada Instagrami rakenduse ja jälgida, kasprobleempüsib.

Kuidas kontrollida IOS-seadmete radasid

 • Avage seadete menüü,pühkige üles ja valige rakendus Instagram.
 • Kontrollige, kasavaneval ekraanil onaktiivsed funktsioonid "Kaamera" ja "Mikrofon". Kui see kuvatakse keelatud, lubage see.

Pärast sedaprotsessi saate käivitada Instagrami rakenduse ja jälgida, kasprobleempüsib.

3-) Rakenduse kustutamine ja uuesti installimine

Kõik rakenduses ilmnevadprobleemid võivadpõhjustada selliseid vigu. Selleks saameprobleemi kõrvaldada, tühjendades vahemälu ja Instagrami rakenduses hostitudandmed.

Kuidas kustutada Instagrami rakendus Android-seadmete jaoks?

Märkus. Seeprotsess võib iga seadmepuhul erineda.

 • Avage menüü Seaded ja klõpsake valikul Rakendused.
 • Rakenduste loetlemiseks klõpsakeavaneval ekraanil valikul Rakenduste haldamine.
 • Pärast sedaprotsessi valige rakendus Instagram ja klõpsake valikul Kustutaandmed.
 • Seeaitab tühjendada vahemälu jaandmeid. Seejärel klõpsake rakenduse desinstallimiseks käsul Desinstalli.
 • Kui desinstalliprotsess on edukalt lõpule jõudnud,avame Google Play rakenduse ja installime Instagrami rakenduse.

Pärast Instagrami rakenduse edukat installimistavage rakendus ja kontrollige, kasprobleempüsib.

Kuidas kustutada Instagrami rakendus IOS-i seadmete jaoks?

 • Avage menüü Seaded ja klõpsake valikul Üldine.
 • Avage menüüs menüü „iPhone Storage”.
 • Valigeavaneval ekraanil rakendus „Instagram”.
 • Vajutage ülalolevat sinist nuppu Kustuta rakendus ja kinnitage.
 • Pärast sedaprotsessi klõpsakeallolevalpunasel tekstil „Kustuta rakendus” ja kinnitage.
 • See toiming, mille me tegime, on kustutanudandmed ja vahemälu ning Instagrami rakenduse täielikult seadmest. Seejärelavage App Store ja installige Instagrami rakendus.

Pärast Instagrami rakenduse edukat installimistavage rakendus ja kontrollige, kasprobleempüsib.

4-) Keeleseade muutmine

Saameprobleemi kõrvaldada, muutes teie seadme keeleseadet.

Kuidas muuta Android-seadmete keelt

Märkus. Seeprotsess võib iga seadmepuhul erineda.

 • Avage menüü Seaded ja klõpsake valikul Lisaseaded.
 • Klõpsakeavaneval ekraanil valikul Keeled ja sisend.
 • Pärast sedaprotsessi valige mõni muu keel, klõpsates valikul Keeled.
 • Pärast toimingu sooritamistavage Instagrami rakendus,avage menüü Seaded ja klõpsake valikul Konto.
 • Määrake telefonis muudetud keel, klõpsatesavaneval ekraanil valikul „Keeled”.

Pärast sedaprotsessi saate kontrollida, kasprobleempüsib.

Kuidas muuta IOS-i seadmete keelt

 • Avage menüü Seaded ja klõpsake valikul Üldine.
 • Avage menüüs menüü „Keeled japiirkond”.
 • Pärast sedaprotsessi valige mõni muu keel, klõpsates valikul iPhone'i keel.
 • Pärast toimingu sooritamistavage Instagrami rakendus,avage menüü Seaded ja klõpsake valikul Konto.
 • Määrake telefonis muudetud keel, klõpsatesavaneval ekraanil valikul „Keeled”.

Pärast sedaprotsessi saate kontrollida, kasprobleempüsib.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!