valorant komut lıstesıne girip sfc scannow

bıze yardımcı oldugunuzda komut listesine gırıp duzeltıyorduk ama sızde düzeltıyor bende acıklama olarak sunu yazıyor.
Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them.
For online repairs, details are included in the CBS log file located at
windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline
repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag. komut listesinde bunu dıyor cevırıden baktıgımda bazılari düzeltilmedı dıyor. ve bende winrar sipping exe 0x0000006 hatası verıyor
 
İşletim Sistemi
Windows 10

Ramazan Karaca

Hata Uzmanı
Admin
Önceliği bu komutları çalıştırarak olası hataları tarattırın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
 

Latest threads

Latest posts


Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock